Göthe SM4YIR 80, David SMØRXV och Ove SM4OEP 75 år

Måndagen den 15 september fyller minst tre medlemmar jämna år:

Göthe Ringström, SM4YIR, Sköllersta, fyller 80 år. Han blev medlem i SSA den 1 september 2003 och callet hade han fått på våren samma år vilket rapporterades i QTC nr 6. Sköllersta ligger mindre än två mil söder om Örebro.

David Davidsson, SMØRXV, Vätö, fyller 75 år. I Televerket Radiodivisions förteckning över utdelade amatörradiotillstånd står det att Gunnar Davidsson fått T-cert #70524, men det förklaras av att RXV även heter Gunnar. David bodde vid denna tid i Farsta, men numera är det norra skärgården som är QTH; c:a två mil nordost om Norrtälje.

OEP_m

Så kan vi gratulera en norrman som adopterat Sverige som sitt andra hemland. Ove Oslund, SM4OEP, fyller 75 år. Han fick B-cert den 9 februari 1983. Ove har haft Arvika som 2:a QTH sedan dess och den 9 juli 1984 (30 år sedan) blev han medlem i SSA. Hemma-callet är LAØED. Den 4 december 2007 blev Ove Ständig Medlem #437. QSL-kortet är från ett QSO med Jönköpingsklubben SK7AX den 8 maj 1988 på 20 meter CW. Någonstans har jag sett att han även innehaft USA-callen K7HMM och WA6APR (enligt HamCall 1969).

Ett stort grattis till våra tre jubilarer!

Författare: SM6JSM