Nyheter

Nu kan du hitta allt om SSA:s årsmöte på nätet

Årsmötesinfo 2015

Flikarna till vänster ger dig den information du behöver. Speciellt viktigt är att boka middagen i tid. Den ger dig även en ”biljett” till tävlingen.

I QTC nummer 4 har Lysekils Sändaramatörer, SK6IF, fem sidor med information kring årsmöteshelgen den 17-18 april. QTC nr 4 har dessvärre drabbats av försening och når inte läsarna förrän ett stycke in i april.  Men all information om årsmöteshelgen och arragemanget finns redan nu tillgänglig på nätet.

Klicka på denna länk för att gå direkt till SK6IF:s årsmötessidor. Se bildtext för förklaringar.

Om programmet
Vi träffas med mingel under pubkvällen på fredag den 17 april. På lördag fortsätter vi med SSA:s presentationer, mässa, föredrag och middag. På söndag är det årsmöte. Därtill kan du och dina medföljande varva med kringupplevelser som du kan läsa mera om på nätsidorna. Tävlingen finns med under fliken lotteri. Vi ses på fredagspuben, varmt välkommen till Lysekil!

73 de SK6IF
Hans-Christian SM6ZEM

 


Jan SM6VTR: Sommartid – Varning för förvirring och språkförbistring

Summertime 2 Jan SM6VTR

1973: Jan SM6VTR i radiohytten på oljetankern TT World Princess, Hongkong reg. Utrustningen inhyrd från Marconi UK.

I morgon börjar årets sommartid. Ställ fram klockan en timme.
Det har inte alltid varit så. Mot tidiga försök med sommartid i Sverige opponerade sig bönder, eftersom djuren inte hade klockor utan gick efter dagsljuset helt på egen hand. Varje land bestämde själv ifall man skulle ha sommartid eller ej. Dagens ordning och reda inleddes 1980.

Jan SM6VTR i Alingsås berättar om hur det var 1966, när han var telegrafist på en båt på väg mot USA. Jan berättar om en händelse i språkförbistringens tecken. Han har skickat berättelsen till oss eftersom han själv ”gillar jag att höra radiorelaterade historier och  om radioteknik från förr, innan det totalt faller i radioskugga och glömska”:

– I radions begynnelse, nästan, i maj 1966 avlöste jag Seppo SM4BZH på Walleniusrederiets ms Fidelio, berättar Jan. På den tiden var mitt callsign SM7AFU som jag 1961 tilldelats av dåvarande Televerket. Provet hade jag avlagt hos Televerket på Hornsgatan i Stockholm samtidigt med provet för mitt telegrafistcertifikat. Ombord på Fidelio drog Seppo snabbt igenom pappersarbetet samt några ord om radioutrustningen innan han försvann, snabbt som en radiosignal.

Summertime 3 MS Fidelio

1966: MS Fidelio, destination New York. Last av Volkswagenbilar.

Folkvagnar till New York
Min första resa med MS Fidelio startade i slutet av maj och vår destination var New York.Lasten bestod av Volkswagenbilar. Två dar före vår ankomst till New York kom skepparen in i radiohytten med ett telegram till vår agent Motoship. Av telegrammet framgick vår beräknade ankomsttid.

Jag stämde av på Chatham Radio/WCC på 8 Mc (det var före MHz, HI HI), som kom tillbaka starkt och tydligt. Precis innan jag ropade upp sa skepparn: ”fråga om dom har sommartid.”

Have you Summertime?
Sedan jag sänt telegrammet och sedan han hade kvitterat med sitt QSL nr 1 TU QRU ställde jag frågan: “Have you summertime?”

Efter en kort tystnad och kanske tvekan kom svaret: ”Träden håller på att bli gröna och tulpanerna blommar.” Jag tackade för den värdefulla informationen och avslutade förbindelsen.

”Vad sa han”, frågade skepparen.

Tulpanerna blommar
”Han sa att tulpanerna blommar”, svarade jag.

Skepparen skakade på huvudet med ett förbryllat uttryck i ansiktet och lämnade radiohytten. Ett par månader senare var det någon som talade om för mej att amerikaner använder ”Daylight saving time” i stället för britternas ”Summertime”.

Slut på Jans berättelse.

Nostalgibok,  och -ljud samt webbplats för gamla sjögnistar

Sparks What's going onEpisoden finns beskriven i boken Sparks What´s going on. Sparks What’s going on är för övrigt en trevlig bok om gnistarnas vedermöder med dåtidens radioutrustning, något som ingen amatör hade nöjts sig med idag.

