Nyheter

Röster från SSA:s ungdomssatsning: – SKØYT en verklig inspiration

 

Från vänster: SA3CNW Fredrik,  SA3CNC Robin och lärarna SM3GZE Nils, SM3PHZ Lars-Åke.
Från vänster: SA3CNW Fredrik, SA3CNC Robin och lärarna SM3GZE Nils, SM3PHZ Lars-Åke.

 

”Tack SSA för ungdomssatsningen SKØYT. För oss tillsammans var det startskottet för att plugga vidare till den lämpliga rubriken på utbildningsboken ”Bli Sändaramatör”, skriver Fredrik och Robin SA3CNW respektive SA3CNC.
”En av våra lärare i Sollefteå SM3GHE Nils, ringde och anmälde oss till SM3FJF Jörgen, kursansvarig för SKØYT i Utanede augusti 2013. SKØYT blev en verklig inspiration”.

I ett brev skriver de två ungdomarna om SSA:s ungdomssatsning SK0YT och tackar SSA:s styrelse och ungdomshandläggare för det stöd och inspiration de fått del av. Tacket inkluderar alla ledare som ställt upp på sin fritid med transporter, utrustning och kunnande för att ge ungdomssatsningen verkligt innehåll.

-Jag fick blodad tand…
- Det var kul att man fick kunskap om olika sätt att använda radioapparater på, och att vi fick testa hur det var att använda dessa radioapparater i verkligheten. Inspiration att träffa andra ungdomar med samma radiointresse fick mig att bli än mer sporrad med att plugga och lyckas med amatörradiocertet. Jag fick helt enkelt ”blodad tand” för att klara av amatörradioprovet, skriver Fredrik, SA3CNW.

- Möjlighet att testa allt
- Upplägget på SKØYT weekendläger, gav mig möjlighet att testa allt som erbjöds den helgen. Informationen om praktiskt antennbygge av en dipol samt att bygga en radiomottagare gav mersmak. Vi fick lära om radioutrustningar och deras användningsområden, radiotrafik på SSB, PSK31, RTTY samt om DXCC-listan, som vi började fylla i allteftersom vi körde radio med olika länder.
- En härlig gemenskap med andra ungdomar och framför allt våra mycket duktiga ledare som gav oss en fin bild av amatörradiohobbyn. En hobby som fungerar dygnet runt – livslång, skriver Robin, SA3CNC.

 

Typiska sommarkonditioner

 

Skärmdump från DX-Maps. Sporadiskt E den 3 juli från klockan 8.54 Z och en halvtimme framåt.

Skärmdump från DX-Maps. Sporadiskt E den 3 juli från klockan 8.54 Z och en halvtimme framåt.

Sommaren på norra halvklotet innebär att dämpningen av signaler i F-regionen är högre än vintertid, högst mitt på dagen. För en vertikalt reflekterad signal kan skillnaden uppgå till 10 – 20 dB och för längre avstånd betydligt högre, eftersom signalerna då måste fortplanta sig längre inom F-regionen. Det är därför som kortvågsbanden ofta kan förefalla vara “döda”.

Sporadisk E-molnen på omkring 100 km höjd, uppträder mera sällan än under vår och höst. De kan ge tillfälliga förbättringar på 7 – 28 MHz, speciellt på kortare avstånd än normal, men de kan också plötsligt försämra pågående kontakter via F-regionen.
Däremot kan, som vanligt, Sporadisk E få VHF-banden att blomma upp, speciellt 50 MHz. Kartan visar rapporterad aktivitet på det bandet tidigare idag, 3 juli. Det gäller att ta vara på tillfällena.

Kolla denna länk till DX-Maps

Redaktionen tackar Kjell PB3SM / SM6CPI för det beställda bidraget.

DX-Maps vädjar om stöd

Skärmdump DX-Maps 5 juli klockan 10.34 UTC.

Skärmdump DX-Maps 5 juli klockan 10.34 UTC.

