Måndag 30 december sista dagen att lösa in IRC svarskuponger

SM7WT 2004_red
Sten SM7WT har nu fått sina IRC- kuponger inlösta.
Posten betalar 12 kronor för varje inlöst kupong.

Den första januari 2014 blir den nuvarande versionen av IRC svarskuponger för gammal. Har du IRC-kuponger liggande  är det därför dags att lösa in dem nu. Du har december månad på dej.  Internationella svarskuponger är ingen av Postens storsäljare – Posten har sedan länge slutat sälja IRC.  Var därför beredd på att utbytet kan bli problematiskt. Så här berättar Sten SM7WT i Dalby om sina egna vedermödor:
– Förra gången det var tid att bytas ut kupongerna var för fem år sedan. Jag kontaktade då  Postens kundservice och fick då lära mig hur tungrott det kan vara. Först fick jag ett helt felaktigt svar, som följdes av en rättelse efter det att jag påpekat vad det står och inte står på de gamla kupongerna.
– Bränd av den erfarenheten skrev jag tidigare i höst till Postens kundservice och bad dem upplysa sina ombud om reglerna. Detta var tydligen för besvärligt för dem så jag fick detta svar:

“Skulle ombudet inte vilja lösa in kupongerna kan du hänvisa dem till sin support, vid namn Retail. De hanterar liknande ärenden dagligen och kan informera ombudet om vad som gäller.”

Sten fortsätter berättelsen:
– Jag provade tyvärr detta. Det stackars ombudet på Hemköp ringde till sin s.k. support och fick besked om att själv läsa i bestämmelserna – dessa är på 19 sidor! På sidan 19 finns en bild på den senaste typen av IRC, men ingen information om att de gamla, som saknar utgångsdatum, också får lösas in.
– Jag fick till slut lösa in mina kuponger. Posten säljer inga nya, men betalar 12 kronor för varje inlöst.
Stens råd till dej som har IRC
– Mitt råd är att du kontaktar Postens kundservice. Om du får samma innehållslösa svar som jag, så skicka mig ett e-brev så skickar jag dej en kopia på min korrespondens med Postens s.k. kundservice, som du kan sända dem. – Lycka till och glöm inte att även lösa in dina gamla IRC:s – de har inget utgångsdatum och får lösas in. 73!
Sten SM7WT

Författare: SM7DZV