Nyheter

MY DX SUMMIT – med nya möjligheter – öppnade idag

Efter att ha skrivit in sin egen lokatorruta, kan man direkt få en utbredningsprognos från VoACAP, genom att klicka på anropssignalen till ett rapporterat DX.

Efter att ha skrivit in sin egen lokatorruta, kan man direkt få en utbredningsprognos från VoACAP, genom att klicka på anropssignalen till ett rapporterat DX. (Se skärmdump.)

— Av Kjell Ström SM6CPI —

Från och med 10:00 UTC idag, 21 november, har DX SUMMIT startat den nya sajten MY DX SUMMIT med nya möjligheter, alltför många för att räkna upp här.

Bland annat kan man, efter att ha skrivit in sin egen lokatorruta, direkt få en utbredningsprognos från VoACAP, genom att klicka på anropssignalen till ett rapporterat DX, se skärmbilden.

Läs manualen för att utnyttja möjligheterna fullt ut
För att man till fullo skall kunna utnyttja de nya möjligheterna, rekommenderas en genomläsning av de utförliga anvisningarna (på engelska) under Tutorials.

Du når den nya sajten genom  den tidigare URL-adressen http://www.dxsummit.fi


DL3, Hans Sodenkamp SM3GDT föreslås bli ordinarie i SSA:s styrelse

Hans Sodenkamp SM3GDT från Tallåsen i Hälsningland föreslås av valberedningen att bli ny ordinarie ledamot i SSA:s styrelse.

Hans Sodenkamp SM3GDT från Tallåsen i Hälsingland föreslås av valberedningen att bli ny ordinarie ledamot i SSA:s styrelse.

Hans Sodenkamp, SM3GDT, DL3 föreslås av en enhällig valberedning bli ordinarie ledamot av SSA:s styrelse. Hans bor i ett vit hus med blåa knutar i Letsbo Hälsingland. Hans är gift med Agneta, har 3 vuxna gifta döttrar, 6 barnbarn, 2 katter och en hund.

– Om jag inte kör radio leker jag med barnbarnen, rider till häst i skogen ibland och åker skidor från höjder och i längd, berättar han och tillägger: Ja och så behöver man ju ved till att värma upp huset under vintern också.

Hans presenterar sig själv så här:

”Född i Amsterdam Nederländerna. Byggde redan som tonåring en enrörsmottagare för att lyssna på utländska stationer. Arbetade som litograf och reprofotograf efter
studier på Grafiska Högskolan i Amsterdam. Att bli radioamatör verkade vara svårt då i Holland.

Efter att jag flyttade till Sverige 1965 ökade intresset och efter studier på kvällsgymnasiet i Jakobsberg i el-tele och datateknik blev jag 1974 SM0GDT T-amatör som många andra på den tiden. Blev medlem  i SK0CJ i Jakobsberg (senare också ordförande under 80 talet) och kämpade med telegrafi i en av Ing1:s utbildningssalar i Kungsängen. Chef radiosamband inom civilförsvaret blev jag också på 80 talet med övningar i att resa högmaster och med vistelser i bergrum.

Efter en tid med arbete på några stora grafiska företag i Stockholm som reprofotograf och scanneroperatör övergick jag till 3M Svenska AB för att sälja digitala provtryck och bildbehandlingssystem. Detta jobb fick jag tack vare att jag var radioamatör och grafiker för min blivande chef hade varit radiotelegrafist på fartyget ”Stockholm”.

De 15 åren innan pensioneringen har jag arbetat med  att sälja digital kameror för mikroskopi och optiska instrument för Hamamatsu Photonics Norden AB.

Efter en period av låg radioanvändning under 90 talet och flyttet sen till Letsbo fick jag bra hjälp av Delsbo Radioamatörer SK3PH med att komma ikapp den radiotekniska utvecklingen och lärde samtidigt känna många trevliga radioamatörer i trakten.

Jag har arbetat i snart 4 år som DL3 och besökt många klubbar i distriktet och har ofta ett föredrag med mig om hur man kan använda ny teknik ihop med radion.

Ny teknik och ungdomsverksamhet ligger mig varmt om hjärtat. Själv kör jag mest digitala moder på HF och deltar ofta i NAC-tester på VHF/UHF med SSB och CW. Håller också i SK3BR-nätet på söndag kvällar kl 21 där vi lyssnar på SSA-bulletinen och pratar om aktuella saker som rör hobbyn.