Sparks What’s going on?” finns tillgänglig och kan beställas från Sylvester Foecking i Oppenheim (DH4PB). Boken kostar 13 € och frakten till Sverige 7 €, Totalt 20 €.  Den som väljer att köpa till en CD med inspelad sjötrafik betalar ytterligare 8 €, totalt 28€.

 

Jans berättelse, klippt direkt ur boken:

”My first trip started at the end of May on board the MS Fidelio bound for New York, loaded with a number of Volkswagen. Two days before arrival in New York, the old man (captain) came into the radio room with a telegram with the ETA, addressed to our agent Motoship.
I tuned in to Chathamradio/WCC on 8 mc (that was before mHz hi hi), which came in loud and clear. Just before I started to call him, the captain said: “ask him if they have summertime.”
After sending the telegram and after his QSL nr 1 tu QRU? I asked “Have you summertime?” After a short  silence and maybe hesitation the answer came: “Oh yes, the trees are getting green and the tulips are blooming.” I thanked him for the valuable information and terminated the QSO.
“What did he say?” the old man asked. “He said that the tulips were blooming.” I replied. Captain looked at me with a confused expression on his face, shook his head and left the radio room.
A couple of month later somebody told me, that the Americans use “day light saving time” instead of “Summertime” like the English do.”

 

//Erik SM7DZV


Gareckonferens – om nödtrafik över amatörradio – hålls i Finland i juni

Garec 2015Konferensen GAREC (Global Amateur Radio Emergency Conference) äger rum i Tammerfors den 23-24 juni.

Tio år efter dess konstituerande sammanträde återvänder GAREC till Tammerfors, Finland. Temat för det internationella evenemanget kommer att vara ”Att samarbeta med myndigheterna.”

Värd är den finländska amatörradioorganisationen SARL medan Radioturva ry (SRT) organiserar evenemanget. Programmet finns tillgängligt på nätet. Representanter från samtliga tre IARU-regioner kommer att medverka i en session som leds av SRT president Jyri Putkonen, OH7JP. Bland övriga moderatorer finner vi SRAL ordförande Merja Koivaara, OH1EG.

GAREC 2015 inbjuder alla intresserade av kriskommunikation att delta.

73
calle
SM5BF


SSA anmäler ett dussin undermåliga LED-produkter
till Elsäkerhetsverket

Mätresultat e26_27 dimbar

Ur en radioamatörs synvinkel var E26_E27 Globlampor (Kall Vit , Bimbar) den som störde mest. Den var mer än 60 dB över gränsvärdena. dB-skalan är logaritmisk. 60 dB motsvarar 1000 gånger över gränsvärdena.  Lampan hade så stark ledningsbunden emission att den slog ut mätmottagaren. Det krävdes 30 dB extra dämpsats på ingången för att mottagaren skulla klara av att mäta störningarna på denna lampa. De andra LED-lamporna hade mycket allvarliga elsäkerhetsbrister. Om ett svenskbaserat företag skulle sälja dessa, skulle de åka på återkallning från konsument och annonsering i press. Se notering längst ned i artikeln beträffande stavning.

Publicerat 2015-03-26.
Uppdaterat 2015-03-28

I dag har SSA anmält till Elsäkerhetsverket tolv LED-lampor för marknadskontroll. Mätresultaten visar att de skapar EMC problem(störningar på bl.a. radio) långt över gällande regler. Dessutom har de elsäkerhetsbrister vilket kan förorsaka personskador. Några saknar skydd för spänningsförande delar. De störningar dessa produkter avger kan störa livsviktig radiokommunikation exempelvis trygghetslarm, GPS i räddningsfordon m.m.

SSA:s arbetsgrupp för EMC frågor har beslutat att vi skall köpa in ytterligare produkter och mäta upp dessa och i de fall de inte klarar gällande bestämmelser kommer vi att sända in mätresultaten till Elsäkerhetsverket för åtgärd. Vi kommer också att ta kontakt med Konsumentverket i detta ärende.

Elsäkerhetsverket kan besluta om säljstopp för den typen av bristfälliga elprodukter.

Vår förhoppning är att de företag som säljer produkter med dessa brister skall upphöra med försäljningen.

73 de Tore SM0DZB

Anmälan och mätprotokoll
Klicka här för att läsa anmälan och mätprotokoll.

