Nyheter

Redaktionens samvete tomt

IMG_8185

Redaktionens samvete tomt.

— Av Erik SM7DZV —

Ett samvete på en redaktion, det är stålspjutet med alla lappar med tips på nyheter och förslag på reportageuppslag. Dagens nyhet är att samvetet på redaktionen för ssa.se är tomt. Det innebär att vi inte har något nytt att toppa med idag. Inte i morgon eller övermorgon heller för den delen.

Denna text är inte tillkommen i vredsmod eller för att skapa sjuka mänskliga samveten eller olust bland Sveriges radioamatörer. Den har skrivits därför att SSA:s nyhetswebb inte kan tillåtas vara en angelägenhet enbart för ett fåtal. I ärlighetens namn måste ändå framhållas, att vi ha ett tiotal ytterst lojala medlemmar som regelbundet svarar på våra nödrop om nyheter, artiklar och bilder. Tio av 5000, det är två promille. Vi är tacksamma mot våra två promille, men vill att andelen höjs.

Gör så här:
Gör så här för att hjälpa oss med ditt strå till stacken: Skriv en notis på 5 – 15 rader. Ta en bild som går att publicera (stå inte tio meter från den du fotograferar). Skriv en bildtext.
Tänk på att skicka texten som epost eller i word- eller asciiformat. Pdf-a inte texten, det försvårar kraftigt vårt redigeringsarbete. Skicka bilderna i jpeg-format. Inbäddade bilder i wordformat är som pdf-filer, de gör arbetet så mycket mera tidskävande. Skicka inte in annonser i jpeg-format.
När du är klar med text, bild och bildtext: mejla in  alltihop till redaktionen. Svårare är det inte.

Inkorgen ssa_se

Inkorgen just nu: Hittills i år har redaktionen publicerat 99,5 procent av användbara tips som kommit in. Välkommen med ditt bidrag.

 – Men, invänder måhända vän av ordning, vi skickade ju in ett tips om mötet vi ska hålla i nästa vecka.

”Nyhetstips” om sådant som kommer att ske
Troligtvis alldeles sant. Redaktionen får tonvis med ”nyhetstips” om möten och aktiviteter som kommer att ske, men sällan eller aldrig en hygglig kort notis, dvs fem till tio rader, om något som verkligen har hänt. Problemet är att en förhandsnotis ytterst sällan är någon nyhet. Vanligtvis är den enbart hjälp till en arrangör med marknadsföring. Normala nyheter är till exempel beskrivningar av något som verkligen har hänt, och som är nytt. Det hörs ju på benämningen.
När redaktionen får in notiser om sådant som kommer att ske brukar vi publicera sådana också. Samtidigt ber vi: ”Skicka in en kort notis och ett hyggligt foto, så vi efteråt kan redovisa något av vad som hände.” Som regel får vi jakande svar. Men lika vanligt är att minnet är kort hos dem som lovade att skriva.

Länkar
En annan form av tips som kommer in är olika sorters länkar till intressanta artiklar på nätet. Vi är tacksamma för dessa och vill att ni fortsätter skicka in dem. Men, om det går, försök skriva några få raders förklarande text, tre till fem rader kanske, som gör att vi på ett enkelt sätt kan göra ut tipset och publicera.

Nyhetswebben organ för SSA
En sak till. Webbredaktionen arbetar på uppdrag av SSA:s styrelse. Vår nyhetswebb är organ för SSA. Det innebär att vi försöker publicera intressanta nyheter som rör amatörradio och tillhörande och angränsande teknik samtidigt som vi företräder föreningen SSA. Det innebär också att vi även fortsättningsvis och konsekvent refuserar tips och länkar som innehåller kritik och polemik mot föreningens eller dess styrelse. Den som har synpunkter på SSA:s styrelse, ledning eller för all del också på webbredaktionens arbete hänvisas därför direkt till SSA:s styrelse.

Redaktionen försöker bara hålla nyhetssidan igång. Vi är tacksamma mot er som hjälper oss med det arbetet.


Siljansbygden aktiverar 7S4VL under vasaloppssöndagen

Siljanbygdens Sändareamatörer aktiverar specialsignalen 7S4VL enligt tradition på vasaloppssöndagen. Vi är främst aktiva på 80m runt 3740 men kan även förekomma på andra band.
Länk
73 de
Daniel SM4XAS


Mikrovågsmässa i Göteborg 25 mars

Microwave Road

Microwave Road arrangerar mikrovågsmässa i Göteborg 25 mars. Länk.


Ernst Alexandersson porträtteras i Ny Teknik

Ny Teknik om Alexandersson

Läs den intressanta artikeln i Ny Teknik om Ernst Alexandersson, svensken som bland annat konstruerade långvågssändaren i Grimeton. Klicka på länken nedan.

