Nyheter

MY DX SUMMIT – med nya möjligheter – öppnade fredag 21/11

Efter att ha skrivit in sin egen lokatorruta, kan man direkt få en utbredningsprognos från VoACAP, genom att klicka på anropssignalen till ett rapporterat DX.

Efter att ha skrivit in sin egen lokatorruta, kan man direkt få en utbredningsprognos från VoACAP, genom att klicka på anropssignalen till ett rapporterat DX. (Se skärmdump.)

— Av Kjell Ström SM6CPI —

Från och med 10:00 UTC idag, 21 november, har DX SUMMIT startat den nya sajten MY DX SUMMIT med nya möjligheter, alltför många för att räkna upp här.

Bland annat kan man, efter att ha skrivit in sin egen lokatorruta, direkt få en utbredningsprognos från VoACAP, genom att klicka på anropssignalen till ett rapporterat DX, se skärmbilden.

Läs manualen för att utnyttja möjligheterna fullt ut
För att man till fullo skall kunna utnyttja de nya möjligheterna, rekommenderas en genomläsning av de utförliga anvisningarna (på engelska) under Tutorials.

Du når den nya sajten genom  den tidigare URL-adressen http://www.dxsummit.fi


Vill du vara med i en redaktionsgrupp för DX-spalten i QTC?

Hans SM0IMJ efterlyser intresserade att ingå i en redaktionsgrupp för DX-spalten i QTC.

Hans SM0IMJ efterlyser intresserade att ingå i en redaktionsgrupp för DX-spalten i QTC. FOTO ur QRZ.com.

Svårigheterna att locka spaltredaktörer är att det kan kännas betungande för en enskild att kämpa med att samla ihop material varje månad till ”spalten”. Jag har funderat på en variant; Varför bara en person? Varför inte ett litet team av intresserade DX-are?

Jag kan fixa en egen liten ”privat” area på SSA’s medlemsforum där vi kontinuerligt kan lägga upp material och tillsammans förbättra inmatade idéer och källmaterial till små, korta, bra artiklar/bilder. Små korta tror jag är smart, men givetvis kan lite längre artiklar vara bra också. När stoppdatum närmar sig så tömmer vi månadens godis till QTC-redaktören.

För att få lagom flöde och arbetsfördelning tror jag vi behöver vara 4-5 personer. Vi kör en testperiod på ett halvår och utvärderar sedan.

Har du rätt intresse för detta, en hyfsad bakgrund inom DX och tillgång till bra källor (gärna innan det är ute via andra kanaler, alltid kul med några scope :) ?
Jag har några få namn, men behöver fler.

Hör av dig (e-post), eller har Du förslag på andra namn?

Hasse/SM0IMJ


Ny svensk standard för elsäkerhet

Tidigare har olika elsäkerhetsstandarder gällt för vanlig hemelektronik å ena sidan och datorer och kontorsutrustning å andra sidan. I den nya svenska standarden SS-EN 62368-1 samlas alla säkerhetskrav på elprylar för ljud, bild, kommunikation, databehandling och övrigt..
Att ladda ner gratis

/73 Tommy NZB


DL3, Hans Sodenkamp SM3GDT föreslås bli ordinarie i SSA:s styrelse

Hans Sodenkamp SM3GDT från Tallåsen i Hälsningland föreslås av valberedningen att bli ny ordinarie ledamot i SSA:s styrelse.

Hans Sodenkamp SM3GDT från Tallåsen i Hälsingland föreslås av valberedningen att bli ny ordinarie ledamot i SSA:s styrelse.

Hans Sodenkamp, SM3GDT, DL3 föreslås av en enhällig valberedning bli ordinarie ledamot av SSA:s styrelse. Hans bor i ett vit hus med blåa knutar i Letsbo Hälsingland. Hans är gift med Agneta, har 3 vuxna gifta döttrar, 6 barnbarn, 2 katter och en hund.

– Om jag inte kör radio leker jag med barnbarnen, rider till häst i skogen ibland och åker skidor från höjder och i längd, berättar han och tillägger: Ja och så behöver man ju ved till att värma upp huset under vintern också.

Hans presenterar sig själv så här:

”Född i Amsterdam Nederländerna. Byggde redan som tonåring en enrörsmottagare för att lyssna på utländska stationer. Arbetade som litograf och reprofotograf efter
studier på Grafiska Högskolan i Amsterdam. Att bli radioamatör verkade vara svårt då i Holland.

