Aktuella aktiviteter
SK0QO sol-möte
ons 24 Jan @ 19:00
SL0ZS föredrag om IT mm
tor 25 Jan @ 18:30
SK7RN certkurs
lör 27 Jan
SK7RN möte
tor 8 Feb @ 19:00
SK0QO certkurs
lör 17 Feb
SM4-möte
lör 24 Mar @ 10:00
SSA årsm 2018
lör 21 Apr
SK6LR Loppis Hasslösa
lör 5 Maj @ 09:00
SK6MA
tor 10 Maj @ 09:00
SK7AX DX-Match
fre 1 Jun
SK6MA fyrhelgen
ons 15 Aug

Nyheter

Information från valberedningen

Valberedningen hade per 1 januari ej fått några motförslag till föreslagna kandidater.
Valberedningens förslag till styrelse inför SSA:s årsmöte 2018 gäller sålunda och poströstning avlyses.

För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Share

PTS tillsyn

Såväl på öppna forum som i slutna rum frodas rykten kring det pågående tillsynsärende som PTS öppnat och kring hur SSA sköter den myndighetsutövning som PTS delegerat. En del felaktiga föreställningar sprids, ofta oavsiktligt. Här nedan bemöter vi några av dessa.

“PTS har sagt att SSA utfärdar certifikat på bristfälliga grunder.”
Nej. Inte ännu åtminstone. PTS har ställt ett antal frågor om förrättade prov och tilldelning av anropssignaler. SSA har svarat i ett yttrande, där vi medger brister och föreslår förbättringsåtgärder i våra rutiner och i något fall även i PTS rutiner. Tillsynsärendet är fortfarande öppet och det återstår att se hur PTS ställer sig till de svar vi har givit.

”SSA har misslyckas med hela 30 av 45 kontrollerade prov.”
Nej. SSA har misslyckats med 2 av 45 kontrollerade prov, vilket är illa nog.

Att en provförrättare korrigerar egna misstag och signerar sina korrigeringar är inte anmärkningsvärt utan önskvärt. Likaså är det helt enligt regelverket att den som avlägger prov får ändra sina svar, så länge detta sker innan provet lämnas in för rättning. I rutinen ingår att provförrättaren och bisittaren tillsammans intygar att ingenting ändrats i efterhand.

De brister som PTS påtalat har i de allra flesta fall bestått i att poängsumman satts någon enstaka poäng för högt eller för lågt, utan att detta har påverkat om provet i sin helhet skulle bli godkänt eller underkänt. I två fall har teknikprov av misstag godkänts med endast 11 poäng på elsäkerhetsfrågorna. Man ska ha alla rätt på elsäkerhetsfrågorna, det vill säga 12 poäng. Av 45 kontrollerade prov är dessa två alltså de enda där certifikat kan sägas ha utfärdats på bristfällig grund. Men detta är något som SSA tar på största allvar.

I SSA:s interna kontroll har 74 prov förrättade under 2017 granskats, vilket är en betydande andel av alla förrättade prov. Utöver de två tidigare nämnda finns bland dessa inte något enda fall där man av misstag godkänt ett prov som borde varit underkänt, och inte heller det omvända.

Läs mer

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Share

Göran SM5XW Silent Key

Vi har den smärtsamma uppgiften att informera alla svenska radioamatörer att vår tidigare ordförande tillika Hedersmedlem Göran Eriksson, SM5XW, avled den 2 januari 2018. Han skulle ha fyllt 87 år den 30 januari.

Göran var en drivande kraft i SSA och var ordförande åren 2004-2007. Han hade även en mycket stor del i SKØQO, Södertörns Radioamatörer, och klubbens framgångar under de senare decennierna bl.a. som ordförande under många år. Göran var nestor och mycket aktiv operatör på SKØTM.

I QTC #2 kommer vi att skriva mer i detalj om Görans liv och insatser inom amatörradion. Vi framför våra kondoleanser till Görans hustru Jorunn och till övrig familj och vänner.

