Nyheter

Amatörradio i skolan ångar på

“Magistern, när får vi köra mera amatörradio?” Hampus klass 7, Fredrik klass 6, Viktor klass 6, Alex, Nelly och Alexander klass 7. Lärare SA3PAU Paul längst till vänster i bild.

“Magistern, när får vi köra mera amatörradio?”
Sjätte- och sjundeklassarna Hampus, Fredrik, Viktor, Alex, Nelly och Alexander undrar.
Magistern med alla svar är SA3PAU Paul, förstelärare i Ånge.
Foto: Jörgen SM3FJF

Som vi tidigare har rapporterat här, driver Sundsvalls Radioamatörer med stöd av SSA ett pilotprojekt för amatörradio i skolan. Den första av tre etapper genomfördes i november 2015.

Samtliga elever i årskurserna sex till nio från tre skolor i Ånge kommun fick under denna första etapp en 50-minuters lektion om amatörradio, vilket bland annat uppmärksammats av våra redaktionskollegor på SVT.

Innehållet i första etappens lektion har anslutit till läroplanen i ett flertal ämnen, som svenska, engelska, matematik, fysik och teknik. Instruktörer har varit Paul SA3PAU, Lennart SM3EFS, Christer SM3ESX och Jörgen SM3FJF,

På Kordelia friskola i Erikslund har hälften av eleverna från etapp ett nu själva valt att fortsätta med etapp två.

I etapp två har ungdomarna fått experimentera med olika antennkonstruktioner, och även fått prova på radiokommunikation i praktiken. Ett antal lyckade kontakter genomfördes på PSK31 och SSB, bland annat med flera andra skolor runt om i Europa.

Även denna gång har projektet fått god publicitet av våra pressgrannar. Ett längre reportage kommer i marsnumret av QTC Amatörradio. Men redan nu kan ni läsa en artikel i Sundsvalls Tidning.

Webbredaktionen tackar Jörgen SM3FJF för nyhetstipset.

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

EMF, Rapport och samarbetsmöte hos SSM den 16 mars 2016

Arbetsgruppen för EMF frågor (SSA, FRO och ESR) har nu fått tillgång till den rapport som presenterades vid mötet den 26 januari hos SSM.

Vi har tidigare rapporterat från mötet med en sammanfattning av innehållet i denna rapport. Arbetsgrupen har blivit kallad till ett nytt möte med myndigheterna där det enligt kallelsen skall diskuteras hur vi tillsammans ska arbeta med frågan. Detta är ett arbete som redan påbörjats inom arbetsgruppen, där vi för en diskussion om hur vi lämpligast ska gå vidare.

Styrelserna i organisationerna har utsett följande personer som representanter att medverka på detta möte och i arbetsgruppen.

SSA SM5PHU Jonas

SSA SM3PXO Petter

FRO SM5ELC Jan

ESR SM5JAB Micke

ESR SM6OUB Ove

Hör gärna av er till nån av dom för kommentarer och funderingar.

Arbetsgruppen för EMF-frågor (SSA, FRO, ESR)

Rapport: “Study of the distribution and usage profiles of amateur radio stations in Sweden”
Kallelse: “Kallelse till möte om strålskydd för sändaramatörer”

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Februarinumret av QTC på väg ut

Ett späckat februarinummer av föreningstidningen QTC Amatörradio är på väg ut i medlemmarnas brevlådor.

qtc_1602

Ur innehållet:

  • En SDR-transceiver under luppen
  • Bygg en loopantenn av annorlunda material
  • Svensk Flora Fauna lever vidare, får sällskap av Svenska Sjöar
  • Antennstyrning den enkla vägen
  • Välkända röster på mellanvåg har tystnat
  • IARU Region 1 Youngsters on the Air sommarläger
  • 1920-talets integrerade kretsar
  • Program för årsmötet i Täby
SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Amatörradio och elektromagnetiska fält, EMF

Amatörradiosverige har den senaste tiden blivit uppmärksammat på att det inte enbart är PTS’ regelverk vi måste rätta oss efter utan även andra myndigheter har regelverk som täcker in amatörradions aktiviteter. Detta är i och för sig inget nytt, men eftersom myndigheterna har ett uttalat tillsynsansvar så har vi nu regler från både Post- och telestyrelsen (PTS) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att förhålla oss till.

PTS ska se till att vi använder radio på ett korrekt sätt och inte orsakar problem för andra radioanvändare och SSM har ett skyddsansvar att se till att strålkällor inte orsakar nivåer som överskrider de internationellt överenskomna gränsvärdena för elektromagnetiska fält.

I sin myndighetsutövning har SSM undersökt vilka elektromagnetiska fältstyrkor amatörradio skulle kunna orsaka. Undersökningen har redovisats tidigare och intresseorganisationerna SSA, FRO och ESR har kommenterat denna rapport på sina respektive hemsidor.

