Aktuella aktiviteter
SC40VIC
ons 5 Jul
SK7DD studiebesök
lör 23 Sep
SC40VIC bokad
lör 23 Sep
SK3BG träffkväll
tis 26 Sep @ 19:00
SK3BG EWE-ant
tis 3 Okt @ 19:00
SK0MG kurs
tor 5 Okt @ 18:00
SM0-möte
tor 5 Okt @ 18:30
SK0QO kurs
lör 7 Okt
SK6IF kulturevent
lör 7 Okt
SSA valberedning
tis 10 Okt
SK3BG träffkväll
tis 10 Okt @ 19:00
SK5BN radiomässa
lör 14 Okt @ 10:00
SM4-möte
lör 14 Okt @ 10:00
SK5BN Radiomässa
lör 14 Okt @ 10:00
SK3BG EME-QSO
tis 17 Okt @ 19:00
SK5AA certkurs
lör 21 Okt @ 08:30
SC40VIC bokad
tis 24 Okt
SK3BG "ARISS"
tis 24 Okt @ 19:00
SK0QO prylmarknad
lör 28 Okt @ 08:00
SM3-möte
lör 28 Okt @ 10:30
SK3BG kvartalsmöte
tis 31 Okt @ 19:00
SK3BG WSPR mm
tis 7 Nov @ 19:00
SK5AA certkurs helg 2
lör 11 Nov @ 08:30
SK3BG hemlig teknik
tis 14 Nov @ 19:00
SK5AA certkurs helg 3
lör 18 Nov @ 08:30
SK3BG "krismöte"
tis 21 Nov @ 19:00
SK3BG biotajm
tis 28 Nov @ 19:00
SK5AA certkurs helg 4
lör 2 Dec @ 08:30
SK3BG träffkväll
tis 5 Dec @ 19:00
SK3BG tomtedags
tis 12 Dec @ 19:00
SK5AA certkurs helg 5
lör 16 Dec @ 08:30
SC40VIC bokad
lör 30 Dec
SK3BG - hårda paket?
2 Jan, 2018 @ 19:00
SK6LR Loppis Hasslösa
5 Maj, 2018 @ 09:00
SK6MA
10 Maj, 2018 @ 09:00

Nyheter

IARU Region 1-konferensen är avslutad

Efter fyra dagars intensiva diskussioner i olika arbetsgrupper och kommittéer samlades alla c:a 130 delegater igår torsdag för Final Plenum där de olika kommittéernas (C2 – ekonomi, C3 – administrativa frågor, C4 – HF, C5 – VHF/UHF/microwaves och C7 – EMC) rekommendationer och beslut skulle godkännas av konferensen genom majoritetsbeslut. För några frågor som gällde IARU Region 1:s konstitution fordrades absolut majoritet, men det visade sig att samtliga ändringar röstades igenom med god marginal. Det är t.o.m. så att de flesta beslut togs enhälligt. Där ser man betydelsen av de olika gruppernas diskuterande innan beslut tas.

Min uppgift var att närvara vid C3- och C4-kommittéernas möten, och de rekommendationer som idag röstades igenom hade tagits med stor enighet. Vi får inte meddela de exakta besluten förrän sekretariatet publicerat dem (för att undvika misstolkningar och rena missförstånd), men jag kan ändå nämna några exempel:

C3: Ekonomiska åtstramningar innebär att en del permanenta arbetsgrupper får minskade anslag. Detta påverkar även EC (IARU Region 1 Executive Committee) som drar ner på antalet fysiska möten i framtiden. Andra beslut rörde procedurfrågor, stadgar, fullmakter osv. Vad gäller SSA:s och VERON:s (holländarna) ”papers” beträffande instegs- och novisklasser så satte det igång omfattande diskussioner, och det har beslutats att göra en inventering av hur det ser ut i de olika Region 1-länderna i denna fråga. Vi och de flesta andra hoppas på en framtida harmonisering inom de olika ländernas novisklasser. Dit är det emellertid säkerligen en lång väg. Under tiden ska varje medlemsland arbeta för att instegs- och novisklasser införs i respektive länder (det är bara novisklasserna som kan harmoniseras inom CEPT).