Notering beträffande stavning av produktbeteckningar:
Vi är medvetna om felstavningarna. Stavningen är hämtad från www.miniinthebox.com där SSA beställt produkterna. Företaget använder inte artikelnummer, så det enda sättet att spåra artikeln på deras hemsida är via deras felstavningar…

2015-03-28: Läs om Elsäkerhetsverkets förelägganden
Den som vill veta mer om Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud kan veta att sökning på ”belysning” på verkets hemsida ger 72 träff (den 2015-03-28). Vanligaste källan till förelägganden är i sammanhanget LED-lampor, som kan vålla allvarliga störningar. Sökning på försäljningsförbud i största allmänhet resulterade i 134 träffar, och fler tillkommer hela tiden. Här är länken till Elsäkerhetsverket.


Elsäkerhetsverket ska specialgranska varvtalsstyrning

Att varvtalsstyrning av elmotorer kan generera störningar är känt sedan länge, men i takt med att tekniken blir vanligare ökar problemen. Det har Elsäkerhetsverket tagit fasta på och ska specialgranska området under året.

Läs mer: Länk till Elektroniktidningen


PTS totalsågar digitalradioutredningen

Skärmdump ur Ny Teknik 2015-03-24

Ny Teknik rapporterade i förrgår om att PTS totalsågar utredningen om DAB-radio.

Tidningen skriver:

”Den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen är obönhörlig i sin kritik av digitalradioutredningen. Det finns ingen efterfrågan på digital ljudradio med DAB-teknik. ”Fortsätt med analog rundradio på FM-bandet”,  säger PTS.”

Det är i myndighetens yttrande över DAB-radioutredningen som sågningen sker. PTS skriver att utredningen inte tagit hänsyn till teknikutveckling och efterfrågan och att faktaunderlag saknas. Myndigheten menar också att det inte finns någon alternativ användning av FM-bandet. Skulle ljudradion flyttas från 87,5 – 108 MHz till frekvensebandet för marksänd digital radio 174 – 240 MHz skulle det nuvarande FM-bandet stå outnyttjat samtidigt som andra digitala sändningar skulle trängas undan.

Läs hela rapporteringen i Ny Teknik. Klicka på länk i ingressen.


QTC nr 4 försenad

På grund av flera samverkande faktorer kommer QTC nr 4 ut senare än planerat. Tidningen skall finnas hos läsarna från och med måndagen den 13 april, notera att tidningen kanske inte når alla läsare under en och samma dag.
QTC-redaktionen


Folkfest och kommers på årets radiomässa i Eskilstuna

Mässbild 2015 FOTO OCK 2015-03-21

Cirka 950 besökare och drygt 60 säljare besökte idag radiomässan i Eskilstuna. Folkfest och kommers i skön blandning. FOTO Håkan SM5OCK

— Av Erik SM7DZV —

Radiomässan i Eskilstuna lockade i år cirka 950 besökare. Det var nästan lika många som förra året, när SSA också hade årsmöte på samma dag och plats.
- Vi har haft över 60 säljare här, säger Håkan SM5OCK. Alla större företag inom amatörradiobranschen har varit här: Mobinet, Limmared, VKC och Microbit, för att nu nämna några.

– Som vanligt har det varit mycket trevligt och bra stämning, sammanfattar Håkan. Under hela året talar många radioamatörer med varandra över radio, och så kommer dom hit till mässan för att köpa eller sälja radiogrejer, och för att få tillfälle till en massa eyeball-QSOn.

Hög kvalitet på försäljningen
– Jag tycker att det har varit mycket bra grejer till salu, säger Håkan. Hög kvalitet. Det ser ut att börja bli slut på bojstenar.

HamShop och sammanträden
SSA har som vanligt varit representerade under mässan.

– Det har varit bra fart i vår HamShop, säger Eric SM6JSM. Janne SM5DJZ har skött in- och utlämning av QSL, SCAG har hållit årsmöte och SMFF-arna har också haft en sammankomst.

sm5djz janne_2

Janne SM5DJZ fick 25 kilo QSL med sig tillbaka till Stockholm. Men det är långt från tidigare års rekord: 40 kilo.

SM5DJZ: 25 kilo QSL med sig tillbaka
– Det har nog varit lite mindre folk än förra året, säger Janne SM5DJZ, och kanske lite färre bord också. Jag har väl fått in omkring 25 kilo QSL idag. Det är en bit kvar till vår tidigare toppnotering 40 kilo. Men det är många som tar chansen att lämna QSL-en direkt till oss här. På det viset slipper man ju portokostnader, och det är ju inte att förakta.

