Aktuella aktiviteter
SK3GA träffas digitalt
mån 6 apr @ 19:00
SK3GA träffas digitalt
ons 8 apr @ 19:00
SK5UM - årsmöte
sön 19 apr @ 18:00
SSA årmöte inställt
sön 26 apr @ 10:00
Distrikt-7 möte, inställt.
lör 13 jun @ 10:00

Nyheter

CELEBERT BESÖK I KARLSBORG

Publicerat 15 december, 2015

HCF 151211

Fredagen den 11 december 2015 hade vi äran att ta emot Sveriges försvarsminister, tillika radioamatören Peter Hultqvist, SM4HCF. Han var i Karlsborg på officiellt uppdrag, men efter detta tog Peter sig tid till att avlägga telegrafiprov i 60-takt i en lektionssal på gamla S2 under ledning av Kjell SM6CTQ och Fredrik SA6CJZ, och därefter ägnades en timme till att besöka vårt arkiv. Försvarsministern uttryckte sin förvåning över att arkivet var så omfattande. Jag hade plockat fram lite intressanta dokument som t.ex. QSL-kort från svenska militära och humanitära insatser i fjärran land, ända från Palestinakonflikten 1948, Katanga, Cypern, Afghanistan osv. En liten gåva överräcktes, bestående av gamla nummer av QTC från 30-talet. Vi hoppas att vid någon senare tidpunkt få tillfälle att visa upp andra guldkorn. Bilden är tagen i vårt arkiv och visar fr.v. Eric SM6JSM, Peter SM4HCF och Kjell SM6CTQ.

SM6JSM Eric
Share

Av: SM6JSMOlaglig radioanvändning kan leda till stränga straff

Publicerat 12 december, 2015

Post- och telestyrelsen har beslutat att en importör ska återkalla hundspårningsutrustning av märket Garmin Astro. Skälet är att användning av utrustningen är olaglig i Sverige och stör militär radioanvändning.

PTS har testat utrustningen och funnit att den sänder på radiofrekvenser som används av Försvarsmakten. Vid test tillsammans med Försvarsmakten konstaterade PTS en störning av radioanvändningen inom en radie av 18 kilometer.

USA-versionen av utrustningen är konstruerad för att inte fungera vid användning utanför USA. Den utrustning PTS köpt av importören har dock i något led modifierats. Detta visar att det inte är av misstag eller okunskap som den icke godkända USA-versionen sålts i Sverige, menar PTS.

PTS har därför beslutat om försäljningsförbud av utrustningen samt att importören ska återkalla såld utrustning (hundhalsbandet Garmin Astro T5 USA-versionen) och lämna den till PTS för destruktion.

Personer som använder utrustningen bryter mot lagen om elektronisk kommunikation, vilket kan ge böter eller fängelse upp till sex månader. I detta fall, där militär radioanvändning riskerar att störas, kan användningen klassas som grovt sabotage enligt brottsbalken och därmed ge påföljder från som lägst två års och upp till livstids fängelse.

PTS uppmanar därför användare av dessa utrustningar att omedelbart sluta använda dem och ta kontakt med sin importör eller återförsäljare. I de fall privatpersoner har importerat denna utrustning själva eller modifierat EU-versionen att sända på radiofrekvenser som används av Försvarsmakten uppmanas man att skicka in utrustningen till PTS för destruktion.

På marknaden finns utrustningar för hundspårning med GPS, som uppfyller EU-kraven. Ett sätt att försäkra sig om att utrustningen är tillåten är att kontrollera med återförsäljaren att utrustningen är CE-märkt.

Radioutrustning som ska användas inom EU måste uppfylla kraven enligt direktivet om radio- och teleterminalutrustning, 1999/5/EG och vara CE-märkt. Förpackningen måste också innehålla en försäkran om överrensstämmelse (Declaration of Conformity) från tillverkaren, där tillverkaren intygar att utrustningen uppfyller kraven och är säker för konsumenten att använda.

Mer finns att läsa på Post- och telestyrelsens webbplats.

