Nyheter

Delrapport: Amatörradio i skolan

Av SM3FJF Jörgen Norrmén

Jenna, från Minervaskolan i Ånge, prövar morse. Maja ser på.

Jenna, från Minervaskolan i Ånge, prövar morse. Maja ser på.

Vilken härlig support från Ånge kommun!
Eleverna var där, skolchefen var där, rektorn var där, lärarlaget var där, SVT Mitt Nytt var där…

Supporten från ledningen i Ånge kommun var en fantastisk upplevelse, säger SM3FJF Jörgen och SM3ESX Christer, SSAs projektledare för ”SSA – Amatörradio i skolan 2015 – 2016”.

Vid de 14 lektionstillfällena besökte skolchefen Urban Åström en av lektionstimmarna, likaså rektor Marie Löfhaugen samt flertalet lärare från de tre skolorna i Ånge, Erikslund och Fränsta och därtill SVT Mitt Nytt som gjorde ett inslag om SSAs stora satsning för eleverna i Ånge kommun, ”Amatörradio i skolan”.

Intervju med rektor Marie Löfhaugen

Rektor Marie Löfhaugen, Minervaskolan i Ånge, öppnar dörren och hälsar välkommen till projektet “SSA – Amatörradio i skolan 2015 – 2016”

Rektor Marie Löfhaugen, Minervaskolan i Ånge, öppnar dörren och hälsar välkommen till projektet “SSA – Amatörradio i skolan 2015 – 2016”

Jörgen: Del ett av tre i projektet är nu avslutad. Vilken fin support skolorna i Ånge kommun ger till Föreningen Sveriges Sändareamatörer och till oss projektledare, när vi nu har genomfört den första delen i projektet ”Amatörradio i skolan”.

Marie: Ett sådant här fint initiativ är ett välkommet inslag i skolan. Skolchefen Urban Åström och jag berörde detta på rektorskonferensen direkt efter att vi varit inne och besökt er lektion. Med tanke på vad som nu händer ute i världen, är ju amatörradio högaktuellt. Att kunna meddela sig ut i världen tar vi för givet. Med amatörradio är det ju möjligt även i de svåraste krissituationerna. Där förmedlade ni ett mycket fint budskap. Och för att kunna ”köra radio” som ni uttrycker det, måste man träna upp sin kommunikationsförmåga, både språkligt och tekniskt, för att kunna meddela sig med omvärlden. Ni visade amatörradio och er lektionen om amatörradio passar in som en fin pusselbit i skolans ämnes- och kursplaner.

Jörgen: Det här kräver, som vi har sett, en noggrann schemaläggning och detaljplanering för skolan?

SA3PAU Paul, längst till vänster, har just hälsat klass 9 B välkommen till lektionstimmen “SSA – Amatörradio i skolan 2015 - 2016”. SM3FJF Jörgen och SM3ESX Christer håller i genomförandet av lektionen på 50 minuter. Totalt blev det att träffa 345 elever vid 14 lektionstillfällen på tre skolor. Minervaskolan i Ånge, Heliåsskolan i Erikslund och Fränstaskolan i Fränsta.

SA3PAU Paul, längst till vänster, har just hälsat klass 9 B välkommen till lektionstimmen “SSA – Amatörradio i skolan 2015 – 2016”.
SM3FJF Jörgen och SM3ESX Christer håller i genomförandet av lektionen på 50 minuter.
Totalt blev det att träffa 345 elever vid 14 lektionstillfällen på tre skolor.
Minervaskolan i Ånge, Heliåsskolan i Erikslund och Fränstaskolan i Fränsta.

Marie: Vår förstelärare Paul Pakkala, hade redan vid starten på höstterminen förplanerat, förankrat och därefter tillsammans med lärarkollegor schemalagt projektet. Paul upprättade ett dokument som vi i skolan benämner LPP – Lokal Pedagogisk Planering. Det dokument är till för läraren och eleven, som ett tydliggörande utav skolans långsiktiga mål och centrala mål, allt enligt Läroplan för grundskolan 2011 – LGR 11.

