Kjell SMØEGK 70, Björn SM6EHY 60 och Daniel SMØVEC och Jonas SMØYBU 40 år

Lördagen den 21 maj 2016 firar vi fyra jubilarer som fyller jämna år:

70 år fyller Kjell Malmberg, SMØEGK, Vällingby, som enligt Televerket är född i Stockholm. När han den 1 oktober 1968 blev medlem bodde han på Lyckselevägen men bor nu på Kirunagatan. Mellan Lycksele och Kiruna är det bara 250 meter i Vällingby! Sedan den 30 december 2013 är Kjell Ständig Medlem #649. Tyvärr hittar jag inget QSL i arkivet.

EHY 80

Björn Waller, SM6EHY, föddes i Örgryte för exakt 60 år sedan. Den 28 juni 1971 fick han just fyllda 15 år sitt C-certifikat #9462 och den 8 februari 1973 blev han medlem i SSA. Björn bodde i Hindås, som ligger drygt fyra mil öster om Göteborg. Ganska omgående uppgraderade han till klass A. Från 1991 års E:22 och framåt är Fjärås QTH; fågelvägen tre mil sydväst om Hindås. Fjärås har c:a 5000 invånare och ligger i Hallands län. Björn var tidigt aktiv på korta våglängder och hade bl.a. specialtillstånd på 50 MHz. Han är fortfarande aktiv i NAC-testerna på framför allt 144 och 1296 MHz. QSL-kortet här ovan är dock från ett QSO på ‘långvåg’ 3,7 MHz SSB den 8 januari 1980 med den idag nedlagda (?) Ekeröklubben SKØEJ.

40 år fyller Daniel Stenvall, SMØVEC, Sundbyberg. Han bodde i byn Skarvsjöby (i folkmun kallad Skarven enligt Wikipedia), knappa två mil söder om Storuman, när han den 4 november 1993 fick sitt N-certifikat #373390 utskrivet av Televerket. Den 29 maj 2001 konverterade han sin N-licens till Klass 2. Daniel hade nu flyttat söderut, till Sundbyberg och blivit SMØ:a, och bor nu efter ett antal år på Trädgårdsvägen i stadsdelen Rissne.

Även Jonas Andersson, SMØYBU, Tyresö fyller 40 år. Han skrev upp för klass 2-certifikat den 18 september 2002 och nio dagar senare hade han signalen SMØYBU. Jonas bodde i Bromma innan han i juni 2008 meddelade att han flyttat ut till Tyresö. Tyvärr har vi inga QSL från vare sig Daniel eller Jonas – pse posta om ni kan avvara ett ex till SSA, Box 173, 54622 Karlsborg.

Ett stort grattis till Kjell, Björn, Daniel och Jonas!

Författare: SM6JSM