Nyheter

SSA:s hedersnål och diplom utdelat till nobelpristagaren i kemi

SSA:s ordförande Tore Andersson, SM0DZB lämnar över diplom och hedersnål till W.E. Moerner WN6I

SSA:s ordförande Tore Andersson, SM0DZB lämnar över diplom och hedersnål till W.E. Moerner WN6I. I Bakgrunden Lennart Pålryd SM5AOG.

— Text och bild Teemu S. Korhonen SMØWKA —

I lördags, den 6:e december, träffade SSA:s ordförande Tore Andersson SM0DZB, kassören Lennart Pålryd SM5AOG samt Teemu S. Korhonen SM0WKA nobelpristagaren  W.E.Moerner WN6i och hans fru Sharon. Mötet ägde rum på Grand Hotel i Stockholm där  W.E. bjöd in till sitt hotellrum med utsikt mot kungliga slottet.

Vi fick möjlighet att sitta ner en bra stund och prata om amatörradio, något som ligger W.E. varmt om hjärtat. Han berättade om hur amatörradion hjälpte honom att få bättre förståelse under hans grundforskningstid som ledde fram till Nobelpriset, något han även berättat om i P1, i programmet Vetandets Värld.

diplom2_high

Uppställda för fotografering med Stockholms slott i bakgrunden: Fr.v. Tore SM0DZB, W.E. WN6I, Sharon N6MWD och Lennart SM5AOG

Det visade sig även att Sharon hade tagit amatörradiocertifikat med anropssignalen N6MWD och att paret hjälpts åt för att hon skulle klara av sitt CW-prov. På väg i bil till Sharons CW-prov hade W.E. med en morsepaddel, fastspänd på benet, sänt telegrafi samtidigt som han körde bil för att Sharon skulle få öva så mycket som möjligt inför provet.

Engagerade i nödkommunikation
Paret har varit mycket delaktiga med nödkommunikation i deras lokala county ända sedan 80-talet, och de har tillsammans med andra radioamatörer hjälpt till med nödsamband vid stora jordbävningar och skogsbränder i Californien. Sharon särskilt har intresserat sig för detta och under många år varit koordinator för nödsambandet i deras lokala county. Paret berättade om en skogsbrand som de hjälpt till vid och tvingats sova i skogen i tjock rök.

W.E. blev mycket glad när SSA tilldelade honom SSAs hedersnål och han tackade SSA och alla medlemmarna för detta. W.E. beklagade att hans tid för amatörradio tyvärr blivit mycket begränsad på grund av forskningen, men att amatörradio verkligen var något han brann för och det märktes!


Läsanvisning och texter för blivande radioamatörer

SSA håller på att revidera  kursboken ”Att bli sändaramatör”. Första avsnittet om elsäkerhet är nu klart. Nästa avsnitt planeras vara klart efter årsskiftet. Det handlar om regler för amatörradio. Därefter kommer kompletterande texter om ellära och radioteknik.

Kompletteringarna kommer att läggas ut på SSA.se under Sektioner/Utbildning, efterhand som de är klara.

För de som genomgår utbildning har SSA:s styrelse beslutat att kursboken ”Koncept för radioamatörcertifikat” skall ingå i utbildningskassen.

För att underlätta för kursdeltagarna lägger vi nu ut följande material: 1. Enhetsprefix och formelsamlingar 2. Några vanliga amatörradiotekniska begrepp. 3. Läsanvisning till ”Konceptboken”.

Klicka här för att komma direkt till mer info och dokumentet.

73
de Tore SM0DZB


Vill du vara med i en redaktionsgrupp för DX-spalten i QTC?

Hans SM0IMJ efterlyser intresserade att ingå i en redaktionsgrupp för DX-spalten i QTC.

Hans SM0IMJ efterlyser intresserade att ingå i en redaktionsgrupp för DX-spalten i QTC. FOTO ur QRZ.com.

Svårigheterna att locka spaltredaktörer är att det kan kännas betungande för en enskild att kämpa med att samla ihop material varje månad till ”spalten”. Jag har funderat på en variant; Varför bara en person? Varför inte ett litet team av intresserade DX-are?

Jag kan fixa en egen liten ”privat” area på SSA’s medlemsforum där vi kontinuerligt kan lägga upp material och tillsammans förbättra inmatade idéer och källmaterial till små, korta, bra artiklar/bilder. Små korta tror jag är smart, men givetvis kan lite längre artiklar vara bra också. När stoppdatum närmar sig så tömmer vi månadens godis till QTC-redaktören.

För att få lagom flöde och arbetsfördelning tror jag vi behöver vara 4-5 personer. Vi kör en testperiod på ett halvår och utvärderar sedan.

Har du rätt intresse för detta, en hyfsad bakgrund inom DX och tillgång till bra källor (gärna innan det är ute via andra kanaler, alltid kul med några scope :) ?
Jag har några få namn, men behöver fler.

Hör av dig (e-post), eller har Du förslag på andra namn?

Hasse/SM0IMJ


Annonsera klubbens aktiviteter i Kalendern

Utnyttja förmånen att gratis annonsera klubbens aktiviter i Kalendern på ssa.se. Skriv manuskript (inklusive gatuadress) och skicka in en lämplig bra bild (inklusive bildtext). Gatuadressen behövs för att platsen ska anges rätt på kartan.

Signaleffekt. Gör att ögat stannar kvar i artikeln. Ska aldrig läggas nere till höger.

Signaleffekt. Gör att ögat stannar kvar i artikeln. Ska aldrig läggas nere till höger, men gärna nere till vänster.

Bilden och bildtexten behövs därför att det ibland sägs att en bild säger mer än tusen ord. Viktigare än så är att bilden utgör en så kallad signaleffekt, en hake som gör att ögat stannar kvar och som gör, att den som ögnar igenom webbplatsen eller tidningen kanske uppmärksammar artikeln eller notisen och läser den.

Låt gärna en kopia av det ni skickar in till QTC eller Bulletinen också gå till ssa.se. Skicka bidraget till din distriktsledare (eller den han utsett), så kan alla läsa det i kalendern också. I nödfall brukar webbredaktionen också hjälpa till.
73
//Erik SM7DZV