Planeringen med LPP, i det här skolprojektet, är framtagen för elever i årskurs 6-9 inom grundskolan. En anpassning kan krävas utifrån varje enskild elevs förutsättningar och detta görs då individuellt i samråd med pedagoger på varje skola.

Jörgen: Du har tagit del av upprättad LPP och du var med på en av de 14 lektionstimmarna. Hur känns det nu när del ett av tre är avslutad?

Marie: Er lektionstimma var riktigt bra! Ni gav en inledning och ett innehåll, byggde upp förväntan, ett teoretiskt genomförande med praktiska inslag, en sammanfattning och slutligen, vad händer nästa gång. Det är så här en lektion ska genomföras. Det här var för eleverna ett ytterligare bra sätt att lära sig saker, från ett annat perspektiv.

Det här visar att om viljan finns så går det att knyta ihop läroplanen, hand i hand med intresseväckande pedagogiska inslag.

SM3ESX Christer har just visar Eskil från Fränstaskolan hur han ska sända sitt namn på telegrafi.

SM3ESX Christer har just visar Eskil från Fränstaskolan hur han ska sända sitt namn på telegrafi.

Projektet är hittills väl förberett och genomfört, är ett välkommet inslag in i skolan där eleverna får insikt och förståelse för vad de teoretiskt läser i de olika kurserna. Det här vill vi fortsätta med!


Elevens skolämnen som berörs i projektet
”SSA – Amatörradio i skolan 2015-2016”
Lokal Pedagogisk Planering – LPP

Svenska

 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.

Engelska

 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Talad engelska och texter från olika medier.

Matematik

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Fysik

 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Teknik

 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för­ och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Tekniska lösningar inom kommunikations­ och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, Internet och mobiltelefoni.
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

 

 

SA3BPE Henrik
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

WRC-15 godkänner allokering på 5 MHz

Via Colin Thomas, G3PSM, meddelas att allokering för amatörradio i 5 MHz-bandet godkändes av World Radiocommunications Conference i Geneve under gårdagseftermiddagen, den 18 november.

Visserligen kunde man endast enas om ett smalt segment om 15 kHz mellan 5351,5 och 5366,5 kHz, men det är den första helt nya allokeringen på kortvåg sedan WARC 1979.

På grund av stor press från de primärallokerade användarna av fast radio, har effektgränserna satts lågt. I region 1, dit Sverige hör, liksom i region 3 är gränsen satt till 15 watt EIRP. I Mexiko är gränsen 20 watt EIRP och i Centralamerika, Sydamerika samt större delen av Karibien är gränsen 25 watt EIRP.

Allokeringen börjar gälla från och med 1 januari 2017.

I Sverige har vi som bekant redan tidigare kunnat få experimenttillstånd enligt Radioreglementets artikel 4.4. De fyra kanaler som används i Sverige ligger över och under det nu allokerade bandet. Det återstår att se hur Post- och telestyrelsen kommer att implementera den nya allokeringen, när den träder i kraft.

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Vykort från Willis Island

Foto: Bianca Charters & VK9WA

Foto: Bianca Charters & VK9WA

Det kom ett meddelande via satellit från expeditionen på Willis Island, VK9WA.

Bilden visar mellanön och expeditionens läger. Huvudön med den meteorologiska stationen kan skönjas på avstånd i övre högra hörnet. På stränderna syns sköldpaddsbon, vars invånare är i storleksklassen 100 till 200 kilo. Placeringen av lägret är gjord för att i minsta möjliga mån störa sköldpaddorna och de tusentals häckande fåglar, som i sin tur inte är lika måna om att inte störa. Varje natt görs räder mot lägret av spökkrabbor och eremitkrabbor.

Teamet är på gott humör trots hetta och kraftiga vindar. Konditionerna är halvdåliga, men man har ändå avverkat 35 000 kontakter på fem dagar.