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHURadioamatör blir styrelseledamot i båtlivets riksorganisation

Publicerat 10 december, 2015

SM6YFP Stig Eriksson är en aktiv radioamatör och inbiten seglare. När han vid årsskiftet tar plats i ledningen för världens största båtklubb Svenska Kryssarklubben SXK, har han mycket med sig i bagaget. Under åren har Stig hållit kurser för fritidsbåtsfolk i ämnena SM6YFP SXKnavigation, båtelektronik, radarnavigation, VHF-SRC och LRC radio med mera och han tjänstgör även som provförättare. I dagarna har han också fått ytterligare ett par ledningsuppdrag i styrelser och nämnder inom båtlivet.
        Stig har berättat för mig att Transportstyrelsen och Nämnden för Båtlivsutbildning NFB, har planer på rejäla förändringar när det gäller radiobiten till sjöss. Förändringar som kan bli intressanta att reflektera över för oss i SSA och vars detaljer vi räknar med att återkomma till att informera om under våren.
        Vår vän är en av oss i Lysekils Sändareamatörer SK6IF. Vid klubbträffen för ett par veckor sedan fick vi nöjet att ta del av en berättelse från långseglingar på Nordsjön som han och Ronny SM6RDA gjort under de senaste åren. Vi önskar Stig lycka och framgång med styrelsearbetet. Det känns bra att ha en aktiv sändareamatör i Sveriges ledande båtorganisation.

SM6YFP SXK

Bressay, Shetland

SM6YFP båt Sirona III SXK

Stigs båt “Sirona III”

Svenska Kryssarklubben SXK bildades 1923. Klubben har närmare 43 000 medlemmar från 40 länder. Cirka 500 funktionärer och 50 utlandsombud arbetar ideellt för att underlätta båtlivet. Nyligen valdes Peter Follin till ny ordförande i SXK, även han sändareamatör SM6DMF men för närvarande inte aktiv. SXK: http://www.sxk.se/

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-ChristianSSA Årsmöte i Täby 2016

Publicerat 8 december, 2015

** Uppdaterad information

Välkommen till SSA’s årsmöte 2016 i Täby. Helgen 22-24 april.

Nu har vi snart allt på plats. Årsmötesförhandlingar, föredrag och utställning kommer att hållas i Åva Gumnasium.

För logi kan vi erbjuda reducerat pris på Scandic Hotel Täby. Hotellet ligger på ca. 10min promenadavstånd från Åva Gymnasium. På hotellet anordnas även sedvanlig  “Come Together Pub” under fredagkväll.

Ytterligare information kommer publiceras i QTC nummer 2/16.

Välkomna hälsar Täby Sändaramatörer!

SM0SHG Adde
Share

Av: SM0SHGTredje gången gillt för Dragonskolan

Publicerat 7 december, 2015

2015-12-04 lyckades äntligen Dragonskolan i Umeå få kontakt med ISS.
Se reportage på http://www.vk.se/1589219/rymdsamtal-gav-mersmak
Astronauten Kjell Lindgren, KO5MOS svarade på frågor från eleverna.

Ett tidigare misslyckat försök berodde på en trasig förförstärkare på
markstationen!

Tack Urban, SM5OXV för tipset.

SM6CNN, ordförande Anders
Share

Av: SM6CNN, ordförandeMorsekoder istället för mobiltelefoni

Publicerat 1 december, 2015

Amatörradio i SVT Västernorrland

Tidigare har vi här på hemsidan kunnat läsa om “Amatörradio i skolan”. Här kommer ett reportage/artikel som SVT Västernorrland idag sänt/publicerat om detta.

“På Minervaskolan i Ånge lär sig eleverna i årskurs 6 – 9 hur tekniken fungerar i praktiken. Där har man nu dragit igång projektet ”Amatörradio i skolan”.

Alla skolungdomar i Ånge i årskurs 6-9 ska få chansen att bli radioamatörer och för att lära sig det så krävs det andra kunskaper också som geografi, matte, engelska, samhälle, naturvetenskap och teknik.”

Hela artikeln kan du läsa på SVT Västernorrlands hemsida som du hittar HÄR.

Tack för tipset säger vi till SM3FJF Jörgen!

73 de SA3BPE Henrik

SA3BPE Henrik
Share

Av: SA3BPE