Tomislav SM7EFJ 80 och Christopher SM5WYW 30 år

Torsdagen den 3 november fyller två medlemmar jämna år:

Tomislav Pichler, SM7EFJ, fyller 80 år. Han föddes enligt Radiobyrån i staden Zrenjanin i provinsen Vojvodina i Serbien (sex mil norr om Belgrad). Tomislav blev medlem i SSA den 30 oktober 1967 och den 14 augusti 1968 fick han sin signal och B-certifikat #8460. Samma dag fick förresten även två andra medborgare från dåvarande Jugoslavien sina signaler, Rado SMØEEJ och Danilo SM6EGJ (båda födda i nuvarande Slovenien). Tomislav hade redan haft certifikat i hemlandet, YU2FI och YU2ADE. Malmö har hela tiden varit QTH för Tomislav. QSL-kortet är från den 30 november 1975 efter ett QSO med Ham-Club Lundensis SK7CE på 40 meter CW. Tomislav hade en FT101 och en GP.

efj-75

Endast 13 år gammal blev Christopher Malefors, SM5WYW, radioamatör och idag fyller han 30 år. I QTC nr 3/1999 informerades alla om att Christopher fått sin signal. Han bodde på den tiden i Enköping, men är numera boende i nordvästra delen av Uppsala. Inget QSL i arkivet ännu.

Grattis till Tomislav och Christopher!

Författare: SM6JSM