IARU:s v ordförande Ole LA2RR kommer till SSA:s årsmöte i Lysekil

LA2RR Ole
IARU:s vice ordförande Ole Garpestad LA2RR kommer att medverka i lördagsprogrammet i samband med SSA:s årsmöte i Lysekil.

IARU:s vice ordförande Ole Garpestad LA2RR kommer att medverka vid ett seminarium under lördagen i samband med SSA:s årsmöte i Lysekil.

SSA:s styrelse vill nyttja tillfället för ett informellt informations- och diskussionsmöte på lördagen mellan klockan tio och tolv. Mötet kommer att hållas i biosalongen i Folkets Hus.

Preliminärt program

1000 – 1015 Samling
1015 – 1030 Presentation av nya styrelsen
1030 – 1045 Ungdomsverksamheten, Johan SA5BJM
1045 – 1100 Contest University, Jörgen SM3FJF
1100 – 1115 EMC-gruppen, Tore SM0DZB
1115 – 1130 Utbildningsdokumentationen, Tore SM0DZB
1130 – 1145 WRC-15, Ole LA2RR
1145 – 1200 Frågor från auditoriet

Välkomna, 73
Tore SM0DZB

Författare: SM7DZV