Hasses SM0BYD QSL-rapport den 3 mars 2022

QSL-sorterarna på kansliet i torsdags. Från vä. till hö: Hasse -BYD, Bengt -CCT och Esko -AKP i full aktion. (Bild: SM0KDG/Dag)

Den 23/1 2022 hade vi samlat 19,5 kg, från 9A (Kroatien), DARC, EI6AL-mix, JARL, S58RU, REP (Portugal), SF7YT, SK6SAG, SM0NEJ, SK7HW, SM7NCI,SM6EAT, SM7FCG, SM7WVZ, EB5HAH, SM0HPL retur och vbf till rätt adress, F4GCC, SM6MVE.

Per den 6/2 även BFRA, vännen Brad N9EN med 7 QSL-brev, SM7KOJ, SM5OMP,  CU-byrån, retur från SM4EPR. Vi har därmed t.v. 21 kilo QSL väntande på oss.

Den 17:e ds, hade vi erhållit tillökning från bl.a. URE, IARC (4X6OM i Tel Aviv), en retur, SM7BNG, samt senast idag, från Slovenien.  Då insamlad mängd, nästan 40 kg. I sedvanlig postnordtullordning, fick vi idag även en avi från England och M0URX, som postat drygt ett kilo QSL, som f.n. ligger i tullens förvar. BYD har tillskrivit dem med nödvändig information och vi hoppas inom (QSL-)kort erhålla Tim:s 1.225 kilos försändelse, utan extra avgift.

Senaste rykande aktuella ökning av QSL-mängd, är dagens, den 20/2, med en kartong från DARC, som BYD släpade hem till kansliet i famnen, från posten. Ytterligare kort från PoBox 88 samt SA6NIA och SM5BS. Detta resulterade i 53 kilo på packbänken.

23 februari berikades vår samling med nämnd av postnordtullen kvarhållen M0URX-leverans, som anlände utan extra kostnad. Nu 54 kg på packbänken. 2 mars fick vi åter en JARL-leverans och därmed visade samlingen 59 kilo.

Ovan, kl 06:10 den 3 mars 2022, 59 kilogram, för att delvis åtgärdas…
Samt, kvarvarande samling, 40 kilo, enligt bildbevis kl 18:40 samma dag:

Sorterade vi med en man QSL-kort den 3:e ds: 2 x JARL, 9A, BFRA, M0URX, VK3-byrån, 4X6OM, SM5OMP mfl, SM2BYW, f.ö. samtliga brevförsändelser.

Vår hyllstatus, den 3/3: SM1 = 0,4 kg, SM2 = 1,7 kg, SM3 = 2 kg, SM4 = 2 kg, SM5 = 2,7 kg, SM6 = 4,55 kg, SM7 = 2,75 kg samt JSM = Karlsborgare, c/o JSM, utland och arkivet, totalt 2,4 kg, inkl. en bunt, som Lennart likt tidigare postar direkt till er karlsborgare.

Avslutar vi, som vanligt med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande,med de fyras QSL-gäng gm Hasse BYD,  kansliet,Sollentuna, som önskar dig 161!  Dessutom ett fortsatt suveränt 2022, vid god hälsa! OBS, tänk efter, före! 

SM0BYD=Hasse

Tack igen Hasse för denna utförliga rapporten!

Author: SM5YRA