Nyheter

Ole LA2RR: ITU:s WRC 2015 avgör om radioamatörerna får 5 MHz

— Av Erik SM7DZV —

WRC 2015 står för ITU:s världsradiokonferens 2015. Det är den som beslutar om det internationella radioreglementet. Det är där det avgörs om 5-MHzbandet ska öppnas för radioamatörerna.

5 MHz är, som väldigt många kortvågsoperatörer vet, ett mycket användbart frekvensområde.  Det är inte lika känsligt för D-skiktsdämpning som 80 meter, det ger inte lika långa skipzoner som 40. Det är vanligtvis perfekt för ganska korta till halvlånga förbindelser.

Frågan om hur det går med amatörradio på 5 MHz avgörs senare i år vid ITU-konferensen av  World Radio Conference 2015.

LA2RR Ole

Ole LA2RR talade vid SSA:s årsmöte om den kommande ITU-konferensen och dess betydelse för frekvensanvändning och amatörradio.

IARU:s vice ordförande talade i Lysekil. Om förutsättningar och förberedelser inför den kommande världsradiokonferensen rapporterade IARU:s vice ordförande Ole Garpestad LA2RR, vid SSA:s årsmsöte i Lysekil.

Under lördagsprogrammet på SSA:s årsmöteshelg i Lysekil presenterade Ole Garpestad LA2RR förutsättningarna inför Internationella Teleunionens konferens senare i år, World Radio Conference (WRC) 2015. Ole är vice ordförande i IARU. Längst ned finns en länk till Oles presentationsbilder.

ITU – Ett FN-organ
ITU är ett FN-organ som definierar all internationell användning av radiofrekvenser. ITU:s beslut i form av radioreglemente (ITU Radio Regulations) är ratifierade av samtliga medlemsländer. Endast en WRC kan göra ändringar i radioreglementet, där bland annat alla övergripande bestämmelser om amatörradions frekvensanvändning regleras.

Primär eller sekundär användning?
En viktig sak att notera är om frekvensanvändning är primär eller sekundär. Den användning som är primär har högst prioritet. Den användning som är sekundär är tillåten under förutsättning att den inte orsakar störningar för den primära radiotrafiken. På flera frekvensområden, upplåtna för amatörradio, har amatörradion sekundärstatus. Radiomatörer eller deras nationella intresseorganisationer kan därför aldrig klaga på störning från sådana primära frekvensanvändare.

Endast nationella företrädare har rösträtt
Inför ITU-konferenserna är det enbart de nationella företrädarna som har yttrande- och rösträtt. Amatörradions företrädare har att hela tiden samarbeta med de nationella myndigheterna, som då ensamma eller tillsammans med en grupp nationella myndigheter företräder förslag eller önskemål från ett enskilt land eller en region. För svensk amatörradio går vägen till nya frekvensband genom och tillsammans med PTS, Post- och telestyrelsen.

Samarbete med nationella myndigheter nödvändigt
I dessa sammanhang är det viktigt att amatörradion och enskilda länders myndigheter i förväg kommer överens om gemensamma förslag och ståndpunkter.

Världsradiokonferens vart fjärde år
Världsradiokonferenserna hålls vart fjärde år. Dagordning för nästa konferens bestäms innan den pågående konferensen avslutas.Agendan för årets konferens fastställdes alltså vid konferensen 2011. Årets konferens kommer därför att bestämma vilka frågor som ska tas upp av konferensen 2019. Här handlar det om att arbeta långsiktigt.

Klicka på bilden för att ladda ned Oles LA2RR presentationsbilder vid SSA:s årsmöte.

Länk
Länk till vår påannons inför årsmötet om seminarier och information som deltagarna kunde ta del av.


Print pagePDF page

Upprop: ”Skänk en 2 meters handjagare till jordbävningsområdet”

Lördagens jordbädning i Nepal beräknas ha skördat mer än 2000 dödsoffer en siffra som väntas stiga kraftigt i takt med att mer information om katastrofens omfattning blir känd. Internationell hjälp organiseras. Enligt uppgifter i media kommer MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, att under måndagen sända flygplan med personal och räddningsmateriel till katastrofområdet.

Brist på handapparater
Från katastrofområdet har rapporterats brist på repeaterstationer. Nyare uppgifter tyder på att detta nu har lösts. Just nu förefaller det vara brist på handapparater. Kristoffer SA7AZQ efterlyser därför, i ett upprop på DX-Radio, handapparater för två meter, radiostationer som kan skänkas och skickas till katastrofområdet. Mer info och kontaktuppgifter till Krister finns i annonsen på DX-Radio. Läs mera.

Undvik kända nödfrekvenser
På amatörradiobanden har rapporterats om frekvenser på 20-metersbandet, som kommit att användas för nödtrafik. Tre av de frekvenser som nämnts är 14.205 MHz och 14.210 (nödkanaler) och 14.215 (frivilliga). De nämnda frekvenserna är sannolikt inte de enda som används, men de är det enda vi känner till just nu. Undvik att störa eventuell nödtrafik genom att inte använda de nämna frekvensera.

Privata initiativ
Initiativen för insamling och hjälp till jordbävningsområdet i Nepal är av privat karaktär och sker helt utan medverkan från SSA.

Nyhetslänkar
Här är några nyhetslänkar om jordbävningskatastrofen i Nepal:
Sveriges Television: Detta har hänt
Sveriges Television: Behovet av internationell hjälp växer.
Dagens Nyheter: Nepal vädjar om internationell hjälp.

//Erik SM7DZV


Print pagePDF page

AMSAT-SM donerar 1600 US-dollar till satellitprojektet FOX

Lars SM0TGU meddelar att AMSAT-SM under april har donerat 1600 US-dollar (ca. 14400 kr) till satellitprojektet FOX. FOX-projektet drivs av AMSAT-NA i USA.

AMSAT-SM anser att FOX-projektet är mycket viktigt för att fortsätta utveckla amatörradio ombord på satelliter. Föreningen hoppas därför att dess bidrag kan hjälpa till att få FOX-satelliterna färdigutvecklade.

AMSAT-SM har idag 150 medlemmar. Medlemsskapet är just nu kostnadsfritt och registrering sker enkelt på AMSAT.SM:s hemsida.


Print pagePDF page

Två deltagare rapporterar från årets MRD

— Av Erik SM7DZV —

Det fanns en tid, när kommunikation på telegrafi var livsnödvändighet för många. Det började med trådtelegrafer för att förhindra järnvägsolyckor. Det var också i det sammanhanget man upptäckte att det gick att ta emot telegrafi genom att lyssna på ljudet från telegrafnyckeln och remsskrivaren. Inför årsdagen av Titanics förlisning uppmärksammade vi hur de gamla sjögnistarna firar sitt eget hantverk under Maritime Radio Day MRD.

Här ett par deltagares bilder från årets MRD.

Jan SM6VTR var den som uppmärksammade redaktionen på aktiviteten. Jan, som numera bor i Alingsås, fyllde 75 i augisti förra året.

SM6VTR diplom MRD 2015

Jans SM6VTR diplom efter att ha deltagit i årets Maritime Radio Day.

– Innan allt faller i radioskugga och glömska…
Han förklarar sitt intresse med att han ”gillar att höra radiorelaterade historier och  om radioteknik från förr, innan det totalt faller i radioskugga och glömska.”

Jan var framgångsrik i årets MRD och körde 30 QSOn, 27 av dem finns i den logg jag har tillgång till. Jan sammanfattar sina erfarenheter och känslor från årets MRD:

”Den 14-15 april var åter de gamla gnistarna i farten. Det var en nostgalgisk upplevelse med minnen som kom upp då man åter  kunde höra kuststationerna SAG DAN  GKA och många fler. De fyrställiga fartygssignalerna IBOA SDMT SFET UGKM och andra var lättlästa. I bruset hördes de gamla rävarna SM6NM Lars och SM4BZH representerande SAG med bravur som alltid.

Stor uppslutning och ibland lät det som på 500 kHz, och man väntade bara att en gammal skeppare skulle dyka upp med ett telegram i handen.

Läs mer


Print pagePDF page

Soleruption störde kortvågstrafiken i morse
Läs här hur Verktygslådan hjälper dej förstå vad som händer

Flare 2015-04-21

En graf hämtad ur verktygslådan visar effekterna av morgonens andra solfackla, från klockan 1040 UTC. Bild från NOOA.

— Av Erik SM7DZV —

Uppdatering 2015-04-21 kl 1928
Solaktiviteten idag är mycket kraftig. Hittills idag har fem flares, eller solfacklor, noterats. Den kraftigaste av dessa kom klockan 1544 UTC och var av storleksordningen M4.
Besök NOOA (se Verktygslådan) för att få en bild av rymdvädret just nu.

Uppdatering 2015-04-21 kl 1405
Den solfackla / flare vi rapporterade om i vår ursprungliga artikel från i morse överträffades kraftigt av ytterligare en som kom klockan 1040 UTC. Bilden är från den flare som kom 1040 UTC.

===

Ursprunglig text:
En kraftig flare sänkte i morse konditionerna på kortvåg. 40-metersförbindelserna inom Sverige var normala fram till cirka 0840 (0645 UTC). Plötsligt dog konditionerna så gott som helt. Under Ölandsringens QSO på 80 meter efter klockan 0900 sjönk plötsligt signalstyrkorna från S9 och S9+ till S2 och som bäst S5.

Redaktionen fick för någon vecka sedan synpunkter från en läsare som förklarade att radioamatörer han talat med sade  sig inte förstå hur man använder Verktygslådan på ssa.se. Här är ett bra tillfälle att läsa och lära.

Läs mer


Print pagePDF page

Lär dej använda Verktygslådan: Förstå Jonosonden

Här är ytterligare en artikel som vi hoppas ska hjälpa fler läsare att förstår hur man kan använda data som presenteras i vår Verktygslåda.

Vi hänvisar i Verktygslådan till fyra olika jonosonder: i Juliusruh på Rügen, i Tromsö, i Lycksele och i Uppsala.

Den 13 januari 2013 publicerade ssa.se en artikel Digisonden radiooperatörens vindmätare, författad av Kjell PB3SM / SM6CPI. Vi hänvisar till den artikeln och hoppas att användbarheten av dessa länkar ökar för våra läsare.

Klicka här för länk till artikeln.

//Erik SM7DZV


Print pagePDF page

SK6IF Lysekils sändareamatörer tackar för besöken – och allt beröm

P1050816

Årsmötet, seminarierna och radiomässan genomfördes i Lysekils Folkets Hus. Här en ögonblicksbild från lördagens radiomässa med utställare och med loppmarknadens privata prylförsäljningar. FOTO Hans-Christian SM6ZEM

– Så mycket översvallande beröm som vår lilla förening får ta emot för arrangemanget med SSA:s årsmöteshelg i Lysekil, hade jag inte kunnat drömma om att vi skulle få. Bara soliga, glada och nöjda miner från fredag till söndag, nästan ofattbart härligt, sammanfattar Hans-Christian SM6ZEM, ordförande för Lysekils Sändareamatörer

– ”Det här har ni gjort väldigt bra!” Frasen upprepas gång efter gång, när muntra kollegor kommer fram till mig och skakar hand under årsmöteshelgen.

-Tack alla ni som gjorde arrangemanget möjligt
– Tack alla ni som gjorde oss och Lysekil den äran under dessa dagar. Tack kära, klubbkamrater i SK6IF och era XYL som ställt upp länge, tidigt och sent. Varmt tack till sponsorerna och er som kom och ställde ut och höll föredrag på mässdagen. Stort tack för inspiration och stöd från SSA och till sist tack för era avgörande insatser redaktörerna, Jonas HJZ och Erik DZV på QTC och ssa.se. Det utrymme som ni gav SK6IF till att lansera eventet och Lysekil blev avgörande för utgången.

Läs mer


Print pagePDF page

Kortrapport från Lysekil – Här är SSA:s nya styrelse

SSA styrelse 2015

SSA:s styrelse som valdes idag. Tvåa fr.v.  Anders SM6CNN, nyvald ordförande, Hans SM3GDT nyvald ledamot, Jonas SM5PHU nyvald vice ordförande, Lennart SM5AOG omvald kassaförvaltare samt Dick SM6HNS vald redan förra året. Längst bort avgående ordföranden Tore SMoDZB.,

Publicerat den 19 april 2015
I dag i Lysekil genomförde SSA sitt årsmöte. Anders SM6CNN valdes till ny ordförande efter Avgående Tore SM0DZB. Nya i styrelsen är  också Jonas SM5PHU, som valdes till vice ordförande, fyllnadsval för ett år, samt Hans SM3GDT, nyvald som ledamot för två år. Som kassaförvaltare för två år omvaldes Lennart SM5AOG. Dick SM6HNS är ledamot, han valdes förra året och har ett år kvar på sin mandatperiod.

Utöver avgående ordföranden Tore SM0DZB lämnade även Tomas SM3WMU styrelsen.

Läs mer


Print pagePDF page

Maritime Radio Day
Alma från Bjuv och hennes fyra barn kom aldrig fram till Chicago

 

Boardingpass Alma s 1

Titanics biljett nummer 349909 för Alma och hennes barn Torborg, Paul, Stina och Gösta.

— Av Erik SM7DZV —

Inför vår första artikel om Maritime Radio Day fick redaktionen ett boarding pass, biljett nummer 349909, till Titanic. Biljetten var utfärdad för Alma Pålsson från Bjuv och hennes fyra barn. Maken Nils hade utvandrat två år tidigare och äntligen samlat ihop tillräckligt med pengar för att ta över familjen till ett bättre liv. Ur Titanics passagerarlista, som vi kontrollerade på nätet, framgick att varken Alma från Bjuv eller något av barnen kom fram.

Det är natt den 14 april 1912. Titanic går genom Nordatlantens isiga vatten i 21 knop. Fartyget har flera gånger fått varningar om isberg från andra fartyg i området, cirka 600 sjömil sydost om Newfoundland. Men endast ett fåtal av dem har nått bryggan. Telegrafisten har hela kvällen varit stressad och haft fullt upp med att sända passagerarnas telegram till kustradiostationen Cape Race.

Läs mer


Print pagePDF page

Maritime Radio Day
SM1CQA: SOS från manöverodugligt fartyg på Indiska Oceanen

Rikard

Rikard SM1CQA som ung fartygstelegrafist på Markland. Bilden från 1961. Mottagaren är Rikards egen Hallicrafter SX 117, som han köpt i Singapore. Den mottagare som radiohytten var utrustad med var instabil och kunde ibland hoppa 15 Kc under ett sändningspass.

— Av Erik SM7DZV —

Det är Luciamorgon 1961. Ute på Indiska Oceanen ligger Tirfings Markland strömlös och manöveroduglig efter en explosion som förstört maskinrummet och som tagit fyra besättningsmäns liv och allvarligt skadat ytterligare åtta. Fartygets kapten kommer in i radiohytten och ger order till telegrafisten:
– Sänd SOS nu…
Telegrafisten är den då 18-årige Rikard Wärff. Det är hans första hyra. Han har varit till sjöss tre månader sedan han lämnade Teleskolan på Hornsgatan i Stockholm.

Idag den 14 april är det 103 år sedan Titanic gick på ett isberg och sjönk 600 nautiska mil sydost om Newfoundland. Av fartygets 2224 passagerare omkom 1514 eller två av tre. Fartygets två radiotelegrafister lyckades nå kontakt med andra fartyg, vilket ledde till att dödstalen inte blev ännu högre.

Maritime Radio Day
Maritime Radio Day högtidlighålls idag och i morgon (14 och 15 april) till minne av radiotelegrafisterna på Titanic och alla deras kollegor som följt med sina fartyg i djupen.
I arbetet med en artikel om Maritime Radio Day kontaktade redaktionen den ilandflutne radiotelegrafisten Rikard Wärff, alias SM1CQA, för att kontrollera fakta. Samtalet slutade med berättelsen om Rikards första hyra. Rikard kunde säkert ha fått en skonsammare introduktion till sjölivet.

Läs mer


Print pagePDF page