Ingvar SM5FW 80 år

80 år fyller Ingvar Kärrman, SM5FW, Bålsta. Första gången Ingvar är med i en callbok är E:22 från den 15 februari 1956 där det står att han innehar B-certifikat och är signalist i Västerås. När Ingvar den 16 oktober 1972 blir medlem i SSA bor han på Vetevägen i Bålsta och där bor han fortfarande 44 år senare. QTH ligger c:a 800 meter från norra infarten till Bålsta (där den stora Shell-macken ligger). QSL-kortet har vi fått från Ekerö Amatörradioklubb. Operatören Sven på SKØEJ hade QSO med Ingvar på 3,5 MHz CW den 17 maj 1973. Ingvars rig var en Heath HW-16 och en vertikal.

Ett stort grattis till Ingvar!

Författare: SM6JSM