Björn SM7FCN 70 år

Måndagen den 17 oktober 2016 firar vi Björn Fagerholm, SM7FCN, Figeholm, som fyller 70 år. Han är enligt Radiobyrån född i Ryssby, som är en ort i Ljungby kommun med c:a 700 invånare. När Björn den 2 februari 1972 blir lyssnarmedlem SM7-5344 bor han emellertid i Blomstermåla, eller snarare i Timmernabben ute vid havet, en dryg halvmil från centralorten. Den 3 augusti samma år får Björn sitt T-certifikat #10011. 1975 flyttar Björn närmare fem mil rakt norrut, till Figeholm, där han fortfarande bor – sedan hösten 1977 dessutom på nuvarande adress. Den 22 december 1972 hade Björn ett QSO med Kalmarbon Gunnar SM7YO på 144 MHz FM, vilket QSL-kortet är ett bevis på.

fcn-72

Ett stort grattis Gunnar!

Författare: SM6JSM