Radiopejlorientering

rpo-ingressbild_450pxRadiopejlorientering (RPO), är en sport som bygger på orientering, men där man inte vet kontrollernas läge vid start. Sporten har smeknamnet “rävjakt” och i internationella sammanhang heter den ARDF, Amateur Radio Direction Finding. Man tävlar både på 3,5 MHz och 144 MHz.

Varje kontroll har en sändare och med hjälp av en pejlmottagare tar man reda på kontrollernas läge och och uppsöker dem. Den som tagit flest kontroller på kortast tid vinner.

SSA:s aktiviteter koordineras av funktionärerna:

National ARDF Manager: SM0GNS Peder Haugaard-Pedersen
International ARDF Manager: SM5FUG Jan Palmquist
Materialförvaltare: SM5DIY Rolf Svensson

Svensk rävjakt har en egen hemsida med information och resultat: www.pejla.se

Share