SM6JSM Eric
Print pagePDF page
Share

Nytt år – ett nytt QTC


N
u är vår tidning under utdelning. Fylld med artiklar av våra flitiga, uppskattade
medarbetare. Trevlig läsning!

SM6ZEM Hans-Christian
Print pagePDF page
Share

SH9YOTA har redan slagit rekord i december!

Tidigare år har vi legat runt 350 QSO i YOTA december men nu har vi tredubblat till 1001 QSO med denna veckan kvar att köra!
Det är en stor milsten och ungdomsgruppen vill tacka alla som bokat signalen och hoppas på att ni fortsätter aktivera den december ut. Många fina DX som t.ex. Sydafrika, Oman, Brasilien samt kontakter över hela Amerika. Tack till alla som kört oss och fortsätt att jaga SH9YOTA i december. Kör du fem eller flera YOTA stationer finns det diplom att hämta på ham-yotas webbsida!
Ungdomsgruppen i SSA genom SA5ODJ

SM6ZEM Hans-Christian
Print pagePDF page
Share

God Jul och Gott Nytt År

Passa på att delta i SSA:s traditionella jultest på juldagen och annandagen. Läs mera på Contestspalten.

 

God Jul och Gott Nytt År
önskar SSA

Photo: WD0M XYL

”Lugnet efter isstormen”, i Fritz Creek, Alaska
Foto: © Deborah Hannigan, WD0M XYL

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Share

Länkade kortnyheter

SK5AJ Jubileumsdiplom för 50+ kommuner 2018

Barn på sjukhus pratade med jultomten över amatörradion

Ulrich Rohde N1UL, pionjär inom SDR får innovationspris

IARU Reg. 1 arbetet med utökat 6 m band inför WRC-19 gör framsteg

Wolf Harranth OE1WHC får utmärkelse för enastående arbete med DokuFunk

SM6ZEM Hans-Christian
Print pagePDF page
Share

Titta in i ledningscentralen med SSA Play

SM6ZEM Hans-Christian
Print pagePDF page
Share

YOTA-December!


Hej!
Var med och kör YOTA-December! Det hela går ut på att vi ungdomar ska vara ute på banden och köra så mycket radio som vi orkar hela december ut för att se vilket land som lyckas köra flest QSO:n. Lite av en ”vänskaplig” tävling helt enkelt.

Logg måste såklart föras och mailas in till Peter i adif filformat lämpligast.

Kontakta Peter Lundberg SA2BLV för att boka Sveriges specialsignal SH9YOTA. Signalen är efterfrågad att köra, så förvänta er pileups om man spottar sig själv på DXsummit
Klicka på bilden för YOTA:s webbplats!

SA2BLV Peter
Print pagePDF page
Share

SSA Utgående QSL-Service

Igår, fredagen den 1 december 2017, postades den första sändningen utgående svenska QSL-kort via DARC (Tysklands IARU-anslutna förening). Totalt 43 kg packade i fyra av Postnords XL-kartonger, innehållande c:a 16000 QSL-kort till 153 länder, började färden till Baunatal (DARCs högkvarter) för vidare befordran till sina destinationer.

I fortsättningen kommer en kartong att postas till Tyskland så fort vi fyller den, och detta kommer att ske minst en gång per månad. Det innebär att även de s.k. småländerna kommer att postas till DARC varje månad. Tyskland har en volym av in- och utgående QSL som är minst tio gånger större än vår egen, vilket betyder att försändelser till alla länder kommer att effektueras mycket oftare än vi har kunnat göra tidigare.

Vi kommer att skriva om denna nyhet i kommande QTC liksom även om ett mycket intressant erbjudande om tryck av kort och distribution av dessa via DARC på samma villkor som deras egna medlemmar.

Om någon är intresserad kan ni läsa den totala listan över länder som de fyra kartongerna innehöll genom att klicka här: Utskick via DARC 171130

SSA Utgående QSL-Bureau, Karlsborg

SM6JSM Eric
Print pagePDF page
Share
>>>>> [ Äldre nyheter ] <<<<<


1,236,566 total views, 0 views today