Efter att jag flyttade till Sverige 1965 ökade intresset och efter studier på kvällsgymnasiet i Jakobsberg i el-tele och datateknik blev jag 1974 SM0GDT T-amatör som många andra på den tiden. Blev medlem  i SK0CJ i Jakobsberg (senare också ordförande under 80 talet) och kämpade med telegrafi i en av Ing1:s utbildningssalar i Kungsängen. Chef radiosamband inom civilförsvaret blev jag också på 80 talet med övningar i att resa högmaster och med vistelser i bergrum.

Efter en tid med arbete på några stora grafiska företag i Stockholm som reprofotograf och scanneroperatör övergick jag till 3M Svenska AB för att sälja digitala provtryck och bildbehandlingssystem. Detta jobb fick jag tack vare att jag var radioamatör och grafiker för min blivande chef hade varit radiotelegrafist på fartyget ”Stockholm”.

De 15 åren innan pensioneringen har jag arbetat med  att sälja digital kameror för mikroskopi och optiska instrument för Hamamatsu Photonics Norden AB.

Efter en period av låg radioanvändning under 90 talet och flyttet sen till Letsbo fick jag bra hjälp av Delsbo Radioamatörer SK3PH med att komma ikapp den radiotekniska utvecklingen och lärde samtidigt känna många trevliga radioamatörer i trakten.

Jag har arbetat i snart 4 år som DL3 och besökt många klubbar i distriktet och har ofta ett föredrag med mig om hur man kan använda ny teknik ihop med radion.

Ny teknik och ungdomsverksamhet ligger mig varmt om hjärtat. Själv kör jag mest digitala moder på HF och deltar ofta i NAC-tester på VHF/UHF med SSB och CW. Håller också i SK3BR-nätet på söndag kvällar kl 21 där vi lyssnar på SSA-bulletinen och pratar om aktuella saker som rör hobbyn.

Jag hoppas att jag får fortsätta med denna trevliga hobbyn i många år till!”
73 de SM3GDT


Elsäkerhet – Första kompletteringen av SSA:s kursbok klar

Nu är första kompletteringen till SSA:s kursbok Bli sändaramatör klar. Det är avsnitt T10 Elsäkerhet. SSA arbetar nu vidare med fler kompletteringar till kursboken. Efter hand som de nya texterna är klara kommer vi att lägga ut dem på SSA.se

Ladda ned PDF-filen här: Tillägg Till T10 Bli Sändaramatör

Vill du läsa direkt på skärmen, gå till Sektion Utbildning.

73 de Tore SM0DZB


QSL till småländerna går den 5 december

Här en liten påminnelse om de återkommande utsändningarna av QSL-kort
till de s.k. ”småländerna”.  Jag tänkte få iväg dem innan julruschen så stopdatum sätter vi i år till 5 december. Då borde även QTC ha kommit ut så en liten notis
där vore bra.

Tackar på förhand
73 Janne SM5DJZ
SSA’s utgående QSL-byrå


Annonsera klubbens aktiviteter i Kalendern

Utnyttja förmånen att gratis annonsera klubbens aktiviter i Kalendern på ssa.se. Skriv manuskript (inklusive gatuadress) och skicka in en lämplig bra bild (inklusive bildtext). Gatuadressen behövs för att platsen ska anges rätt på kartan.

Signaleffekt. Gör att ögat stannar kvar i artikeln. Ska aldrig läggas nere till höger.

Signaleffekt. Gör att ögat stannar kvar i artikeln. Ska aldrig läggas nere till höger, men gärna nere till vänster.

Bilden och bildtexten behövs därför att det ibland sägs att en bild säger mer än tusen ord. Viktigare än så är att bilden utgör en så kallad signaleffekt, en hake som gör att ögat stannar kvar och som gör, att den som ögnar igenom webbplatsen eller tidningen kanske uppmärksammar artikeln eller notisen och läser den.

Låt gärna en kopia av det ni skickar in till QTC eller Bulletinen också gå till ssa.se. Skicka bidraget till din distriktsledare (eller den han utsett), så kan alla läsa det i kalendern också. I nödfall brukar webbredaktionen också hjälpa till.
73
//Erik SM7DZV