Under natten till torsdagen har fyra antenner gått sönder, och reparationsarbetena har påverkat sändningsschemat. Man har haft problem med en aktiv lyssnarantenn för 160 meter, och där orsakar sommarkonditionerna på södra halvklotet också mycket statiska störningar.

Läs mer på expeditionens hemsida http://vk9wa.com/.

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Förslag från SSA valberedning

Inför årsmötet 2016

Valberedningens arbete regleras i stadgarnas paragraf 13. Här konstateras (§ 13:5) att valberedningen skall i sitt uppdrag noga följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred förankring söka kandidater både inom och utom denna krets. Valberedningens förslag skall eftersträva en bred geografisk representation. I § 13:2 stadgas att jämna år skall vice föreningsordförande tillika vice styrelseordförande väljas. I § 13:3 stadgas att en övrig ledamot väljs jämna år. I § 13:4 anges att revisorer och ersättare väljs för ett år.

Fyllnadsval av kassaförvaltare för ett år.

Valberedningen har i sitt arbete följt stadgarnas § 13 och i övrigt arbetat enligt sedvanlig praxis.

Om andra förslag på kandidater inkommer till valberedningen före 1 januari 2016, sker poströstning. Finns inga andra förslag, avlyses poströstningen.

Valberedningens förslag är:

Styrelse
Vice ordförande Jonas Hultin SM5PHU. Nyval 2 år
Övrig ledamot Hans-Christian Grusell SM6ZEM.  Nyval 2 år

Kassaförvaltare Ulf Meiton, SA0MEI. Fyllnadsval 1 år

Revisorer

Revisor Esko Antikainen SM5AKP. Omval 1 år
Revisor Peter Rosenthal SM0BSO. Omval 1 år
Ersättare till revisor Dennis Becker SM0ATC.  Omval 1 år

Valberedningens förslag är enhälligt.

Valberedningen består av
Håkan Karlsson, SM5OCK
Bo Nilsson, SM2PYN
Hans-Christian Grusell, SM6ZEM

Kurt Ekdahl, SM0UCC sammankallande

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Expeditionen till Willis Island snart framme

?

MV Phoenix i hamn i Cairns
Foto: Gunnar SM3SGP

Expeditionen till Willis Island, VK9WA, i Korallhavet mellan Australien och Nya Guinea är snart framme.

Som vi tidigare rapporterat, finns två svenskar, Gunnar SM3SGP och Håkan SM5AQD, med i expeditionsteamet. Gunnar har kontinuerligt skickat lägesrapporter till vännerna här hemma under hela resan från Sverige.

Efter avskedsmiddag i Cairns avgick man med den chartrade båten MV Phoenix för den 30 timmar långa seglatsen till Willis Island, dit man beräknar anlända under fredag kväll svensk tid.

Flera svenska stationer rapporterar att man haft kontakt med båten, som bland annat varit aktiv som SK3W/MM på 40 meter CW.

Expeditionen planerar att vara igång dygnet runt på 160—10 meter på SSB, CW och RTTY under perioden 14—23 november.

Mer information finns att läsa på expeditionens hemsida http://vk9wa.com/

VK9WA_team

Från vänster: N7SMI, VE7SZ, SM3SGP, K7EDX, N7QT, VE7NY, SM5AQD, W8HC.
Foto: VK9WA

 

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

WRC-15 och 5 MHz

Christer fortsätter att rapportera från Geneve.
Efter 15 st 90-minuters pass har nu arbetsgruppen enats om ett förslag som ska gå vidare till det slutliga plenarmötet för beslut. Förslaget innebär en tilldelning i bandet 5351,5-5366,5 kHz. Max effekt för oss i Sverige blir 15 dBW e.i.r.p.

