Home
Upload LogNAC-28
NAC-144
NAC-50
NAC-432
NAC-1296
NAC-Micro

SSA Contest Calendar
- Google iCal RSS

- VHF -
VHF Club Competition
VHF Best of 9
Contest Rules

Hepburn Tropo
ON4KST Chat
DX-Cluster
DXMaps

LA VHF contests
OH VHF contests
OZ VHF contests
SP VHF contests

- HF -
SM3CER Calendar
WA7BNM Weekly Calendar

Administration

Välkommen till SSA contestsite!

English below
Vänligen rapportera problem eller felaktigheter till vhfcontest@ssa.se .

Kvartalstest 2 sep i samband med Reg1-testen

Första helgen i september går årets största test i Europa på 144 MHz från lördag 14z till söndag kl 14z, foni och CW. Söndag morgon har SSA kvartalstest kl 8 - 11 lokal tid. Endast foni, men då luckor i nummerserien tillåts kan du köra i Reg1-testen innan, eller CW med något DX under kvartalstesten utan andra problem än att det inte räknas med i kvartalstesten. Så var gärna med i båda, alla QSO räknas med i Reg1-testen!

Alpe-Adria VHF 5 aug 07 - 15 UTC. ZRS inbjuder till Alpe-Adria VHF contest. Regler

ES Open VUSHF FD 2018
ERAU bjuder in till Field day contest första hela helgen i augusti. Var band har två 2-timmarsperioder.
1296 lördag 03 - 05z och 05 - 07z
144 lördag 15 - 17z och 17 - 19z
432 söndag 03 - 05z och 05 - 07z
50 söndag 08 - 10z
Regler hittar du här och tips för N1MM loggprogram här
Lycka till!

Robot serverproblem, är din logg med?
Kontrollera att ditt resultat i junitesterna är med i listorna. Jag har försökt kolla att loggar uppladdade på provisoriska sidan är med men kan ha missat någon. Saknar du ditt resultat och uppladdningen är stängd kan du maila loggen till vhfcontest@ssa.se eller till sm4hfi@sk4ao.net om ssa-adressen inte funkar.

EDR Nordiska test 7 - 8 juli har nu sektion C för 6 timmar! EDR inbjuder till nordisk test 7 juli 14z - 8 juli 14z, se https://vushf.dk/nye-regler-for-edrs-juli-vushf-test/. Fieldday-klassen tar en paus pga lågt deltagande. Nytt för i år är en 6-timmarsklass där man kan dela de 6 timmarna i 2 perioder. Var noga med klassangivelsen i EDI-filen, PSect=C för 6-timmarsklassen.

SM-OH log robot fail. Send logs to vhfcontest@ssa.se
Log reception is now closed. Logs received, score calculated and cross checked. Preliminary result. Next update after Kalundborg. Still to be done...

Landskamp SM-OH 19-20 maj. Roboten räknar fel! Maila loggar till vhfcontest@ssa.se för manuell hantering. De som redan är uppladdade är tillvaratagna. Formatet är inte viktigt, bara det är läsbar text i loggen.

Landskamp SM-OH 19-20 maj. Nu är det dags att ladda för landskampen mot OH på 144, 432 och 1296 MHz! Lördag kl 19 - 23 kör vi CW och söndag kl 8 - 12 foni. Testmeddelande rapport, löpnummer och lokator. Loggar laddar du upp på www.ssa.se/contest. Regler finns på regelsidan

FT8 i NAC? FT8 har blivit populärt och några kör det även i NAC. Det är två utmaningar: utbyta lokator och inte endast ruta, och att logga rapporten.
FT8-protokollet överför rutan automatiskt, de sista två bokstäverna saknas. Testreglerna säger "lokator" dvs alla sex tecken. FT8 kan överföra 13 tecken fritext, så om ingen kommer på något bättre är det så lokatorn behöver utbytas.
Rapporten som byts, t ex -17 eller +04, skrivs in på samma sätt i loggen. Specifikationen av loggformatet REG1TEST säger visserligen "RST" men den är skriven med inriktning SSB/CW så jag tolkar det som rapport enligt praxis för trafiksättet. Om loggprogrammet inte klarar att skriva in rapporten är det inte kompatibelt med FT8.

Nordiska VHF-mötet 8-10 juni 2018 i Kalundborg, OZ. Se info på http://vushf.dk/nordic-vushf-meeting-2018/ och planera kanske in en liten semestertur också, vilket de rekommenderar!

Sommartid, men UTC i loggarna! Sista söndagen i mars kl 01z ändras lokal tid från 02 till 03, dvs 2 timmar före UTC istället för 1. Kom ihåg att justera loggprogrammet så inte QSO-tiderna blir fel!

