Kenth SM7LTU 60 år

Även idag 12 augusti en jubilar:

SM7LTU 80

60 år fyller Kenth Meibrandt, SM7LTU, Jönköping. Han blev medlem den 6 november 1980. Kenth hade då alldeles nyligen fått sitt T-cert #16079, den 21 oktober 1980. QSL-kortet här ovan är efter ett QSO med SM7FPZ (numera SM6) den 30 december 1980 på 2 meter FM.

LTU_m 84
Detta fartyg är faktiskt en träskulptur, “The Bounty Mutiny” i Jönköping. Motivet använde Kenth för QSL-kort ett par år senare, som i detta fall QSO med dåvarande Telemuseum, SKØTM på 80 meter CW den 30 december 1984. Kenth är genom sitt arbete inblandad i mycket sambandskommunikation, och har vid några evenemang använt signalen SJ7LST (Länsstyrelsen).

Vi önskar Kenth en trevlig födelsedag!

Författare: SM6JSM