Tomas SM5YTD 50 och Mikael SMØXOO 30 år

Fredagen den 16 februari firar vi två medlemmar lite extra:

SM5YTD, Tomas Karlsson, fyller 50 år. Han fick sin signal den 26 februari 2004 och blev medlem i SSA strax därefter, den 9 mars. Tomas bodde i Mjölby men flyttade en kort tid till Skänninge 2005. Mjölby igen 2006 till slutet av året då Mantorp blev QTH i över två år. Nu är Tomas sedan 2009 tillbaka på samma adress i Mjölby som 2004. Jag har inget QSL från Tomas, men pryder ändå sidan med ett imorgon 60 år gammalt QSL, passande nog från just Mjölby. Det var SM5BZ Jan som hade QSO med SM3AST den 17 januari 1955. SM5BZ är medlem i SSA och bor fortfarande på samma adress som 1955! Det måste vara något speciellt med Mjölby!? (Min egen mor föddes i Mjölby på 10-talet).

BZ_m 55

SMØXOO Mikael Håkansson, Sundbyberg, fyller 30 år. Han var en av de som tog ett s.k. UN-certifikat 1999 och fick signalen SH7AFK. Man kan förmodligen antaga att det var Mikaels far SM7HLZ som inspirerade honom till att bli radioamatör. Sommaren 2001 fick han signalen SM7XOO. Mikael har bott i Lund och Hjärnarp (som ligger utmed E6:an en mil norr om Ängelholm), men flyttade hösten 2011 till Stockholm. Nu är QTH Sundbyberg, en kommun som liksom Solna är helt omringad av Stockholms stad.

Ja, eller så mindes jag det hela igår när jag skrev denna mening. Men, vår skarpe iakttagare Peter SM7FSK skriver nu på morgonen: “Solna gränsar till Stockholm, Sundbyberg och Danderyd. Sundbyberg gränsar till Stockholm, Solna och Sollentuna.” Alldeles riktigt Peter; tack för korrigeringen.

Ett stort grattis till Tomas och Mikael!

Författare: SM6JSM