SK7RN – Totalförsvarsdagen på Öland

Länk till SK7RN hemsida=klicka på bilden

SK7RN har liksom tidigare även i år en viktig roll att fylla som förmedlare av radiotrafiken mellan flyg och markledning under den stora Totalförsvarsdagen på Öland under skördefesten här.

I år har SK7RN fått ytterligare uppdrag av ledningen för Totalförsvardagen att informera publiken om amatörradio i allmänhet och vad den kan betyda för samhället i ett läge av kris i synnerhet. Till detta kommer vi att visa upp vårt nödradiosystem där öns repeatrar är sammankopplade med andra i övriga Sverige via bl.a. SVXLINK.

Där utöver kommer vi givetvis att demonstrera radiokommunikation på kortvåg med tal och telegrafi. SK7RN kommer att vara placerade tillsammans med polis, räddningstjänst och hemvärn.

I år är skördefesten 1 oktober 2022, mer information HÄR

Källa: SK7RN hemsida

Författare: SM5YRA