Tucnak info. Loggprogrammet Tucnak är ganska vanligt i OZ, och några använder det även i Sverige. Programmets hemsida är http://tucnak.nagano.cz/wiki/Main_Page. En dansk guide finns på http://vushf.dk/howto/contest/tucnak-setup-nac/ och en engelsk på http://www.g4ztr.co.uk/app/download/13047250/TUCNAK+MADE+EASY.pdf. Lista över specialknappar finns på http://www.m1cro.org.uk/tucnak/tucnak-special-keys.pdf.

Nytt år, bestäm vilken klubb du stödjer i klubbtävlingen! Vill du byta klubb är det dags att göra det nu. Många loggar saknar anropssignal för klubb, kontrollera i loggprogrammet att det är angivet. Resultatet i klubbtävlingen för 2017 hittar du här:http://ssa.se/contest/?year=2017&clubscores=VHF

SK0EN vann ES Open VUSHF FD 2017! De lyckades ha flest poäng av alla deltagare på alla tre banden. Även SK5EW var aktiv i testen, men lite längre ner i resultatlistan som man hittar på http://www.erau.ee/index.php?Itemid=94. 2018 går testen 3-5 augusti.

Roboten tar inte emot loggar med QSO utanför testtid, kolla datum om tiderna verkar rätt. Som vanligt är det bra att kolla bästa QSO om det verkar riktigt. Portabel i distrikt 4 skrivs /4/P. /4P betyder att stationen var i Sri Lanka.

0Z dvs noll zäta förekommer flera gånger. Det kan vara svårt att se med vanligt teckensnitt, vi har nu Ø som noll i tabeller mm.

Contestmanager är SM4HFI/Jan och SM6NZB/Tommy är biträdande contestmanager. Har ni frågor om loggar, tester och resultat når ni oss på vhfcontest@ssa.se

Välj år för att se rätt "Best of 9".
För historiska data 2009 - 2012 se http://old.ssa.se/vhf. Tidigare finns på http://ham.se/vhf. NAC28 2005 - 2009 finns på http://sk4ao.net/nac28

Info om övriga VHF-sektionen finns på www.ssa.se/vhfuhfshf/

Klicka här för äldre nyheter
In English

Welcome to the new contest-site of SSA. You'll be able to upload your contest logs here, find claimed scores and final results.

SM-OH contest 2018 May 19 - 20

The SM - OH competition take place on 144, 432 and 1296 MHz! Saturday 17 - 21 z CW and Sunday 06 - 10z phone. Contest message is report, QSO number and locator. Log upload at www.ssa.se/contest. Rules in swedish. Translated by Google here.

SM Quarterly phone contest

Along with Reg1 contests in march, may, september and october SSA have a domestic phone contest at 8 - 11 CET, i.e. Sunday morning. 144 MHz only except for october, when we are on 432 MHz. Rules state that numbers may have gap and don't need to start from 001, to allow operation also in the Reg1 contests as well. We hope it may increase activity of smaller stations in Sweden also in Reg1 contests.

Finland wins SM-OH. The result is at OH contest site www.oh6zz.com/2017/ohsm/ohsm_2017.html.

St.-Petersburg Open VHF Championship juni 10, 2017 at 15 - 19 UTC. A mail from Eugene RK1AA with info came with link to the english rules http://alrs.info/articles.php?article_id=123. Bands are 144, 432 and 1296 MHz. Contest message is RST, QSO number and locator. Send EDI-logs in REG1TEST-format to vhf@alrs.info. Deadline for logs is 21:00 UTC June 20, 2017

NAC Open januari 31:th Only 12 participants worked more than one NAC Open in 2016 so we thought about letting it die calmly. But some requests made me add it again way too late. We will discuss the matter at Nordic VHF meeting at Tjörn in june.

Sweden wins SM - OH competition!
No objections on the preliminary result, so now it is finalized. You find it here

Sweden wins SM - OH competition! Results and complete QSO-list is at this place. Send mail before 2016-06-15 to vhfcontest@ssa.se if you think an evaluation is eroneous. This is the only VHF contest where cross check is made in SM. Regular NAC have about same error rate.

SM-OH, Finland wins
Final score is now at alternate location sk4ao.net/vhf/smoh14 along with complete QSO list.
Jan SM4HFI

2013-08-01: World wide radio amateurs are welcome to participate in the NAC-28 contests first thursday of the month. Exchange is report and full grid locator i.e. JO89JO. Log submission is not mandatory.
   Recommended logging software in english: UCXLog.
   Choose contest "NAC 10m". Choose mode CW/SSB/FM(Mixed)/Digital after selecting the contest.
   Upload your log (EDI-Format - default in UCXLog) in the "Upload Log" menu on the left.