40 MHz amatörstation från Amerika

Läs mer = klicka på bilden

I Amerika finns en WSPR station på 40 MHz, alltså 8-meter bandet!

Som experiment har NI4Y/Lin fått tillstånd att köra med anropssignalen WL2XUP. Stationen kör med max. 400 Watt ERP. Kanske kan vi höra stationen även här i Sverige? Hör av dig till oss …!

Läs mer om WL2XUP –> klicka på bilden

Källa: EI7GL

Författare: SM5YRA