Anmäl störningar från elutrustning

Skärmdump från elsakerhetsverket.se.

Elsäkerhetsverket har lanserat en ny e-tjänst, där allmänheten kan anmäla störningar från elanläggningar och elprodukter.
Anmälningar om gummitummar på repeatern, de som svär eller spelar dragspelsmusik på 80m, svartsändning eller liknande saker hanteras dock inte…

Länk för att komma till e-tjänsten: www.elsakerhetsverket.se/kontakta-oss/gor-en-anmalan/anmal-en-storande-elanlaggning-eller-produkt/

Författare: SM5PHU