Benny SM5KSB 75 år

Fredagen den 15 april 2016 gratulerar vi Benny Svensson, Nyköping, SM5KSB, som fyller 75 år. Han blev medlem i december 1962 som SM1-3364, då han bodde på Gotland. Adressen var Motala Kraftverk, Hallvards, och eftersom jag hittar två Hallvards på Gotland vet jag inte vilket det var i detta fall. Kopplingen till Motala Kraftverk är också intressant; ingen hjälp av Google! Nåväl, den 29 juni 1979 när Benny fick sin signal SM5KSB bodde han i norra delen av Nyköping. Numera bor Benny c:a en mil sydväst om Nyköping. QSL-kortet är från ett QSO med Erik SM3AT den 24 juli 1982 på 3,5 MHz CW.

KSB 83

Ett stort grattis till Benny!

Författare: SM6JSM