Ny Teknik publicerade för ett par veckor sedan en intressant artikel om Ernst Alexandersson. Alexandersson konstruerade den typ av långvågsssändare som nu, i endast ett exemplar, finns kvar som levande världsarv i Grimeton.

Läs hela artikeln i Ny Teknik.

Tack för tipset Kurt SM5BKK


Fem års solaktivteter koncentrerade till mindre än fem minuter

NASA SDO_1

I filmsekvensen händer det definitivt något i de breda blåa magnetiska öglorna. Det som visas är förstadiet till ett flareutbrott. Själva flaren syns i sekvensen efter denna bild. Bild ur NASA:s film om solaktiviter.

— Av Erik SM7DZV —

Uppdaterat 2015-03-03 20:00
Uppdaterat 2015-02-18 09:44
Publicerad 2015-02-18 00:47
Bertil SM0FUS har tipsat oss om att NASA i dagarna publicerat en spektakulär film av solens aktivitet under fem år. Videoklippet ligger på YouTube sedan den 11 februari och är fullkomligt makalöst. Fem års solaktiviteter koncentrerade till fyra minuter och 36 sekunder. Det måste bara ses.

NASA SDO_3

Massautkast. Filmsekvensen visar en eruptiv protuberans med ett associerat massutkast. Dock verkar det mesta av materien falla tillbaka in i solen igen. Bilden av solen har fångats av NASA:s solobservatorium SDO.

NASA skriver:
Den 11 februari 2015 markerar fem år i rymden för NASA:s Solar Dynamics Observatorium, SDO. Observatoriet ger fantastiskt detaljerade bilder av hela solen, 24 timmar per dygn. Genom att ta en bild mer än en gång i sekunden har SDO, sedan det sköts upp den 11 februari 2010, bidragit med en klar och hittills okänd bild av av hur massiva explosioner på solen växer och slungas ut i rymden. Bildspelet är också fänglande, genom att det  tillåter oss att betrakta det ständigt pågående flödet av solmateria genom solens atmosfär, koronan.

Den engelska originaltexten och information om hur filmen gjordes finns under filmklippet på YouTube.

Klicka för länken till YouTube.

Tack Bertil SM0FUS
Redaktionen tackar Bertil SM0FUS för tipset om det enastående videoklippet.

Tack till Bertil SM5VZW
Tack till astronomen Bertil SM5VZW för tolkningarna av vad som händer på bilderna.

//Erik SM7DZV

 

Läs mer: Här en länk till en tidigare artikel vi haft om stora solutbrott som påverkat jorden.

 


Telias störste SIM-kortsleverantör fick krypteringsnycklarna stulna 2011

The intercept 2015-02-19

Rubriken i THE//INTERCEPT:
”DEN STORA SIM-STÖTEN:
Hur spioner stal nycklarna till krypteringens slott”.

 

—Av Erik SM7DZV —

Telia bekräftar idag för ssa.se att dess största leverantör  av SIM-kort för mobiltelefoner är multinationella Gemalto, ett företag var motto är ”Säkerhet för att vara fri”.

Gemalto hackades 2011 av den amerikanska spionorganisationen National Securty Agency, NSA, och dess brittiska motsvarighet Government Communications Headquarter, GCHQ. Med sig fick hackarna Gemaltos ”säkra” system för kryptering av SIM-kort och nästa generations kreditkort. Därmed har hackarna skaffat sig möjligheter att manipulera mobiltelefonernas programmering och kryptering välden över.

”Fundera på att skaffa en krypteringsapp”
”Du borde verkligen överväga att installera en krypteringsapp till din mobiltelefon.”
Det är huvudbudskapet i en artikel om händelsen och dess säkerhetsmässiga konsekvenser  i THE//INTERCEPT den 19 februari i år. De som redan börjat, eller funderar på att börja, sköta sina bankaffärer via sina mobiltelefoner har kanske anledning att fundera ett varv till.
Läs mer


Åklagare beslutar om förundersökning efter SMFF-incidenten i Skövde

Åklagaren omprövar2015-02-25

En chefsåklagare i Skövde har nu beslutat att förundersökning ska inledas med anledning av militäringripandet mot en radioamatör som körde SMFF.

— Av Erik SM7DZV —

Uppdaterad 2015-03-02 1755  beträffande avsnittet om Granskningsnämndens pågående handläggning.

