Aktuella aktiviteter
SK6IF mil.historia
mån 5 Dec @ 18:00
SK0BU lussefika
tis 6 Dec @ 18:00
Tekniksnack D-Star XRF699 D
ons 7 Dec @ 18:45
SK3GK möte
ons 7 Dec @ 19:00
SK0QO julfest
fre 9 Dec @ 18:30
SK3BG lilla julafton
tis 13 Dec @ 19:00
Årets sista Bulletin
ons 14 Dec @ 08:00
SK7DD luciakaffe
ons 14 Dec @ 19:00
SK3BG mellandagsmeeting
3 Jan, 2017 @ 19:00
Första Bulletinen 2017
4 Jan, 2017 @ 08:00
SK0MT kursstart
16 Jan, 2017 @ 19:00

Nyheter

Valberedningen saknar en revisorskandidat

HJÄLP!
VALBEREDNINGEN SAKNAR EN REVISORSKANDIDAT!

Valberedningen har lagt sitt förslag inför SSA årsmöte på Fårö 2017 (se QTC nr11 och hemsidan). Tyvärr nådde vi inte helt fram, då vi inte inom gällande tidsram, lyckades hitta en kandidat till en av de två revisorsposterna. Vi önskar därför fortsätta vårt arbete att hitta en revisor och samtidigt följa intentionerna i SSA:s stadgar och förarbetena till dessa.

För att i görligaste mån behålla vår grundläggande medlemsdemokrati följer vi stadgarna men senarelägger datum rörande val av en revisor.

Vi publicerar all information och alla förslag så fort vi kan. Det sker på SSA-hemsida, genom SSA-bulletinen och i tidningen QTC.

Läs mer

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page

Bråttom att boka till årsmötet, kod ARRSSA17 driftsatt

valborgsmassobal-faroGotland 4Årsmötesgänget meddelar att rabattkoden för medlemmar i SSA är igång hos rederiet Destination Gotland. Eftersom det är långhelg, börjar det redan bli rejält ont om platser på attraktiva avgångar. Därför är det viktigt att boka nu i dessa dagar. Gäller antagligen även flygstolarna. På årsmötesdagen har turlistan inga sena avgångar med färjan. Stanna därför gärna kvar till första maj och njut utan stress för att fira valborgsmässoafton kvällen innan. Vi ses på Fårö!
SSA Årsmöte 2017

SM6ZEM Hans-Christian
Print pagePDF page

Valberedningens förslag inför SSA årsmöte på Fårö 2017

Ordförande: Anders Larsson/SM6CNN. Omval på 2 år.
Kassaförvaltare: Ulf Meiton/SA0MEI. Omval på 2 år.

Styrelseledamot: Hans Sodenkamp/SM3GDT. Omval på 2 år

Revisor: Peter Rosenthal/SM0BSO. Omval på 1 år
Revisor: För närvarande vakant
Ersättare till revisor: Erik Edblad/SM3EXM. Nyval på 1 år

Läs mer

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page

Ändrad stopptid för SSA-bulletinen vecka 49

På grund av att redaktör´n reser i österled v 49 flyttas bulletinens stoppdatum till MÅNDAGEN DEN 5 DECEMBER. Åter på ordinarie tid v 50!

Bulletinredaktör´n

SM6JSM Eric
Print pagePDF page

SSA och PTS i diskussioner om nytt delegationsbeslut

Post- och telestyrelsen har sedan 2012 delegerat till SSA att förrätta prov, utfärda amatörradiocertifikat och tilldela anropssignaler. Den nuvarande delegationen löper ut vid årsskiftet, och PTS förbereder nu ett nytt delegationsbeslut.

FRO och ESR har förklarat att man inte söker delegation för kommande period. SSA har däremot förklarat sig intresserat att även fortsättningsvis ombesörja de delegerade arbetsuppgifterna.

PTS har skickat ut förslag till nytt delegationsbeslut på remiss och i går, torsdag, träffades företrädare för SSA och PTS för att diskutera detta förslag. Mötet var konstruktivt och båda sidor visade mycket stort intresse för de respektive ståndpunkter som framfördes. Det finns en god vilja från alla inblandade att komma fram till ett slutgiltigt förslag, som ska vara gynnsamt för amatörradion i Sverige.

