Göran SM5HIH 70 år

Idag den 11 augusti 2014 har vi endast en jämnt fyllande medlem:

SM5HIH

Göran Blumenthal, SM5HIH, Flen, fyller 70 år. Han lärde sig telegrafi 1964 och erövrade “First Class Radio Operator Certificate” året därpå. Naturligtvis lockade även amatörradion, och den 16 januari 1975 blev han medlem SM5-5789 och kort därefter fick han signalen SM5HIH. Göran bodde i Skärholmen vid denna tid, men 1977 blev det flytt till Flen, där han sedan blivit kvar, från 1981 på samma adress som idag.

SM5HIH 78
Ett QSL från den 12 augusti 1978 efter ett QSO med LG5LG, Morokulien, på 80 meter SSB. Ni ser att Göran var medlem i Swedish Maritime Mobile Radio Club, en förening för främst telegrafister i handelsflottan. Som fartygstelegrafist var Göran ute och “härjade” på haven, och ett snyggt bevis kan ni skåda här:
SM5HIH MM 79
Ett QSO med Henry SM7XU den 4 mars 1980 på 20 meter. Görans fartyg “M/S Buenos Aires” befann sig utanför Azorerna på väg till eller från just Buenos Aires kan man tänka sig.
Göran har varit aktiv i många sammanhang, och jag kan räkna upp en del arbetsuppgifter utan inbördes rang eller tidsperiod: Sektionsledare för Utbildning i SSA (och därmed på den tiden även styrelseledamot); provförrättare både för SSA och PTS; medlem av valberedningen i SM5; departementssekreterare på Regeringskansliet på UD; medlem i den lokala Flenklubben SK5UM sedan starten 1979 (tillika styrelseledamot många år); Ständig Medlem #259 i SSA från den 18 november 2002; innehavare av specialsignalen SE5H; entusiastisk D-Star-adept plus andra digitala moder; flitig deltagare på mässor, radioträffar och SSA:s årsmöten. Hans senaste uppdrag är att vara moderator på SSA:s medlemsforum. En plats som bör passa Göran såsom gammal diplomat!

Vi hurrar för Göran denna dag och hoppas på en trevlig samvaro med släkt och vänner. Hur smakade tårtan på klubben igår kväll?

Författare: SM6JSM