Ulf SM3EEG 70 och Erik SA1BOE 60 år

Lördagen den 16 april firar vi två jämnt fyllande medlemmar:

Ulf E J Olsson, SM3EEG, Gävle, fyller 70 år. Han blev lyssnarmedlem SM5-3949 den 10 oktober 1967, då boende i södra delen av Östervåla, Heby kommun; c:a fem mil nordväst om Uppsala. Endast två månader senare, den 12 december, fick Ulf sin signal SM5EEG. Det verkar som om Ulf flyttade till Uppsala 1973 där han blev kvar till vintern 1977-78, då Sandviken i SM3 blev nytt QTH. Hösten 1979 flyttade Ulf ytterligare 13 mil norrut; till Delsbo, och det ser ut som om han bodde kvar ända till 2005 då det blev en 10-års-sejour i Havdhem på Gotland. Sedan förra sommaren bor Ulf en kilometer från järnvägsstationen i Gävle. Den 26 september 2002 blev Ulf Ständig Medlem #337, samtidigt med sonen Erik SM5XYZ som bor i Uppsala (och som vi firade här i grattisspalten den 7 mars då han fyllde 30 år). QSL-kortet här nedan är från Östervålatiden. Den 7 december 1969 hade Ulf ett QSO med SKØTM, TeleMuseum, på 80 meter CW. Ulfs utrustning bestod av en sändare “gammal sak, abt 25 W”, mottagare SX-117 och antenn dipol W3DZZ inv vee. Operatören på SKØTM hette Per. Ulf har varit provförrättare för både PTS och SSA.

EEG 69

Erik Norman, SM1BOE, Hemse, fyller 60 år. Den 30 maj 2010 avlade han prov för Johan SMØTSC och den 1 september fick han sin signal SAØBOE. Erik bodde då i den del av Haninge jag tror kallas Brandbergen, men i slutet av förra sommaren flyttade han till Hemse på Gotland, som är huvudort på Sudret med drygt 1700 invånare (på vintern). Hemse ligger c:a 50 km söder om Visby. Än så länge inget QSL från Erik i arkivet.

Ett stort grattis till Ulf och Erik!

Författare: SM6JSM