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Amatörradion i vår nya tid, en mycket bra film

Kanske den bästa som gjorts i ämnet. En produktion som föder idéer i SSA – Marknadsföring. Tipsad av Anders CNN i senaste ledaren. Här är direktlänken, se och njut!

https://www.youtube.com/watch?v=8x6x_6mDVlQ

SM6ZEM Hans-Christian
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Rapport från WRC-15

JJ1_0510Christer Jonson, SA0BFC, är en av Sveriges delegater på World Radiocommunicatinos Conferene i Geneve den här månaden. Så här skriver Christer till webbredaktionen:

”På årets WRC finns ett antal olika frågor som ska behandlas under den månad som konferensen pågår. Det handlar om vitt skilda frågor, bland annat satellitkommunikation, flyg- och båt- kommunikation, fordonsradar i 77 GHz-bandet, amatörradio och frågan om skottsekundens(!) vara eller icke vara.

När det gäller amatörradio så handlar det om en eventuell tilldelning till amatörradio i 5 MHz-bandet. Frågan har utretts sedan WRC 2012 och bl.a Sverige har gjort ett försök för att se om det är möjligt att amatörradio kan samexistera med fast och mobil radio som också finns i bandet utan att dessa blir störda. Hittills har inga störningar inrapporterats.

Många andra länder har redan tillåtit amatörradio i bandet, bland annat Storbritannien och Norge som båda sedan mycket länge tillåter amatörradio i delar av bandet. I Sverige tilldelas tillfälliga tillstånd för experiment sedan 2012.

Läs mer

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

SSA årsmöte i Täby 2016

Information från TSA ang. SSA årsmöte 23-24 april 2016

Täby Sändaramatörer TSA har fått uppdraget att arrangera SSA årsmötet 2016.

Årsmötesförhandlingar, föredrag och presentationer samt utställning kommer att genomföras på en skola nära Täby Centrum. För hotellrum och bankett anlitas ett hotell i närheten. Vårt tidigare hotell, som vi förhandlat klart med och kunde ta allt under ett tak, är dessvärre inte längre tillgängligt.

Vi återkommer i nästa QTC med detaljer och prisinformation, se även vår hemsida www.sk0mt.net .

Notera datum redan nu och reservera tiden för SSA-årsmötet 2016!

 

Vi tar gärna emot fler förslag till presentationer, se SSA Årsmöte 2016 efterlyser förslag.

Välkomna till Täby 2016 – Täby Sändaramatörer TSA

SM0SHG Adde
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ARISS-kontakt med Dragonskolan i Umeå (De fick tyvärr ingen kontakt)

ARISS-logo

AMSAT-SM genom Lars, SM0TGU har informerat om den förestående ARISS-kontakten som astronauten KO5MOS ska genomföra med Dragonskolan i Umeå. Det är glädjande att ytterligare en svensk skola kvalificerat sig för deltagande. Den 5 november kl 1135 är det dags. Vi önskar lycka till.

Den 4 november kl 10:51:39 vår tid planeras en kontakt med Eleanor Palmer School i London. Denna förbindelse kan avlyssnas på internet. Streamingen börjar ca 20 min i förväg.  https://sites.google.com/site/arissaudio/

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

WRC-15 har öppnat i Geneve

Fox-1A launch. Photo courtesy of arrl.org

Fox-1A launch. Photo courtesy of arrl.org

World Radiocommunications Conference 2015 pågår i Geneve mellan 2 och 27 november 2015.

Konferensen hålls vart fjärde år i ITUs regi och Sverige är representerat genom bland andra Christer Jonson, SA0BFC, från Post- och Telestyrelsen. Under WRC-15 kommer frågan om allokering för amatörradio kring 5 MHz att behandlas. Sverige stöder sekundär allokering för amatörradio i del av frekvensbandet 5 250-5 450 kHz. Bland annat Ryssland motsätter sig detta. Läs mer i senaste numret av ESR Resonans, där Christer Jonson skriver om ämnet.

I senaste Resonans redogör även Henrik Olsson, SM4UKE, från Elsäkerhetsverket för olika EU-direktiv och standardisering inom EMC.