C4: De olika arbetsgruppernas rapporter behandlades en efter en och riktlinjer för de kommande tre åren diskuterades. Bland grupperna kan nämnas AROS (Amateur Radio Observation Group) som arbetar med s.k. DQRM (Deliberate QRM = avsiktlig QRM). Med hjälp av myndigheter och modern utrustning kan man pejla in individer som medvetet stör t.ex. DX-peditioner. Remote Operation (fjärrstyrning), 60-metersbandet och harmonisering av bandplanerna mellan de tre regionerna diskuterades som vanligt. Contests får alltid stort utrymme, och en uppmaning kommer att tillställas alla tävlingsorganisatörer med uppmaning att diskvalificera deltagare som försöker skaffa sig fördelar genom att lägga sig utanför contestsegmenten. Med hjälp av dagens teknologi (SDR-inspelning av hela tävlingen) är det en ganska lätt men tidskrävande uppgift.

När slutprotokollen är tillgängliga kommer jag och Mats SM6EAN att lägga ut dem på HF- resp. VHF-sektionerna. Mats kommer f.ö. med en rapport senare om C5/C7-grupperna.

Konferensen avslutades med en mängd olika val av kommitté- och gruppledare (för det mesta omval). Vi såg med spänning fram mot valet till exekutivkommittén (EC), och att vi fick tillräckligt stöd för Mats kandidatur har ni redan blivit informerade om i tidigare inlägg på SSA:s hemsida.

SM6JSM Eric
Print pagePDF page
Share

Breaking News – Mats SM6EAN invald i IARU Region 1:s Executive Committee

Vid dagens avslutande plenum valdes IARU Region 1:s exekutiva kommitté (EC). Alla 40 närvarande länder (plus 13 närvarande genom fullmakt) blev tilldelade röstsedlar igår kväll och valkommittén räknade under förmiddagen fram de vinnande kandidaterna. Förutom ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare, valdes även fem delegater. Mats SM6EAN är en av dem, och Norden fick även denna gång en plats i EC. Anders SM6CNN var EC-medlem 2011-2014 och Ivan OZ7IS 2014-2017. Mats är vald på tre år fram till nästa konferens i Novi Sad, Serbien, år 2020.

Grattis Mats (och Norden)!

SM6JSM Eric
Print pagePDF page
Share

Amatörradio enda förbindelsen med omvärlden för orkandrabbade

Vår pressgranne New York Times uppmärksammar hur amatörradio kommer till användning i orkandrabbande Karibien.

I inspelningen hörs hur Julian J73JA via en repeaterstation kontaktar radioamatörer på Dominica. Julian själv befinner sig i östra USA. Vi hör om förödelse med blockerade vägar och översvämningar, hur el, telefon och internet är helt utslagna och hur tak har blåst av husen. Men amatörradio fungerar fortfarande.

Dominica är en före detta brittisk koloni i östra Karibien, och ön var den första som drabbades av orkanen Maria, tidigt i tisdags morse svensk tid.

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Share

Rapport nr 2 IARU-konferensen Landshut

Det är viktigt för IARU att ha en hög trovärdighet i agerande och som organisation.  Det känns därför mycket positivt att både Thomas Weilacher, ordförande i CEPT WGFM, samt Mario Maniewicz, ITU Deputy Director Radiocommunications Bureau, var närvarande och höll inledande anförande vid öppnandet av IARU region 1 konferens 2017. Även IARU’s ordförande Tim Ellam, VE6SH var närvarande och höll ett inledande anförande.

Från vänster: Thomas Weilacher, CEPT WGFM; Don Beattie,G3BJ Ordf IARU region 1; Mario Maniewicz, ITU Radiocommunications Bureau; Tim Ellam, VE6SH, ordf IARU; Dennis Green, ZS4BS, IARU R1 secretary.

