SCAG Straight Key Day – 1 januari 2021

SCAG Straight Key Day Damma av din handpump och var med på SKD på nyårsdagen 2021

Syfte SKD är inte någon ”contest”. Dess syfte är, att ge sändareamatörer ett tillfälle att köra telegrafi-QSO i behaglig takt med handnyckel. Tävlingsmomentet är att köra den vackraste telegrafin!

Tid 0800 – 2200 UTC

Frekvensband i kHz

3540-3580

7020-7040

10105-10125

14050-14070

Deltagarna uppmanas till trafik på 7, 10 och 14 MHz för att ge våra icke skandinaviska deltagare större möjligheter till QSO med oss i Skandinavien.

Fler regler finns på www.scag.se

Author: SM5YRA