En chefsåklagare i Skövde har nu beslutat att förundersökning ska inledas till följd av händelsen i oktober,  när Jan SM6CJJ under vapenhot blev kvarhållen av en hemvärnsgrupp. Jans polisanmälan om myndighetsmissbruk hade först avskrivits av en polisinspektör som menade att inget väsentligt allmänt eller enskilt intresse kränktes av att förundersökningen lades ned. Samma åklagare som nu beslutat att förundersökningen ska återupptas avslog tidigare Jans besvär över polisinsmyndighetens  beslut.

Åklagaren anger att nya fakta kommit fram, vilka utgör grund för det ändrade beslutet. På frågan om vilka nya fakta Jan lagt fram blir svaret:

– Inga alls. Mer än att jag upplyste om att frågan om militärens agerande också prövas av justieombudsmannen JO. Läs mer


Med mikrofonen på Teneriffa och riggen i Småland

IMG_7929

Mats EA8/SM7BUA i shacket på Teneriffa. ICOM IC-706Mk2G och remoterig t.h., KX3 för direktkontakter t.v..

— Av Mats SM7BUA —

Långt borta, men ändå mycket nära, ja så känns det att köra remote 500 mil från hemma-QTH:et i Ljungby. Radiokontakter via remote-kontroll är något som flera borde pröva, speciellt med tanke på alla problem med störningar i städer och samhällen.

För mig var det avsaknaden av möjligheten att köra NOMIRA ringen från EA8 på 3623 kHz kl halv åtta på morgonen som väckte intresset att skaffa utrustning för att köra remote från Teneriffa. Flera av radiokollegorna var redan remote-QRV på ringen via internet, och med deras erfarenhet och tekniska kunnande blev det möjligt att få en fungerande utrustning.

Störningsfritt QTH ett stort plus
Den tekniska utrustningen jag satsat på är en ICOM  IC706 Mkll  och två stycken Remoterig-modem från Microbit. Antennen är en windom FD-4 som ger mig möjlighet att köra på flera band via den automatiska antennavstämningen.  Remote QTH:et ligger mycket avskilt och helt störningsfritt, så det är en fröjd att köra därifrån.
Redan innan avfärden från Sverige testades tekniken från det tillfälliga QTH:et i Lagan ut till stationsplatsen ca 25 km väster om Ljungby. Med mobilt bredband på båda platserna fungerade det utmärkt, och förhoppningen var att det också skulle finnas möjlighet till internetuppkoppling nere i Puerto de la Cruz. Den Skandinaviska Turistkyrkan, som både är min arbetsplats och bostad, har ett bra WiFi nät, så det var inga större problem att koppla upp sig mot stationen i Sverige.

IMG_9037

IC-706, remoterig, nyckel och mikrofon klar för radiotrafik från Teneriffa via Ljungby i Småland.

Läs mer


Vintertillsyn på Leksandsrepeatern – allt OK

Leksand 2015_IMG_0377

Vinter över södra Dalarna. Bild frånLeksandsrepeatern. FOTO Stefan SM4OTI.

Stefan SM4OTI har skickat en rapport från en vintertillsyn på Leksandsrepeatern i förra veckan.

–  Det är en halvjobbig tur att gå upp till repeatern på vintern. Det är först två kilometer efter oplogad väg, sedan är det en kilometer brant uppför oplogad väg följt att en kilometer  körväg genom skogen till masten. Totalt 300 höjdmeter.
– Det brukar ta mig en timme att gå sträckan, och då är man ganska svettig när man kommer fram till masten. Det underlättar om man har något så när bra fysik om man ska göra denna vända!
– Allt i sin ordning. Jag kollade syravikten (1.28-1.29 g/cm3 = fulladdat) samt slog på slutsteget nu när solen börjar hitta tillbaka och laddar lite mer, sammanfattar Stefan.

 


Om Gunnar SM7QY (S.K.) och SSA-bulletinen 9 mars 1975

QY_m

Det finns inte särskilt många bilder på Gunnar SM7QY (S.K.). Vanligtvis återfanns han bakom kameran. Här är han dock fångad framför sin rigg i hemmet i Karlskrona.

SM7QY Gunnar (S.K.) läste under många år SSAbulletinen över sjunde distriktet. Stig SM7FVB har nu överfört, från rullband till mp3, en av de SSA-bulletiner som Gunnar läste 1975.

Sändningen är från söndagen den 9 mars 1975. Redaktion för bulletinen var Uddevalla amatörradioklubb SK6GX och operatör var som sagt Gunnar SM7QY.

Stig SM7FVB berättar om inspelningen:
-Gunnar spelade alltid in bullen i förväg på sin Uher-bandspelare. Man kan höra i början av bullen att ljudet blir annorlunda. Dessutom blev det ett inläsningsfel på en av punkterna, så han får gå in ”live” och korrigera sig.
Läs mer