Slutligen har Håkan SM7WSJ skrivit en intressant artikel om den nya FM-satelliten Fox-1A / AO-85, som sköts upp i oktober. Via AO-85 ska man kunna kommunicera med hjälp av en vanlig duobands handapparat och en enkel riktantenn.

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

PTS Tillsyn

I QTC nr 11, som snart kommer ut, har jag i min ledare berört den pågående tillsyn som PTS genomför.

Jag vill här påpeka att underrättelsen från PTS lyder:
”Underrättelse om misstanke att Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) utfärdar amatörradiocertifikat på bristfälliga grunder”
Misstanken gäller alltså SSA och inte enskilda provförrättare.

Vissa personer har, från PTS, hämtat ut vår korrespondens och lagt ut information på sociala media under hänvisning till fusk. Vare sig PTS eller SSA har i detta tillsynsärende använt begreppet fusk.

Den nya regeln att en bisittare, normalt distriktsledare, deltar vid varje prov gäller för alla prov som genomförs från och med
2015-11-01. Vi inser att detta innebär att prov måste planeras in i tid och att kanske redan inplanerade prov måste förskjutas. Men med den delegeringsmöjlighet som distriktsledarna har kan detta säkert lösas.

Jag vill tacka alla provförrättare för ert stora engagemang för amatörradio. Ni lägger ner ett stort och värdefullt arbete som utgör grunden för att säkra vår hobby för framtiden.

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Snart kursstart för blivande sändareamatörer i Dalsland med omnejd

En organiserad utbildning är för många den avgörande nyckeln till att bli sändareamatör.
I Studieförbundet Vuxenskolans regi håller Jarl Magnusson SM6NCX under femton lördagar en kurs i Åmål. Jarl berättar för mig att han utbildat sändareamatörer i flera omgångar och att han är noga med att eleverna skall få all tid som behövs fram till ett cert. Som provförättare brukar välrenommerade Roy SM4FPD anlitas. Kursstart den 14 november. Bra tillströmning men för dagen några platser kvar. Jarl arbetar ideellt, vilket innebär att lektionerna är helt avgiftsfria. Du betalar endast för SSA:s utbildningsmaterial. Anmälan genom http://sv.se/kurser/ eller telefon 010-3300900.

SM6ZEM Hans-Christian
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Fyren SK4MPI uppdaterad med ny sändare

Idag vid 09.10z startades den nya sändaren på SK4MPI. Sändaren är nu heltransistoriserat, och den nominella effekten är nu 3 dB lägre än tidigare, vilket ger 100W i uteffekt. Med en gain på 7 dBd i antennerna blir det 500W ERP.
Styrsändaren är från OZ7IGY-gruppen och sänder nu PI4, CW med FSK och bärvåg till hel minut. Tid och frekvens styrs av en GPS-mottagare och det skall gå bra att kalibrera både tid och frekvens efter.
Vid bytet hade rören i det gamla PA’t gått ner till ca. 50 W. Den gamla sändaren står kvar som reserv om det skulle uppstå problem med den nya. Antennsystemet består fortfarande av 2×5 el mot nordost och 2×5 el mot nordväst. Vidare har det röjts lite träd som blivit allt för närgångna.
MPI-antenna
Mer detaljer kommer i QTC och på VHF-sidorna.
Hälsningar /Jan SM4HFI
SM0SHG Adde
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Höstlovsaktiviteter i distrikten

Torsdag 29/10 föreläser Lars SM4IVE hos Eskilstuna Sändareamatörer. Mer information på Distrikt 5-sidan. dishsommar
Torsdag 29/10 och fredag 30/10 arrangerar Vaxholms Museum tillsammans med Täby Sändaramatörer nattvandring på temat ”Bli Spionjägare”. Mer information på Distrikt 0-sidan. nattvand_2015
SM5PHU Jonas
Print pagePDF page
Dela med dig ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone