Stig SM5CS 91, Åke SM4BBJ 80 och Öjul SM5NQN 70 år

Fredagen den 18 september gratulerar vi följande tre medlemmar:

Västerås Radioklubb

Foto: SM5KRI Krister

91 år är idag Stig Sandberg, SM5CS. Som jag skrev förra året på 90-årsdagen så blev Stig medlem i SSA i mitten av 40-talet. Han bodde då på Drottningholmsvägen på Kungsholmen i Stockholm, enligt Telegrafverkets E:22 1948. Våren 1950 flyttade han till Arboga, 1962 till Irsta utanför Västerås. 1979 flyttade Stig in till sta’n och sedan 2008 bor han i stadsdelen Malmaberg, drygt tre kilometer från centrum. I år visar jag ett QSL som är från den 31 januari 1990 då Stig hade ett QSO med Knut SM5FH på 80 meter SSB.

CS_m 90

80 år fyller SM4BBJ, Åke Johansson, Vansbro. Den förste innehavaren av suffixet BBJ var en O J I Emanuelsson 1951-1952. I 1957 års callbok har Åke fått signalen, han bodde även då i Vansbro, men signalen hade försvunnit i 1966 års callbok. Bara två år senare delade Televerket åter ut signalen till John Birkland (Ljugarn/Ystad). Han i sin tur övergav BBJ 1995 och Åke fick tillbaka sin signal SM4BBJ år 2001. QSL-kortet är från ett QSO med Anders SM6GT den 21 oktober 2008 på 80 meter SSB.

BBJ_m 08

70 år fyller Öjul Bertilsson, SM5NQN, Åtvidaberg. Han blev medlem den 19 februari 1982 som SM5-6908 och den 27 maj samma år fick han sin signal. Öjul har hela perioden bott i Åtvidaberg. I familjen finns ännu en amatör, Markel SM6REY, men han flyttade till Västergötland på 90-talet. Hittar inget QSL i arkivet!

Vi ber att få hurra för Stig, Åke och Öjul!

Författare: SM6JSM