DX-Maps har skickat ut en vädjan om ekonomiskt stöd för att kunna hålla sin service igång. Det DX-Maps bland annat tillhandahåller är vågutbredningskartor i realtid, urbredningsvarningar via e-post, amatörradio callbok och lokatordatabas samt QSO-databas.

”För att få DX-Maps Service  att fungera bra flyttades den förra året till en dedikerad server. Hyran för denna går till 3192 US-dollar om året, och det är mer än vad jag personligen har råd med”, skriver Gabriel EA6VQ. ”Jag skulle sätta stort värde på ifall de som vill utnyttja denna service kunde tänka sig att bidra med en mindre gåva för att trygga fortsatt drift under de närmaste månaderna.”

Gå till DX-Maps supportersida för att läsa mer om hur du kan stödja verksamheten. Betalningar kan ske via PayPal eller de vanligaste kontokorten.  Här är brevet från  Gabriel EA6VQ:

”You receive this yearly reminder as a registered user of DXMAPS (formerly DXSHERLOCK and VHFDX.INFO) services, in order to request your support. In order to keep DXMAPS service running properly, last year it was moved to a new, more powerful, dedicated server. Hiring that server costs US $3192 per year, what is more than I can personally afford. If you like this service I would appreciate you consider some kind of small donation to ensure its continuity in the next months.
If you have already donated and you have received this E-Mail by mistake please disregard it. For more information on donating .

I take the chance to remind you some of the most popular services provided:
· Real-time propagation maps – http://www.dxmaps.com
· Propagation warnings by E-Mail – http://www.dxmaps.com/spots/warnings.php
· Amateur Radio Callbook and Locator database – http://www.dxmaps.com/callbook
· QSO database – http://www.dxmaps.com/spots

But there are much more. Just have a look at the site map at http://www.dxmaps.com/sitemap.html

Many thanks in advance for your support!
Gabriel – EA6VQ WEBMASTER of DXMAPS.COM”

 

Regler och rutiner kring nya proven för amatörradiocertfikat

Från och med 1 juli 2014 skall prov förrättas med hjälp av frågor ur den nya provfrågebanken. Rutinerna kring provförrättning är lika de som tidigare gällt. Provförrättare enligt förteckningen som återfinns under Sektion Utbildning beställer önskat antal prov från kansliet.

Provet består som tidigare av två delar:
- reglemente och trafikmetoder
- ellära, radioteknik och elsäkerhet.

Innehållet i provfrågorna har utökats, bland annat inom delen kring elsäkerhet. Totalt omfattar provet 40 frågor om ellära, tre frågor om elsäkerhet samt 30 frågor om reglemente och trafikmetoder. Läs mer

Vad är amatörradio? – Bildspelet om amatörradio uppdaterat

Portalbild för SSA:s bildspel Sändaramatör: Vad är det för något? FOTO Copyright 2014 SM0DOU Gunnar Fahlström

Portalbild för bildspelet Sändaramatör: Vad är det för något?
FOTO Copyright 2014 SM0DOU Gunnar Fahlström

Gunnar Fahlström, SM0DOU, har nu uppdaterat det bildspel som han släppte i mars. Bildspelet,  som heter ”Sändaramatör, vad är det för något?” är främst avsett för de som har ingen eller ringa kunskap om vår hobby. Syftet med bildspelet är att snabbt kunna förmedla kunskap om lite av det vi som sändaramatörer sysslar med.

Gunnar SM0DOU har fotograferat, skrivit manuskript, producerat och kostnadsfritt ställt bildspelet till SSA:s förfogande.

På drygt fem minuter får man en genomgång av några typiska aktiviteter och en kort beskrivning av kraven för amatörradiolicens, och hur man skaffar sig en sådan. Den  syntetiska speakerrösten i den första versionen, har nu ersatts av västångermanländskt idiom.

