Nyheter

Snart rumsbrist i Lysekil under årsmöteshelgen

SM6ZEM Hans-Christian Välkommen....

Välkommen till Lysekil och SSA:s årsmöte 2015 hälsar Hans-Christian SM6ZEM. Men just nu har arrangörerna stött på problem: Hotell Lysekil är fullbokat och övriga hotell fylls i rasande fart. Vi sliter för att hittar ännu fler alternativ.

Hotel Lysekil har meddelat att de är fullbokade under SSA:s årsmöteshelg och hänvisar till övriga hotell och övernattningsmöjligheter på orten. Årsmötesgeneralen Hans-Christian SM6ZEM låter hälsa:

– Jätteroligt att så många vill komma till SSA årsmöteshelgen i april. Jag blev glatt överraskad men samtidigt bekymrad över beskeden om att hotellrummen i Lysekil verkar ta slut flera månader i förväg. Kanske är det typiskt för oss radioamatörer att vara ute i god tid. SK6IF teamet gör nu allt vi kan, för att de som tänkt sig hit skall få möjlighet att övernatta.
Börja med att läsa och ta del av vår uppdaterade information på våra hemsidor om årsmötesaktiviteterna.

Länk till bokning av hotell och vandrarhem
Här en Google-länk till hotellbokning Lysekil. På samma site hittar du även bokning av vandrarhem i Lysekil med omnejd. Frågor om eventuella årsmötesrabatter kan Webbredaktionen tyvärr inte besvara. Kontrollera först alltid årsmöteslänken på ssa.se och SK6IF:s hemsida för vidare information.

Läs mer om SK6IF i Lysekil
2012 rapporterade vi att SK6IF i Lysekil hade fått medel från Thordénstiftelsen för att köpa radioutrustning. Länk för att ladda ned vår artikel från 2012-05-20.

Klicka på bilden för att ladda ned artikeln om Thordénstiftelsens gåva till Lysekils Radioamatörer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik SM7DZV

 


Nya bestämmelser från PTS i kraft sedan årsskiftet
- Texten i grundboken Bli Sändaramatör uppdaterad

Uppdatering  2015-01-26
Texten till SSA:s kursbok Bli Sändaramatör har nu uppdaterats av Jörgen Norrmén SM3FJF. Revideringen föranleds av nya bestämmelser från Post och Telestyrelsen. Bestämmelserna trädde i kraft vid årsskiftet.
Uppdateringen omfattar utdrag ur PTS författningssamling. Jörgen har förtydligat tabellrubrikerna på sidan tre. I dokumentet har han över spalten tre lagt till den förklarande texten ”Högsta effekt tillförd antennsystemet”.
Texten återfinns i en nedladdningsbar pdf-fil längst ned i artikeln.

Ursprunglig text, publicerad 2015-01-25, uppdaterad 2015-01-27.
Från den 1 januari i år är det tillåtet att tillfälligt under utbildning köra som second operator. Den nya regel som nu skrivits in i PTS författningssamling  överensstämmer med tidigare vedertagen och tillämpad praxis. Ändringarna som PTS har beslutat om gäller från 1 februari. Där föreskrivs också att effekten ska mätas i P.E.P. och inte som tidigare i watt.

PTS har nu beslutat om vissa ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare; PTSFS 2014:5. Ändringarna gäller från och med 2015-01-01.

Second operator
Nu är det inskrivet att man kan få köra som second operator när man genomgår utbildning för amatörcertifikat.  Följande gäller:

”Undantag från kravet på amatörradiocertifikat gäller för den som under en tidsbegränsad period utbildar sig för att få ett sådant certifikat och för den som under en förevisning på prov tillfälligt använder amatörradiosändare, under förutsättning att användningen sker under uppsikt av en användare med amatörradiocertifikat”.
”Under de utbildnings- och provtillfällen som anges i stycket ovan ska den certifierade användarens anropssignal användas.”

Nytt effektbegrepp
Där effekten tidigare angavs som watt är det nu watt p.e.p.

”Radiosändare för amatörradiotrafik. Högsta effekt tillförd antennsystemet: 1 000 W p.e.p.”

Även på de band där effekten är lägre och den tidigare angavs med watt gäller nu p.e.p.  I frekvensbandet 472-479 kHz är högsta effekt 1 watt e.i.r.p.
PTS förklarar ”p.e.p.: peak envelope power”.

