Kenth SM5RGO 60 och Henrik SM6WCU 40 år

Idag 24 januari har vi nöjet att gratulera två jubilarer:

SM5RGO, Kenth Lang, Eskilstuna, fyller 60 år. Senast blev han medlem den 22 april 2003 och under två år har han även provat på specialsignalen SM5K.

SM6WCU, Henrik Hovhag, Uddevalla, fyller 40 år. I november 2009 blev han ständig medlem #508 i SSA och han behöver därmed inte tänka på medlemsavgiften i framtiden. Signalen fick han hösten 1997.

Författare: SM6JSM