- Jag vill från SSA tacka för en väldigt bra insats
- Det är väldigt glädjande att enskilda medlemmar på eget initiativ producerar materiel,  som handlar om amatörradio och som vi kan använda när vi i SSA behöver förklara vad amatörradio handlar om, säger SSA:s ordförande Tore Andersson SM0DZB.
- Det här bildspelet hjälper oss fylla ett sådant viktigt behov, säger Tore SM0DZB.  Jag vill på SSA:s vägnar tacka Gunnar för en väldigt bra insats. Vi hoppas få se fler liknande initiativ från våra medlemmar. Läs mer

SK6IF och SK6QA engagerade i samband och säkerhet
för tiotusentals turister

Kenny SA6ATX i ledningscentralen.

Kenny SA6ATX i ledningscentralen.

 Midsommarcruisingen i Lysekil är årets största folkfest. Staden invaderas av turister och veteranbilar, mest amerikanare. Allt från skinande, perfekta klenoder i halvmiljonklassen till rena vrak.

Kenny SA6ATX hade satt ihop en komplett UHF-repeater med egna grejor.  Ledningscentralen var placerad på en hylla som gav utomordentlig överblick över de avsnitt som hade högst belastning.
SK6IF i Lysekil fick värdefullt stöd med att besätta de sjutton funktionärspassen av sin vänförening SK6QA i Stenungsund. Dagens fylldes med trafikrapportering och ett antal larm om olyckor och sjuktransporter. Läs mer

Resetips i sommar: Morokulien SJ9WL – LG5LG

Morokulienstugan med tillhörande antennfarm.

Morokulienstugan med tillhörande antennfarm.

ICOM 756 PROIII

ICOM 756 Pro III

Den unika besöksstationen på gränsen mellan Sverige och Norge är väl värd ett besök. Läs mer

Rohde & Schwarz går in i SSA:s arbetsgrupp om EMC-frågor

 

Exempel på laboratoriemiljö vid EMC-mätning.  FOTO: Rohde & Schwarz

Exempel på laboratoriemiljö vid EMC-mätning.
FOTO: Rohde & Schwarz

Uppdaterad 2014-06-22 kl 1200.
För en knapp månad sedan beslutade SSA:s styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med fokus på EMC-problem. Responsen blev större än vad SSA hade vågat hoppas. Två företag har anmält att de vill ingå i gruppen liksom, hittills,  sex kompetenta SSA-medlemmar.

Rohde & Schwarz är det mest namnkunniga av de två  företag som anmält att de vill delta i arbetet. Rohde & Schwarz har arbetat många år inom området och utvecklat verktyg som idag används i ledande EMC-mätplatser över hela världen.

- Det är glädjande att både företag inom branschen och många kunniga medlemmar har anmält sitt intresse att delta i arbetsgruppen, säger SSA:s ordförande Tore Andersson SM0DZB i en kommentar. Vi har nu sex medlemmar som på ett eller annat sätt lovat bidra med kunnande och arbete inom gruppen.  Flera av dessa arbetar professionellt med EMC-problematik. Läs mer

Var går åskan? – Nära dej eller långt borta?

Åska. Blixturladdning mellan två moln. Foto Wikipedia / André Karwath.

Åska. Blixturladdning mellan två moln. Foto Wikipedia / André Karwath.

Med sommarvärmen kommer åskfronterna. För radioamatörer betyder åska QRN och emellanåt brand – eller livsfara. Sommaren lång är den aktuella frågan: Var går åskan och Behöver jag dra ur och jorda antennerna? Här är två kartor som ger underlag för att svara på frågorna.

SMHI
SMHI:s åsklänk för Skandinavien.

Blitzortung
Blitzortung.org, åskkarta för Västeuropa. Redaktionen har fått kommentarer att denna karta inte är tillräckligt noggrann för att spåra åskväder på nära håll. Där rekommenderas SMHI.

Wikipedia
Läs mer om åska på Wikipedia.

 Österlentracker
Janne SA7CDJ har påmint oss om att det i SM7 också finns http://www.osterlentracker.se som håller koll på åskan i sydöstra Sverige. TNX för påminnelsen.

//Erik SM7DZV