Under mötet lämnade SSA egna förslag och synpunkter, som återfinns i vårt remissvar här:
SSA Remissvar Delegationsbeslut 16-7346

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page

SPECIALSIGNALER

SSA har fått förfrågningar angående specialsignaler och deras distriktstillhörighet.
-Måste jag byta specialsignal för mitt sommar-QTH om jag flyttar till ett annat distrikt?
-Jag avser att delta i tävlingar från flera QTH i olika distrikt. Måste jag ha en specialsignal för varje distrikt?

Eftersom specialsignaler inte har unika suffix kan siffran inte ändras. För att undvika onödig administration med specialsignaler accepterar vi, med omedelbar verkan, att en tilldelad specialsignal får användas även vid trafik från andra distrikt.

Eventuella frågor till signal@ssa.se !

SM6JSM Eric
Print pagePDF page

Remiss, nytt delegationsbeslut

PTS har lagt ut remissen av nytt amatörradiodelegationsbeslut på sin hemsida. Länk  SSA föreslås att, som tidigare, få rätt att hantera samtliga uppgifter.
Vi kommer att lämna vårt svar i samband med möte på PTS den 10 november.

 

 

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page

Markering av master och flyghinderanmälan

Transportstyrelsen har utfärdat en uppdatering av föreskriften om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan. Dokumentet TSFS 2016:95 finns här Föreskrift

Master under 20 meters höjd berörs ej.   Se frågor och svar nedan:  Läs mer

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page

SMFF återuppstår

logga-original-v4-h500SMFF- Svenska Naturreservat startar vid årssiftet. Skövde amatörradioklubb med SM6TOB, Bengt står i spetsen för tävlingen. Reglerna är i skrivande sund ej spikade, men det kommer att bli ungefär samma regler som för tävlingen SMSS – Svenska Sjöar.

Båda tävlingarna går utmärkt att kombinera och de kompletterar varandra väldigt bra. På en del platser finns det få sjöar men många reservat och vice versa och på en del platser finns både sjöar och reservat på samma ställe.

Huvudsyftet är aktiviteten i sig. De som åker ut och kör i områdena får ofta en rejäl pile-up på sig och klättrar på så vis snabbt i poänglistan. På köpet fås en naturupplevelse.

Databasen med alla områden kommer att skötas av SM7FSK, Peter. Underhållet och utvecklingen av siten sköts av SM6TOB, Bengt.

Fram till årsskiftet betatestas hemsidan. Du är välkommen att prova och samtidigt hitta eventuella buggar.

Välkomna till SMFF önskar SARK – Skövde amatörradioklubb!
73/44 gm SM6TOB, Bengt http://smff.sk6ei.se

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page

11 november stoppdatum för QSL-kort till småländerna

SM5DJZ_1

SM5DJZ i full färd med att sortera utgående QSL-kort. Janne är också en av de mest aktiva radioamatörerna i Sverige och är ”field-checker” för bland annat ARRL:s DXCC-diplom.

Janne, SM5DJZ, är den funktionär som förmedlar alla utgående QSL-kort från SSA QSL-byrå. Han meddelar att stoppdatum för årets andra utskick av kort till småländerna är den 11 november.

Hittills i år har över 200 kilo QSL-kort passerat sorteringsterminalen i Jannes källare i Knivsta. Bland de största mottagarländerna återfinns Tyskland, Ryssland och Italien, som alltså inte räknas in bland småländerna. Till småländerna räknas däremot – i dessa sammanhang – exempelvis Kina, Thailand och Indonesien, men även Alaska, Hawaii och Puerto Rico, samt avlägsna platser som Falklandsöarna och Franska Polynesien.

En del länder saknar fungerande QSL-byrå, men ofta kan SSA QSL-byrå förmedla kort via en QSL-manager i ett annat land. Kom då ihåg att noga notera på kortet en via-adress exempelvis 5R8FU via SM5DJZ.

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
>>>>> [ Äldre nyheter ] <<<<<