RSGB-video: Vad är amatörradio?

SM5BVV, Morgan har haft vänligheten att skicka en kopia av RSGB:s video “Vad är amatörradio”. Videon får användas i enlighet med den i videon inledande texten. Engelskt tal med undertexter på svenska. Texten är fritt översatt av SM5BVV och videon är textsatt av SM5FAN, Claes.

Videon kan hämtas här.

/Jonas SM5HJZ

Författare: SM7DZV