Gunnar SM4SRI 50 år

Fredagen den 21 juli 2017 har vi en 50-åring att fira: Gunnar Hjern, SM4SRI, Karlstad. Han fick sitt T-certifikat #71157 och anropssignalen SM7SRI den 14 april 1988 eftersom han då var bosatt i Ystad. Från 1990 och 20 år framåt bodde Gunnar i Växjö med omnejd (Urshult), men från 2010 är det SM4 och Karlstad som gäller. QTH ligger på Frödingshöjd, en mycket passande Värmlandsadress, och är beläget strax norr om universitetet. Om ni vill veta ALLT om Gunnar ska ni med fördel besöka hans hemsida: hjern.se ! Gunnar är en mångsysslare med många järn i elden… (Gunnars eget skämt – inte mitt).

Ett stort grattis Gunnar!

Författare: SM6JSM