Kristianstads Radioamatörer fyller 60 år

Kristianstads Radioamatörer SK7BQ fyller 60 år, 2021. Klubben bildades 1961. Vi är ett 50-tal radiointresserade, de flesta med amatörradiocertifikat. Vi bedriver utbildning, för dig som önskar bli radioamatör. Föreningen är ansluten till SSA, Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Klubben har ansökt om specialsignal 7S60BQ och har fått den beviljad med tillstånd att användas under hela 2021. Medlemmar har möjlighet att boka signalen, samt aktivera klubbstationen.

Nu startar också arbetet att ta fram ett QSL-kort, idéer efterlyses.

Kristianstads Radioamatörer genom SM7BHM/Ewe

Källa: SSA-bullen – SM7BHM/Ewe – SK7BQ.com

när du klicka på bilden här uppe kommer du fram till SK7BQ hemsida.

 

Author: SM5YRA