I och med den debatt som uppkommit efter den första publiceringen av SSM:s rapport har en intensiv mailväxling mellan föreningarna förekommit och vi har alla kommit överens om att bilda en gemensam arbetsgrupp för dessa frågor.

Då det är ett område som hittills inte ägnats stor uppmärksamhet av alla radioamatörer, så känner alla föreningar att det är bra om vi tillsammans jobbar med frågan för att tillsammans kunna föra dialogen med myndigheterna.

SSM har fortsatt sitt myndighetsutövande genom att arbeta med en utredning om vilka antenner, effekter och bostadssituationer som radioamatörer har, för att ta reda på hur omfattande amatörradioanvändningen är i Sverige.

Intresseorganisationerna SSA, FRO och ESR har blivit inbjudna att lyssna på en presentation av denna utredning. Detta första möte ägde rum 2016-01-26 och refereras nedan: Läs mer

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

QSL till småländerna – Stoppdatum 29/2

SM5DJZ_1

SM5DJZ i full färd med att sortera utgående QSL-kort. Janne är också en av de mest aktiva radioamatörerna i Sverige och är  “field-checker” för bland annat ARRL:s DXCC-diplom.

Nu är det dags igen att skicka QSL till små-länderna. Stoppdatum är sista februari den 29/2 2016.

Det vi kalla “småländer” är de länder som saknar egen QSL-byrå eller inte är medlemmar i IARU. Läs mer om Länder som saknar QSL-byrå.
Som tidigare utnyttjar vi portogränserna, vilket kan innebära att inte alla QSL kommer iväg, men då har de kvarlämnade korten förtur till nästa omgång.  Vill du veta mer om hur QSL-hanteringen för utgående QSL går till? Kolla här!

Korten postar ni till:

SM5DJZ, Jan Hallenberg, Edeby Andersberg 30, 74191 Knivsta

Välkomna med dina QSL!

73
Janne SM5DJZ

SM5AJV Ingemar
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Radioamatörer skickar ut Anna von Hausswolff i rymden

sk0uxI kväll, den 25 januari, tar Kungliga Dramatiska Teatern hjälp av Kvarnbergets Amatörradioförening SK0UX för att direktsända en konsert med Anna von Hausswolff ut i rymden. Tidigare har NASA sänt ut The Beatles låt ”Across the universe” i rymden, skriver Dramaten i ett pressmeddelande.

De minnesgoda vet att SK0UX redan tidigare varit inblandade i en liknande sändning av The Arks avskedskonsert. Tore SM0DZB berättar att man i en månads tid förberett kvällens evenemang.

Sändningen kommer att ske på 1296 MHz med Kvarnbergets sexmetersparabol. Konserten pågår mellan klockan 20 och 22 och sändningspassen kommer att vara i cirka 10-15 minuter.

“Ni som har tillgång till månstudsprylar kan ju njuta av musiken!” säger Tore. “Vi hoppas att några som lyssnar ska spela in sändningen. Det är en kul grej och samtidigt får vi sprida lite kännedom om amatörradio.”

Webbredaktionen tackar SM0DZB för nyhetstipset!

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Australien firar nationaldagen med specialprefix

Tisdagen den 26 januari är det Australiens nationaldag och man firar det genom att låta alla VK-amatörer byta ut VK mot AX i anropssignalen. VK5ABC blir alltså AX5ABC osv. Här är den kompletta texten vi mottagit från WIA (=Australiens SSA).

The Wireless Institute of Australia
By Jim Linton – VK3PC
15 January 2016

The Australian Communications and Media Authority (ACMA) automatically allows all radio amateurs to substitute their normal VK callsign prefix with the letters AX, every Australia Day. Our national day this year falls on Tuesday January 26. This gives radio amateurs the chance to be part of the commemoration the First Fleet’s arrival in 1788 at Sydney Gove and the establishment of a European settlement at Port Jackson, with the raising of the British flag by Governor Arthur Phillip. On Australia Day many celebrate our country and culture. This includes the granting of awards, honours and the welcoming to citizenship of many immigrants. National flags will be flown and the celebrations include fireworks displays.

The AX prefix is popular among prefix hunters and others. The use of a special QSL card is encouraged by the Wireless Institute of Australia. The same alternative AX prefix applies on ANZAC Day, April 25 and International Telecommunications Day, May 17.

Så här såg det ut när VK4XA firade 1988 (lägg märke till QSO-numret!):
AX4XA
SM6JSM Eric
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

SSA tolkning av SSM rapport ’Fältstyrkor runt Amatörradiostationer’

SSA har läst och tolkat den rapport som SSM har redovisat och sammanfattat det i nedan hänvisad text.

Vi ser gärna att alla som har synpunkter på detta kommer in med dessa till sm3pxo@ssa.se.

