beslut beträffande årsmötet i Östersund april 2021

Utdrag ur protokoll från styrelsemöte den 24 november 2020 – punkt 6.

 

§6 Årsmötet 2021

Vid denna punkt anslöt Petter SM3PXO som representant för SK3JR, Jemtlands Radioamatörer. Han meddelade att företrädare för de tilltänkta utställnings- och konferenslokaliteterna har meddelat att de inte kommer att öppna över huvud taget på grund av covid-19-pandemin. Restaurangerna på hotellet är stängda. Detta faktum och rådande restriktioner för mötesverksamhet tvingar SK3JR att avsäga sig uppdraget att anordna SSA:s årsmöte 2021. Arrangemanget består inte enbart av årsmötet utan även av kringaktiviteter som föredrag och utställning, och det är tveksamt om det går att anordna ett möte under dessa omständigheter. Styrelsen beslutade att avblåsa det fysiska årsmötet i Östersund 2021 och i stället förbereda ett virtuellt årsmöte enligt de riktlinjer som följdes vid årsmöte 2020. Mötet ska äga rum under sista helgen i april 2021. Beslutet var enhälligt och justerades omedelbart.

Eric SM6JSM

Författare: SM5YRA