Krister SM5EGV 80, Leif SMØXXL 75, Stefan SMØMBE och Bo SM4BKQ 60 år

Tisdagen den 14 juni gratulerar vi hela fyra jubilarer:

Krister Bengtsson, SM5EGV, Knivsta, fyller 85 år. Han är enligt Televerket född i Malmö, men bodde i Uppsala den 23 januari 1974 då han fick sitt T-certifikat #10618; bara 50 meter från Fyrisån. Mot slutet av 70-talet flyttade Krister till nuvarande adress i Knivsta, c:a 15 kilometer sydost om Uppsala.

Leif Kindahl, SMØXXL, fick sitt certifikat den 9 april 2002; blev medlem den 23 april, och redan den 29 maj höjde han sin licensklass till klass 1. Leif bodde vid denna tid i Jordbro, Haninge kommun, men flyttade 2005 in till Liljeholmen, Stockholm. Numera bor Leif omväxlande i Klintehamn på Gotland och i Stockholm. Ganska exakt två år sedan, den 25 juni 2014, blev Leif Ständig Medlem #658 i SSA.

Stefan Ericsson, SMØMBE, Stockholm, fyller 60 år. T-certifikat #16407 skrevs ut till Stefan den 2 februari 1981, och två dagar senare var han medlem i SSA. Stefan bodde på två olika adresser i stadsdelen Brandbergen i Handen (numera Haninge), innan han enligt 1988 års callbok flyttade till nuvarande adress i Stockholm (Ladugårdsgärdet).

Vår fjärde jubilar för dagen fyller även han 60 år. Bo Bengtsson, SM4BKQ, blev lyssnarmedlem SM4-5459 den 3 januari 1973. Bostadsorten är den lilla byn Konsterud, och postorten var då Åtorp, men är nu ändrad till Kristinehamn, inom vars kommungräns byn ligger, och där Bo fortfarande bor. Konsterud ligger faktiskt närmare Degerfors (17 km) än Kristinehamn (22 km). Sitt T-certifikat #10888 fick han den 17 juni 1974.

Underligt nog hittar jag inget QSL från någon av dagens jubilarer men vi hurrar naturligtvis för alla fyra – Krister, Leif, Stefan och Bo!

Författare: SM6JSM