Reviderad text till grundboken Bli Sändaramatör. Klicka på bilden för att ladda ned dokumentet.

 


WPX SSB M/M 2015

Efter 2 år av succé, med återigen ett nytt svenskt rekord avbockat på checklistan, bjuder SSAs ungdomssektion åter in till en upplevelse utan dess like.

Vi erbjuder ungdomar från hela Sverige att delta i ett M/M-team, med endast ungdomar, i WPX SSB 2015 ALL Band HP. Även detta år ställer SK3W sin station, i Österfärnebo, till vårt förfogande. Teamet kommer att bo gratis på anläggningen där det finns möjlighet till att köra radio dygnet runt. Vi kommer även att äta på stationen, SSAs ungdomssektion står för maten. Resor t/r får deltagarna själva bekosta. Tävlingen börjar lördagen den 28 mars, klockan 00:00, och slutar söndagen den 29 mars, klockan 23:59. Från och med torsdagen den 26 mars till och med måndagen den 30 mars är stationen öppen.

Mer info
För mer info, välj Ungdomssektionen i menyn bland länkarna högst uppe till höger på denna sida eller klicka här. För ännu mer information/anmälan vänligen kontakta SSAs vice ungdomskoordinator Mattias. Hoppas vi ses i mars!

73 de
Mattias Nurmi, SA0AZT
SSAs vice ungdomskoordinator

mattias.nurmi@hotmail.com
+46 (0)70-753 05 80


Radio-Nord-kväll hos Motala sändaramatörer

Radio_nord_kväll

Intresset var på topp när Karl-Axel berättade om Radio Nord. Klicka på bilden för att se den i större format. Foto SA5MMM

Från SK5SM:s hemsida klipper vi artikeln om deras Radio-Nord kväll nyligen.

Karl-Axel Axelsson, SM5BXC från Åtvidaberg, är en riktig Radio Nord-fantast. Den 17  januari besökte han SK5SM Motala Sändaramatörer och berättade, visade bilder och körde Radio Nord- inspelningar i Bibliotekets lokaler i Motala.
Radio Nords historia har ju berättats många gånger, men en snabbsummering ger vid handen att stationen, efter mycket strul kom igång den 8 mars 1961, ett par månader efter den planerade öppningen den 1 januari.

Läs hela artikeln på SK5SM hemsida


SSA planerar ingripande mot avsiktliga störningar

EP6T_World

Från många håll har vi nåtts av rapporter om hur svårt det är att köra EP6T i Iran. Här kan du läsa vad Stefan SM4OTI skriver.

Uppdatering 23  januari 2015
SSA kommer vid möte den 8 februari att ta upp frågan om sådana avsiktliga störningar som beskrivs i artikeln. Avsikten är att via IARU söka lösningar på och begränsa problemet.

Uppdatering 22 januari 2015
I går rapporterade Stefan SM4OTI om hur avsiktliga störningar försvårar radiotrafiken för EP6T och för alla som söker kontakt med expeditionen. Situationen har inte blivit bättre under dygnet som gått.

Vi lyfter därför fram expeditionens  vädjan om ”respekt”.

EP6T Team Pleads for “More Respect” from Operators:

”We are constant aware of the unbalanced amount of ”EU-NA-VK-AS” QSO’s. We do our best do bend this fact but 10 days is perhaps to less time to satisfy everybody. We are trying to call for certain area’s, but are not always have the control on the hard to find ”HAM spirit”. Jammers, calling with fake calls and disrespecting the operators, sending disgraceful emails and calling us names is sometimes to much for us. PLEASE A LITTLE MORE RESPECT is needed.”

Länk: http://www.rockall.be/

SM4OTI: ”Otroligt massiva pile-ups
– Det är otroligt massiva pile-up:er på EP6T (Iran). Jag upplever det som en av de allra svåraste DXpeditionerna någonsin att komma fram i pile-up:en på. Vi nordbor måste kämpa oss genom pile-up:en mot sydeuropéerna som har lite närmare till Iran än vi, skriver Stefan SM4OTI.
– 80m och 160 m är otroligt svårt att komma fram på då vi har sydeuropéerna att kämpa mot.

Mycket avsiktliga störningar
– Som “vanligt” är det mycket avsiktlig QRM på DX:ets frekvens. Det fenomenet verkar tyvärr bara bli värre och värre för varje år, skriver Stefan. Igår (läs 2015-01-22) var det någon sydeuropé som roade sig med att sända mitt call på EP6T’s frekvens. Han hade hört mig ropa några kHz upp i pile-upen:en, och sedan roade han sig med att sända mitt call på EP6T:s frekvens i ca 10 minuter. Gissa om SM4OTI blev populär. Idag hörde jag samma sak på RTTY. Det var någon sydeuropé som sände OZ1LWT på EP6T’s frekvens.

– En mycket tragisk utveckling på vår hobby, sammanfattar Stefan.

//Erik SM7DZV


Mer än 2000 har tittat på SSA:s bildspel om amatörradio

DOU_bildspelMer än 2000 gånger har besökare varit inne på YouTube och tittat och lyssnat på SSA:s bildspel om amatörradio.

Bildspelet finns även även i en textad version, som klubbar kan beställa och använda till exempel i samband med utställningar. Klubbar som vill ha bildspelet beställer via SSA:s kansli.

Av besökarna på YouTube har tio personer klickat på att de gillar bildspelet och en (!) som ogillar.

Redaktionen utgår från att begreppet ”gillar” ska översättas med nutidssvenska ”tycker om” och inte med den formellt klassiska betydelsen ”godkänner”.

//Erik SM7DZV


Ladda ned: Regler för repeaterstyrning från och med första januari i år

Urban SM5OXZV_3W

Längst ned i artikeln kan du ladda ned SSA:s norm för repeatrar.
– Observera att det är en norm, inte en lag. Normen ska mer ses som riktlinjer, betonar Urban.
Men PTS kräver att alla repeatrar nu ska ha signal för identifiering.

2015-01-14 klockan 22:50: Sidan 2 i nedladdningsbar repeaternorm uppdaterad.

Inför årsskiftet uppmärksammade några medlemmar de nya reglerna för repeaterstyrning. Vi länkade då till en sammanställning baserad på ett IARU-möte i Sydafrika, där det sas att alla skulle ha bytt till CTCSS subtonsöppning senast vid utgången av 2014. Vid ett senare möte i Wien modifierades beslutet. Här presenterar SSA:s repeaterfunktionär Urban SM5OXV vad som gäller i Svergie sedan årsskiftet.

– Det vi nu tillämpar i Sverige är SSA:s  norm,  som bygger på IARU:s riktlinjer för repeaterar, säger SSA:s repeaterfunktionär Urban SM5OXV.

Beslut och påbud om subton
– DARC motionerade till mötet i Sydafrika om att införa subtoner i tätbefolkade områden. Vi förde en diskussionston om hur vi skulle göra här i Sverige och kom fram till att SM0, SM Örebro län, SM5, SM6 och SM7 var tätbefolkade, säger Urban.
– Resultatet av mötet i Sydafrika blev att alla skulle gå över till subtoner till årsskiftet 2014/2015. Det blev ett ramaskri runt om i regionen, inte minst i Tyskland där han som hade motionerat om förändringen inte blev mycket värd.

… och motbud från wienmötet
– Därför togs frågan upp igen på mötet i Wien. Där beslutade man om att gå tillbaka till det som var innan d.v.s. till att uppmuntra användning av subtoner. Beslutet innebar också att att nya repeatrar från och med första januari 2015 skall ha subtonsöppning.

Sverige följer IARU
– Vi i Sverige följer IARU på alla punkter, utom i att vi tillåter mera effekt, säger Urban.
– Vi har bara ett fåtal repeatrar, ca 20 stycken, som kräver subton hela tiden. De flesta går att öppna med subbton och 1750 Hz och även DTMF.

Norm och inte lag
– Observera att vår norm inte är en lag. Normen ska mer ses som riktlinjer, betonar Urban.

Krav på stationssignal
– Jag har därför ändrat lite i repeaternormen. Jag har bytt till bör i stället för skall, utom där det det finns uttalade krav från PTS, bland annat om stationssignal för identifiering.

Ladda ned SSA:s norm för repeaterar

Klicka på bilden för att ladda ned SSA:s repeaternorm.