Jag hoppas att jag får fortsätta med denna trevliga hobbyn i många år till!”
73 de SM3GDT


Astronautbesök och amatörradio på teknikdag i Växjö centrum

Christer Fuglesang SA0AFS deltog i Växjös teknikdag för att signera böcker och skapa intresse för en azstronautkonferens nästa år.  FOTO: Nils-Olof SM7DBD

Christer Fuglesang SA0AFS deltog i teknikdagen för att signera böcker och skapa intresse för en astronautkonferens i Växjö nästa år.
FOTO: Nils-Olof SM7DBD

Sista lördagen i oktober hölls en teknikdag i centrala Växjö med allehanda aktiviteter på centrala gågatan och i två anslutande gallerior. Allra mest intresse tilldrog sig ett kemiexperiment som innehöll uppskjutning at kolsyreraketer. Detta experiment hanterades av vår ende astronaut, Christer Fuglesang (SA0AFS), som en uppstart av en astronautkonferens som ska anordnas i Växjö nästa år. Därutöver signerade han böcker i mängd.

Teknikdagen arrangerades av Växjö kommun, stadens universitet och skolor samt en mängd föreningar. Syftet var att främja teknikintresset och få fler elever till tekniska utbildningar samt att rekrytera  personal till företag och medlemmar till olika föreningar.

Spaningsradar i Stadsmiljö
Skolorna visade både enklare elektriska experiment liksom vad man kan göra med en 3D-printer. Mitt på Storgatan mellan fyravånings affärshus stod en av luftvärnets spaningsradarstationer av typen Giraff som har en 12 m hög mast med roterade antenn, ett populärt besöksobjekt.

Kronobergs Sändareamatörers monter under teknikdagen.

Kronobergs Sändareamatörers monter under teknikdagen.

Kronobergs Sändareamatörer
KSA, Kronobergs Sändareamatörer (SK7HW), passade på att i ett montertält visa amatörradio på kortvåg och en SDR-applikation som visade flygtrafiken över norra Europa i realtid baserats på trafikflygplanens mikrovågstranspondrar. Tyvärr pågick WPX-testen på SSB denna helg, så fonidelarna på kortvågsbanden var något stökiga. Men många ungdomar visa stort intresse för telegrafi. Förhoppningsvis kan medverkan vid en sådan här aktivitet resultera i ökat intresse för amatörradio och förhoppningsvis nya amatörer.

Text och bild: Nisse Karlberg SM7DBD


Elsäkerhet – Första kompletteringen av SSA:s kursbok klar

Nu är första kompletteringen till SSA:s kursbok Bli sändaramatör klar. Det är avsnitt T10 Elsäkerhet. SSA arbetar nu vidare med fler kompletteringar till kursboken. Efter hand som de nya texterna är klara kommer vi att lägga ut dem på SSA.se

Ladda ned PDF-filen här: Tillägg Till T10 Bli Sändaramatör

Vill du läsa direkt på skärmen, gå till Sektion Utbildning.

73 de Tore SM0DZB


Mats EA8/SM7BUA kör remote från Teneriffa

 

Mats EA8/SM7BUA vid sin rigg på Teneriffa: T.v. KX3, t.h. remoteutrustningen med IC706 och remoterig.

Mats EA8/SM7BUA vid sin rigg på Teneriffa: T.v. KX3, t.h. remoteutrustningen med IC706 och remoterig.

- Teneriffarapport från Mats Gunnarsson EA8/SM7BUA -

Dagliga kontakter med Sverige på 80 meter SSB har tidigare varit en omöjlighet , men är nu en verklighet genom möjligheten att köra remote. Nu har jag kontakt med amatörradiokollegor i Norden och det tack vare en Internetuppkoppling till radiostationen som står några mil utanför Ljungby.

Med tekniskt bistånd av SA7BII Mats och SM5ELF Allan kunde jag, några veckor innan avresan till Teneriffa, testköra remoteutrustningen hemma i Sverige. En del support behövdes för att allt skulle fungera, men det löstes till belåtenhet. Stationen, en IC 706 med automatisk antenntuner och en FD-4 antenn, är installerad på ett helt QRM-fritt  QTH. 706:ans frontpanel är monterad tillsammans med högtalaren på en liten trälåda som innehåller remote-modemet. Lätt och smidigt att ta med på resan hit.

WiFi  i lägenheten
Genom ett WiFi system, installerat i vår lägenhet, kopplar jag upp mig mot ett mobilmodem som i sin tur är kopplat till remote-modemet på sändarsidan. Ett problem är att under viss tid på dygnet är uppkopplingen inte den bästa, men i regel fungerar det helt perfekt på morgonen. Jag kan köra både SSB och CW och räknar med att kunna vara aktiv i SOCWA 2015 när vi startar upp den 1 januari.