Tänk dock på att i det läge vi är i nu finns inga förslag på någonting angående reglering, utan SSA tillsammans med FRO och ESR är inbjudna till ett möte med myndigheterna för att ta del av deras utredningsmaterial.

Läs mer

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ingen poströstning i år

Information från valberedningens ordförande Kurt, SM0UCC:

Enligt stadgarnas § 13 skall poströstning hållas om andra kandidatförslag än valberedningens har inkommit till valberedningen senast 1 januari. I annat fall inställs poströstningen.

Per 1 januari 2016 hade ej andra förslag inkommit, varför poströstningen inställs.  Valberedningens förslag till styrelse för år 2016 gäller sålunda.

Jonas, SM5PHU föreslås till vice ordförande på två år
Ulf, SA0MEI föreslås till kassaförvaltare på ett år i fyllnadsval efter Lennart, SM5AOG
Hans-Christian, SM6ZEM, Lysekil, föreslås till övrig ledamot på två år

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Nya EMC mätningar på LED lampor

Av de senaste 11 mätningarna på olika LED lampor låg endast en över gränsvärdet. Denna har anmälts till Elsäkerhetsverket.
Protokollen finns här:  EMC mätningar

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

NRAU Baltic Contest nu på söndag

nrau_logoPå söndag den 10:e januari kör vi NRAU Baltic 2016 Contest. Tävlingen där länderna kring Östersjön kämpar på 80 och 40 meter under totalt fyra timmar. Testen startar med SSB i två timmar och fortsätter med CW efter en halvtimmas paus.

  • SSB: Sunday 0630-0830 UTC
  • CW: Sunday 0900-1100 UTC

Testmeddelande är RS(T) + löpnummer + regionbeteckning.
T.ex. 599 013 SE om man är i Skåne.

Samtidigt som testen är individuell, summeras de 10 bästa resultaten från varje land i landskampen. Fullständiga regler finns på NRAU:s hemsida!

Loggarna, som skall vara i Cabrillo format, skickas till antingen nrau-cw@sral.fi (CW) eller nrau-ssb@sral.fi (SSB), senast 7 dagar efter testen. Årets arrangör är SRAL med OH6KZP som testledare.

Förra årets resultat hittar du här (PDF) !

73 & Kör hårt!
Ingemar SM5AJV

SM5AJV Ingemar
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ny undantagsföreskrift från PTS

PTS har publicerat en ny utgåva av undantagsföreskriften. Den börjar gälla redan från och med 1 januari 2016.

Länk till den nya undantagsföreskriften: https://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/PTSFS-2015_4-undantag.pdf

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

God Jul och Gott Nytt År

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
SSA

ssalogo_125x268

Photo: WD0M XYL

“Lugnet efter isstormen”, i Fritz Creek, Alaska
Foto: © Deborah Hannigan, WD0M XYL

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Fältmätning av amatörradioanläggningar

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under 2015 undersökt amatörradioanläggningar ur ett strålskyddsperspektiv. I den inledande studien mättes exponering från några olika typfall av anläggningar.
Som en fördjupad studie har sedan SSM, PTS och Elsäkerhetsverket gemensamt beställt en kartläggning från teknikkonsultföretaget ÅF. Syftet med kartläggningen är att undersöka vilka typer av sändare som finns i Sverige samt antalet sändare och hur de används.

Rapport

Kartläggningen och mätresultaten kommer att redovisas på ett möte i januari, 2016. SSA kommer att delta med två personer.
Den inledande studien har dokumenterats i bifogade rapport daterad 2015-12-16.

Det vore intressant att jämföra mätresultat med beräknade resultat. DL9KCE har utvecklat programmet ICNIRPcalc som innehåller parametrar för ett stort antal antenner. Lars, SM4IVE tippsar om VK3UM som har utvecklat programmet EMRCalc.

Hör av er till Petter, SM3PXO om ni har synpunkter på rapporten eller har resultat från jämförande beräkningar.

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Upprop inför kvarnhelgen 2016

Kvarnen i Borggårds Bruk, Östergötland

Kvarnen i Borggårds Bruk, Östergötland

Från Igge SM5LIB kommer följande upprop inför kvarnhelgen “Mills on the Air” 14 — 15 maj 2016:

“Jag ämnar sätta ihop en lista med alla svenska kvarnar som eventuellt kommer att vara aktiva under den helgen. Jag skulle uppskatta om ni kunde ge mig en vink om vilka frekvenser, tider och sändningssätt samt eventuella signaler som kommer att vara i etern då samt QTH. En sammanställd lista kommer jag att publicera sedan i QTC i början av 2016.

Min e-postadress finns hos SSA.
Ser fram mot en lyckad helg med många QSO.

Igge
SM5LIB”

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone