Armbandet som vibrerar morsekod.

I en satsning mot tillgänglig teknik introducerar xTactor nu, xBand, ett diskret armband som omvandlar information från mobiltelefonen till intuitiva vibrationer.

Genom olika typer av vibrationsmönster kan användare obehindrat ta emot notiser, tiden och innehållet i textmeddelanden, utan att förlita sig på varken syn eller hörsel.

Idén bakom xBand är en enhet som fungerar som ett obemärkt gränssnitt mellan användarna, där digital kommunikation kan ske utan att användaren behöver tänka på tekniken som stödjer den. Det är svensken Peter Idestam-Almquist som ligger bakom utvecklingen av xBand.

xBand kan ge användaren upplevelsen av ett nytt sinne där textinformation tas emot på ett helt nytt sätt. Med xBand finns inga störande ljud och inget behov av att ta fram en telefon eller titta på en skärm. Användaren kan därmed ta emot digital information utan att bli störd eller behöva avbryta andra aktiviteter.

xBand ansluter till användarens mobiltelefon via Bluetooth och översätter sedan notiser, meddelanden och påminnelser till vibrationer i Morse-kod direkt på användarens handled. xTactors val av Morse-kod som kodning för text till vibrationer grundar sig i att Morse-kod är ett enkelt och robust kommunikationssystem som består av mönster av korta och långa signaler. Detta gör att det lätt går att känna skillnad på signalerna och lära sig de rytmiska koderna för olika bokstäver och siffror. Kodningen av bokstäver i Morse är även optimerad för att producera så korta meddelanden som möjligt genom att koda vanligare bokstäver till kortare signalmönster. Användare behöver dock inte lära sig Morse-kod för att använda xBand. På kort tid lär sig användaren känna skillnad på många olika vibrationsmönster och ganska snart kan meddelanden tolkas instinktivt, på samma sätt som tolkning av text eller tal.

Klicka på bilden här nere = Youtube video om xBand.

PDF om X-band i Elektroniktidningen 2/24=Klicka på bilden här uppe.

Källa: SA0ZCM/Carl-Mikael

Author: SM5YRA