Curt SM3BIZ och Sven-Eric SM5CFC 90 och Per SA7AXC 40 år

Söndagen den 4 september 2016 gratulerar vi tre medlemmar som fyller mycket jämna år:

Curt Westling, SM3BIZ, Arnäsvall, fyller 90 år. Han blev lyssnarmedlem SM3-2040 redan den 26 juli 1949 och den 10 september 1952 fick han sin licens. Curt bodde då liksom nu i Arnäsvall som ligger en knapp halvmil nordost om Örnsköldsvik. I Arnäsvall har han bott hela tiden utom mellan 1968 till 1984 då Curt bodde inne i själva Ö-vik. QSL-kortet har vi fått från Axel SM3AST som just då, den 5 maj 1953, hade flyttat från Skönamon till Sundsvall. QSO på 80 meter CW. Om ni med hjälp av Google Earth Street View kollar upp Curts adress så får ni se två rejäla master hemma i hans trädgård!

BIZ 53

Sven-Eric Södergren, SM5CFC, Vällingby, fyller även han 90 år idag. På hans registerkort står det att han blev medlem den 12 augusti 1955 och att hans yrke var radioassistent. Sven-Eric bodde i ett område i Bromma som jag tror heter Olovslund. 1956 flyttade han till en adress som då låg i Stockholm-Vällingby men som idag har postadress Hässelby. 1973 flyttade Sven-Eric till en adress i postorten Vällingby där han fortfarande har sitt QTH. Det är endast 300 meter till Järfälla kommungräns. Den 21 augusti 1955, bara nio dagar efter att ha blivit medlem i SSA, hade Sven-Eric QSO med Harry SM5UF (SK 2002) på 40 meter CW. Klicka på bilden för fler detaljer.

CFC 55

SA7AXC, Per Assarsson, Vitaby, fyller 40 år. Han skrev upp för certifikat den 25 juni 2007. Provförrättare var Lars SM7GMI och den 9 juli var medlemskap och anropssignal färdiga. Per bor i Vitaby och hans QTH är beläget 4 km nordväst om Kivik och 3 km väster om Östersjöns strand. Inget QSL i arkivet ännu.

Vi hurrar för våra jubilarer Curt, Sven-Eric och Per!

Författare: SM6JSM