I kommittén för VUSHF (C5) är det ca 30 länder representerade på mötet och ordförande är Jacques, ON4AVJ. Här är det undertecknad som deltar i arbetet.

Kanske viktigaste presentationen under inledningsdagen handlade om arbetet inför WRC-19. Huvudpunkterna för amatörradion är utökning av 50MHz till 50-54MHz även i region 1, bevarande av ett smalbands- och bredbandssegment i 5,7GHz-bandet, bevarandet av 47GHz-segment samt Wireless Power Transmission (WPT, se info om C7 nedan).

Det är många frågor i C5 som berör contesting-regler i IARU-tester (vilket är stort nere på kontinenten) samt bandplanering. Det skapades två sub-grupper inom dessa områden för att diskutera och förbereda frågor till huvudmötet. Det diskuterades också att skapa en fast contest-grupp för att snabbare kunna handlägga och förbereda sådana frågor.

I gruppen C7 (EMC) var det mycket diskussion kring det som mer och mer kan ses som ett hot mot amatörradion – ökning av brusnivån. C7 är en mindre grupp där SM3PXO normalt deltar som medlem men vid detta möte var det undertecknad som deltog i dessa diskussioner. Det var framför allt två stora punkter som diskuterats; dels ett initiativ att börja mäta bakgrundsbruset och hur detta beter sig och dels vad som händer kring WPT. För att få perspektiv på WPT skulle ett scenario kunna vara att antalet elbilar ökar kraftigt och ”alla” har sin egen trådlösa överföring av laddning till sin elbil. Eftersom man vill ladda snabbt är det inte omöjligt att nivån på laddning ligger i 20kW-nivån och överförs i området 80-90kHz. Här pratar vi inte om en väl filtrerad sinus… Kanske lite spekulationer i nuläget, men helt klart en av de största riskerna vi kan se för tillfället för lägre HF-band.

En annan fråga i C7 är hur man skall kunna börja samla data över produkter (bra/dåliga ur EMC synpunkt) för att t.ex. kunna rekommendera eller påverka att dåliga produkter tas bort från marknaden.  Man kan dock inte publicera sådan information hur som helst utan detta måste ske på ett genomtänkt sätt. T.ex. skulle SSA inte vilja riskera att bli stämd av en LED-lamptillverkare.

Konferensen pågår 17-21/9 och jag kommer tillsammans med Eric, SM6JSM, att rapportera vidare.

 

73′ /Mats, SM6EAN

SM6JSM Eric
Print pagePDF page
Share

RAPPORT från IARU Region 1-konferensen i Landshut

Söndagen den 17 september 2017 startade årets konferens i staden Landshut som har anor från 1100-talet. Staden är belägen 10 mil nordost om München i Bayern. Vart tredje år hålls dessa konferenser, och fokus denna gång är, förutom en mängd gemensamma frågor, World Radio Conference 2019 (WRC -19). Närvarande är 130 delegater från 39 olika länder, som dessutom har fullmakt för ytterligare tolv länder, så totalt är 51 länder representerade. Region 1 består av Europa, Afrika och Mellanöstern (+Mongoliet)! Utöver medlemsländerna är representanter för Region 2 (YV5AM och XE1KK) och 3 (VU2GMN och VK3MV) närvarande, liksom även IARUs president (VE6SH), vicepresident (LA2RR) och sekreterare (K1ZZ).

Gruppfoto invigningsdagen (Foto IARU Region 1)

Invigning kl 11 med tal av representanter för staden Landshut, CEPT och ITU. Dessförinnan hade de olika arbetsgrupperna samlats (totalt 11), och på eftermiddagen fortsatte dessa förberedande möten. Jag deltog i IARUMS-gruppen (IARU Monitoring Service) som behandlar ”intruders”, dvs. inkräktare på våra band som t.ex. militär radiotrafik, fiskefartyg, taxi och rundradio.

På måndag morgon inledde de olika permanenta kommittéerna sina sessioner: C2 = ser över IARUs finanser, C3 = administrativa frågor, C4 = HF-frågor upp till 30 MHz, C5 = VHF-frågor över 30 MHz och C7 = elektromagnetiska störningar (EMC). Alla dessa kommittéer har sin egen agenda och alla beslut man kommer fram till skall behandlas på ”plenum” på torsdag. Plenum betyder att alla deltagare samlas för att ta beslut, förhoppningsvis i enlighet med vad de olika kommittéerna kommit överens om.

Stor vikt vid denna konferens läggs på IARUs finanser och satsningar på program för att få ungdomar att välja amatörradion som hobby. SSA har presenterat vårt skolprojekt 2015-17 vilket rönte stor uppmärksamhet och gillande. IARU Region 1 har räknat ut att medelåldern på dagens radioamatörer ligger på 65+, och en satsning på unga, eller i alla fall yngre, personer är en nödvändighet för att hobbyn (och IARU) ska överleva. Vi har även propagerat för inrättandet av Entry Class/Novice-klasser. Dessa finns i flera länder, men meningen är nu att försöka samordna de olika reglerna och att arbeta för att dessa instegsklasser blir en realitet även i övriga länder.

Jag (Eric SM6JSM) har deltagit i C3/C4 och Mats SM6EAN i grupp C5/C7. I grupp C2 har Markku OH2BQZ försvarat Nordens synpunkter. Grupp C3 blev färdiga med sina rekommendationer ikväll (19/9) och besluten tas alltså på torsdag. De övriga (C4, C5 och C7) måste bli färdiga imorgon.

SM6JSM Eric
Print pagePDF page
Share

Orkaner i kö ödelägger Karibien, ny QRM varning

Hurricane Maria is moving through areas still recovering from the effects of Hurricane Irma just weeks ago and has been reassessed as a dangerous category 4 hurricane.
Emergency and Weather Net (CEWN), was activated this morning 18th/September 2017 at 1030 UTC on the frequency 3.815 MHz, and will subsequently qsy to 7.188 MHz at 1100 UTC. Coverage continues on the frequency 7.188 MHz until 1030 UTC when it again will qsy to 3.815 MHz. The frequency will change between the two as propagation dictates.

It is intended to maintain 24 hour coverage during the passage of the system and immediately after, in case there is the need to pass health and welfare traffic. This follows earlier notices from the Puerto Rican and the Dominican. Republic who advised they would be using the following frequencies: Puerto Rico – 7.188 MHz and 7.192 MHz. Dominican Republic 7,065 MHz LSB but depending on propagation may also use 3.780 MHz.

With the potential to suffer QRM from a wider area, the normal operation of the Hurricane Watch Net on 14.325 MHz has also started. Please look at the frequencies used in Hurricane Irma, watch the news and if islands are affected again.

73, Greg, G0DUB, IARU Reg. 1 Emergency Communications Coordinator – via Bernt SA6RTJ, SSA Sektion Nödtrafik

http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications

SM6ZEM Hans-Christian
Print pagePDF page
Share

Svenska medaljer i EM i radiopejlorientering

Leif SM5EZM, Gunnar SM0-6689 och Bo SM5CJW
Foto: Jan SM5FUG

Region 1-mästerskapen i radiopejlorientering, ”rävjakt”, ägde rum den 4 – 10 september i södra Litauen, på gränsen mot Vitryssland. 

”EM” som rubriken anger är det egentligen inte. Region 1 består av Europa, Afrika, Mellanöstern samt de länder i Asien som tidigare tillhörde Sovjetunionen. Så det blir lite större än bara ett europeiskt mästerskap. Vartannat år hålls VM och vartannat år hålls regionmästerskap. I år deltog 316 deltagare från 25 länder i Europa plus Kazakstan. Mästerskapen består av fyra deltävlingar. foxoring, sprint, 2m klassiskt stil och 80m klassiskt stil.

De litauiska ganska flacka tallskogarna påminner lite om svensk natur, vilket uppenbarligen passade de svenska deltagarna bra. Bäst gick det i de klassiska grenarna. Sveriges M70-lag tog guld i både 2m klassisk stil och 80m klassisk stil. Gunnar Svensson SM0-6689 tog ett individuellt guld i 80m klassiskt och ett dito brons i 2m klassiskt. Totalt tre svenska guldmedaljer och ett brons alltså!

