Jan Olov SM7CUL 75, Rickard SAØAET 70, Kjell-Sture SA7AXH och Tobias SM5SQI 50 och Roine SA5RTG 40 år

Tisdagen den 28 februari har vi hela fem jubilarer att gratulera!

Jan Olov Eriksson, SM7CUL, Tenhult, fyller 75 år. Han är född i Glanshammar och bodde där den 10 augusti 1969 då han fick sitt B-certifikat #8779 och signalen SM4CUL. Medlem i SSA blev han två månader senare. 1976 flyttade Jan Olov in till huvudorten Örebro, och där blev han kvar ända till 2007 då han flyttade till byn Öggestorp, en knapp halvmil nordost om Tenhult och närmare två mil sydost om Jönköping. Jan Olov var tidigt i gång med Packet Radio och var funktionär i SM4 på sin tid.

Rickard Jantoft, SAØAET, Blidö, fyller 70 år. Han fick sin signal och blev medlem den 11 mars 2005. Rickard bodde vid denna tid i Bromma, men vintern 2007-08 flyttade han till byn Glyxnäs på Blidö i Stockholms skärgård. Almvik, en halvmil norrut på Blidö blev 2015 Rickards nya QTH. I januari 2015 blev Rickard Ständig Medlem #690.

Vi piggar upp dagens grattisspalt med ett QSL som är resultatet av ett QSO idag exakt 60 år sedan, den 28 februari 1957. QSO med Gunnar SM7XZ som bodde i Eslöv, på 28 MHz CW. På baksidan av kortet står det att fotot föreställer en AIR FRANCE Vickers Viscount, som är ett “completely silent and lightning-swift” plan, med fyra Rolls-Royce turbo-prop motorer som eleminerar alla vibrationer!

Kjell-Sture Palm, SA7AXH, Frinnaryd, fyller 50 år. Den 9 juli 2007 fick han sin signal och fyra dagar senare blev han medlem. Kjell-Sture bodde i Tranås fram till vintern 2012-13 då han flyttade närmare två mil mot sydväst, till tätorten Frinnaryd som ligger i Aneby kommun. Orten har c:a 200 invånare.

Även Tobias Larsson, SM5SQI, Bålsta, fyller 50 år. Han fick sitt T-certifikat #71126 den 25 mars 1988 då boende i Vasastan, Stockholm, en dryg kilometer från den stora postterminalen i Tomteboda. Senare bodde Topbias ett par år på Södermalm, nära Vitabergsparken. Även Farsta och Krusboda i Tyresö var QTH ett par år innan Tobias flyttade strax utanför SMØ-området till Krägga, som är beläget en knapp mil nordväst om Bålsta centrum.

Roine Thunberg, SA5RTG, Vittinge, fyller 40 år. Han skrev upp för Anders SM5EFX den 23 maj förra året, och tre dagar senare hade Roine fått signal och medlemskap i SSA. Detta meddelades i QTC nr 7/8 2016 och i SSA-bulletinen vecka 22. Roine bor knappa fyra mil väster om Uppsala, vid Ingesbo, Vittinge.

Vi gratulerar vår fem jubilarer Jan Olov, Rickard, Kjell-Sture, Tobias och Roine!

Författare: SM6JSM