– Men annars är det ju alltid roligt att träffa folk, säger Janne. Det är en viktig del av mässbesöket. Jag har sett ganska många gamla kända ansikten, men jag har också träffat en hel del nya.

Nästa års mässa: den andra april 2016.
Om ett år är det dags igen. Första lördan i april, den andra april 2016. Men det datumet är än så länge lite preliminärt.

DSCF0136_beskuren

I samband med årets radiomässa i Eskilstuna genomförde SCAG, Scandinavian CW Activity Group, sitt årsmöte. Därför blev det många gnistar i smestan. Här fyra av dem. Fr.v. Kjell SM6CTQ, Stefan SM1DVV, Ars SM0OY och Kjell SM5CCE. FOTO Åke SM7NJD.

 


PRESS STOP

Lysekil den 20 mars 2015

Nu kan du åter boka hotellrum i Lysekil

Det har blivit ett missöde med bokningsrutinerna på Hotel Lysekil. Därför finns det för ögonblicket 16 enkelrum som är reserverade för radioamatörerna att boka för två nätter till perioden 17-19 april. Eftersom Hotel Lysekil är det bekvämaste alternativet, kan det uppstå fler möjligheter under en kort tid, när det på nytt blir fullt på Hotel Lysekil. Det kan då löna sig att omgående höra hos t.ex. Fjordhotellet och Strandflickorna.

Telefon till Hotel Lysekil 0523-66 55 30. Uppge ”Amatörradiohelg” när du ringer, för avtalspriset 690:-/natt. Det går även att boka in extrasäng till dubbelrum, uppger hotellet för 890:-/natt.
Vi hälsar ännu fler sändareamatörer varmt välkomna till SSA:s Årsmöteshelg och SK6IF. Vi ses på pubkvällen med tävlingen den 17 april!

Hans-Christian SM6ZEM


Kallelse till SSA Årsmöte

ssalogo_125x268Föreningen Sveriges Sändareamatörers medlemmar kallas härmed till årsmöte
klockan 10.00 söndagen den 19 april 2015.

Plats: Lysekils Folkets hus
Medlemskontroll och insläpp från kl 9.30
Årsmötesförhandlingarna börjar kl 10.00

Medlemskontroll
Aktuell medlemsförteckning kommer att finnas vid entrén. Den som betalat medlemsavgiften efter den 1 april 2014 bör medföra bevis på inbetald avgift.

Rösträtt för klubbar
Person som har uppdraget att företräda en klubb måste kunna uppvisa en handling som styrker det. Det räcker inte med att tala om att man till exempel är ordförande för klubben eller att man fått uppdraget att utöva rösträtten.

Fullmakter
Ombud för medlem, som är juridisk person, skall uppvisa dokument som styrker uppdraget. Ej närvarande medlem kan lämna fullmakt till namngiven medlem, som dock högst kan företräda 15 (femton) andra medlemmar. Fullmakter kan inte överlåtas till tredje person.

Välkommen!
Styrelsen

Möteshandlingar

SSA Årsmöte 2015, Möteshandlingar. Klicka på bilden för att ladda ned pdf (167 kB).

 


IARU:s v ordförande Ole LA2RR kommer till SSA:s årsmöte i Lysekil

LA2RR Ole

IARU:s vice ordförande Ole Garpestad LA2RR kommer att medverka i lördagsprogrammet i samband med SSA:s årsmöte i Lysekil.

IARU:s vice ordförande Ole Garpestad LA2RR kommer att medverka vid ett seminarium under lördagen i samband med SSA:s årsmöte i Lysekil.

SSA:s styrelse vill nyttja tillfället för ett informellt informations- och diskussionsmöte på lördagen mellan klockan tio och tolv. Mötet kommer att hållas i biosalongen i Folkets Hus.

Preliminärt program

1000 – 1015 Samling
1015 – 1030 Presentation av nya styrelsen
1030 – 1045 Ungdomsverksamheten, Johan SA5BJM
1045 – 1100 Contest University, Jörgen SM3FJF
1100 – 1115 EMC-gruppen, Tore SM0DZB
1115 – 1130 Utbildningsdokumentationen, Tore SM0DZB
1130 – 1145 WRC-15, Ole LA2RR
1145 – 1200 Frågor från auditoriet

Välkomna, 73
Tore SM0DZB