Swe om amatörradio på 5 MHz

PTS har i ett dokument inför WRC 15 sammanfattat de svenska ståndpunkterna kring eventuell framtida amatörradio på fem MHz:
“Sverige stöder studier av frekvensbehovet avseende en sekundär allokering för amatörradio i frekvensbandet
5 250-5 450 kHz. Om amatörradiotjänsten är kompatibel med övriga sekundära tjänster i bandet är en sekundär allokering (av en del av frekvensutrymmet) acceptabel.”
PTS text är publicerad 2013 11 13.

Författare: SM7DZV