60 meter tillgängligt för ZL igen

(Bild: 5 MHz newsletter)

På NZART (New Zealand Association of Radio Transmitters) hemsida kan vi läsa att man få tillgång till 60 meter igen i Nya Zeeland. 2020 skrev jag att man förlorade sitt tillstånd efter man hade man 2 kanaler på prov under ett tag.

5 MHz i Nya Zeeland

Tack till ZL2CA/Bob, som var starkt involverad i förhandlingarna, få man nu använda bandet enligt ‘WRC-15 Amateur Secondary Allocation of 5351.5 – 5366.5 kHz.’ Detta med max 15 W EIRP och man måste ansöka om tillstånd. Nya Zeelands amatörer är sekundära användare i detta band. Läs mer om detta genom att klicka på NZART logan.

 

Author: SM5YRA