Sändningsegenskaper för några vanliga riggar

Jim Brown K9YC har gjort mätningar på en rad vanliga riggar. Mätningar som presenteras av tillverkarna handlar oftast om mottagningsegenskaper. Jim har lagt ned arbete på att kiolla hur sändarna fungerar. Här är mätresultaten (pdf).

SM7DZV Erik
Share