Den svenska truppen bestod av sex tävlande, Leif Zettervall SM5EZM, Bo Lenander SM5CJW, Gunnar Svensson SM0-6689, Peter Ljungström SM5KMU, Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS samt Jan Palmquist SM5FUG. Därutöver fanns samt två svenska domare på plats, Pehr-Axel Nordwaeger SM0BGU samt Lars Nordgren SM0OY.

Mer om tävlingarna finns att läsa på arrangörens webbplats ardf2017.lt och på pejla.se

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Share

Information från valberedningen inför årsmötet i Eskilstuna 2018

SSA valberedning önskar ditt förslag på kandidater till kommande val under årsmötet 2018. De poster som skall väljas är följande:

Vice ordförande på 2 år. Idag: Jonas Hultin/SM5PHU
Styrelseledamot på 2 år. Idag: Hans-Christian Grusell/SM6ZEM
Revisor på 1 år. Idag: Per Ewing/SA0AGV
Revisor på 1 år. Idag: Peter Rosenthal/SM0BSO
Ersättare till revisor på 1 år. Idag: Erik Edblad/SM3EXM

Skicka gärna mail till valberedningen@ssa.se För att vi ska kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen per telefon enligt nedan. Vi önskar ditt förslag senast 10 oktober.
Petter Gärdin/SM3PXO. Tel: 072-356 09 37
Håkan Karlsson/SM5OCK. Tel: 070-630 94 66
Dick Stenholm/SM6HNS. Tel: 070-558 81 46
Robert Malmqvist/SM0TAE. Tel: 070-555 38 49

För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)

Ur SSA stadgar
13:5 Valberedningen skall i sitt uppdrag noga följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred förankring söka kandidater både inom och utom denna krets. Valberedningens förslag skall eftersträva en bred geografisk representation. Den skall publicera sin nominering, i förekommande fall även för fyllnadsval, senast den 15 november.
13:6 Envar medlem ha rätt att senast den 1 januari föreslå en (1) motkandidat till varje post. Valberedningen skall verifiera kandidaturen.
13:7 Poströstningen, som avlyses om inga motkandidater anmäls, äger rum under februari månad och skall ske enligt rutiner som styrelsen publicerar i januari månad. Poströsträknarnas sammanräkning skall publiceras i mars månad. 

SSA valberedning

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page
Share

Orkanen Irma, frekvenser att undvika

Frequency information for nets responding to Hurricane Irma to the IARU Region 1 are here.
The Hurricane Watch Net on 14.325 MHz is working well and taking reports from Caribbean stations. I heard comments that stations might be active from Sint Maarten on 40m. I also heard P43L on Aruba working NP2VI in the US Virgin Islands trying to trace people. Cuban Radio Amateurs were heard on 7.110MHz as planned but because of the unusual solar conditions European stations are on the same frequency.
73, Greg, G0DUB, IARU Reg 1 Emergency Communications Co-Ordinator – via Bernt SA6RTJ, SSA Sektion Nödtrafik

SM6ZEM Hans-Christian
Print pagePDF page
Share

Storstilat magasin på väg mot din brevlåda

Nostalgi, contest, världsradio, SYLRA, om long-wire, VUSHF mötet, antenn analysator analys, Ham Radio mässan, nytt om fyrar, kåserier av SM5XW, SM1WXC och SM5LIB, HF om IOTA, Mellish Reef DXpedition, testresultat, IARU konferensen, vågutbredning, FT8 och intressanta annonser. Allt detta och en hel del annat. I en fyllig, modern 52 sidor stor medlemstidning. Som kommer punktligt, elva gånger om året. Nu åter med stor text!
SSA Sektion Redaktion och Marknadsföring

SM6ZEM Hans-Christian
Print pagePDF page
Share
>>>>> [ Äldre nyheter ] <<<<<


83,709 total views, 7,165 views today