Förutom möjligheten att köra remote har jag även med mig en KX3 som fungerar helt perfekt. En 20 meters dipol samt en 26 meter longwire, inkopplad via en 1:9 balun, ger fina chanser att köra på DX banden med 10 watt. Redan har ett antal intressanta länder hamnat i loggen.

Ingen fast skedtid ännu
Någon fast skedtid mot SM har jag ännu inte kunna få till. Arbetsuppgifterna i Skandinaviska Turistkyrkan i Puerto de la Cruz har inte gett chans till fasta skedtider, men hoppas kunna få till det framöver. Planerar du att besöka Teneriffa under vinterhalvåret, välkommen in för en fika. Du hittar mig strax bakom huvudpostkontoret i centrum och ett kvarter från busstationen.
73 de EA8/SM7BUA Mats


Jonas Hultin SM5PHU föreslås bli ny vice ordförande för SSA

Jag är mer eller mindre aktiv från 80 meter till 70 centimeter, berättar Jonas SM5PHU.På senare år har min aktivitet alltmer kommit att inriktas mot contest.

Jag är mer eller mindre aktiv från 80 meter till 70 centimeter, berättar Jonas SM5PHU. På senare år har min aktivitet alltmer kommit att inriktas mot Contest.

Jonas Hultin SM5PHU föreslås av valberedningen bli vice ordförande för SSA från och med årsmötet 2015. Här presenterar sig Jonas för nyhetswebbens läsare:

”Jag är född och uppvuxen i en liten bruksort i sydöstra Östergötland, känd bland äldre generationer för blixtlås och bland yngre för just ingenting, tråkigt nog.

Mitt radiointresse väcktes i tioårsåldern, då jag hittade min pappas gamla Philipsmottagare av årsmodell 1951 hemma på vinden. I familjens bekantskapskrets fanns en radioamatör, som lotsade in mig i Norrköpings Radioklubb, och som artonåring erövrade jag mitt amatörradiocertifikat.

Sedan 1993 har jag mestadels varit bosatt i Stockholmsområdet, med ett mellanspel under några år i slutet av 90-talet, då jag bodde i Texas. På det professionella planet har jag en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik, och sedan drygt 20 år är jag anställd på Ericsson. Där ägnar jag mig för närvarande åt utveckling av basstationer för 4G. Under en kort tid på 80-talet var jag yrkesverksam som radiotelegrafist, dock utan att inneha kommersiellt certifikat.

Jag är mer eller mindre aktiv från 80 meter till 70 centimeter. Portabeloperationer tycker jag är kul, och på senare år har min aktivitet alltmer kommit att inriktas mot contest.

Om man blickar framåt, så tycker jag att satsningen på ungdomsverksamhet och EMC-frågor är mycket angelägna, och jag vill att SSA ska fortsätta med att vidareutveckla det arbetet. Likaså är det viktigt att relationen mellan SSA och PTS är god och bygger på ömsesidigt förtroende, och att det regelverk som styr amatörradioverksamheten är tydligt och väl motiverat.”

73,
Jonas/SM5PHU


QSL till småländerna går den 5 december

Här en liten påminnelse om de återkommande utsändningarna av QSL-kort
till de s.k. ”småländerna”.  Jag tänkte få iväg dem innan julruschen så stopdatum sätter vi i år till 5 december. Då borde även QTC ha kommit ut så en liten notis
där vore bra.

Tackar på förhand
73 Janne SM5DJZ
SSA’s utgående QSL-byrå


Annonsera klubbens aktiviteter i Kalendern

Utnyttja förmånen att gratis annonsera klubbens aktiviter i Kalendern på ssa.se. Skriv manuskript (inklusive gatuadress) och skicka in en lämplig bra bild (inklusive bildtext). Gatuadressen behövs för att platsen ska anges rätt på kartan.

Signaleffekt. Gör att ögat stannar kvar i artikeln. Ska aldrig läggas nere till höger.

Signaleffekt. Gör att ögat stannar kvar i artikeln. Ska aldrig läggas nere till höger, men gärna nere till vänster.

Bilden och bildtexten behövs därför att det ibland sägs att en bild säger mer än tusen ord. Viktigare än så är att bilden utgör en så kallad signaleffekt, en hake som gör att ögat stannar kvar och som gör, att den som ögnar igenom webbplatsen eller tidningen kanske uppmärksammar artikeln eller notisen och läser den.

Låt gärna en kopia av det ni skickar in till QTC eller Bulletinen också gå till ssa.se. Skicka bidraget till din distriktsledare (eller den han utsett), så kan alla läsa det i kalendern också. I nödfall brukar webbredaktionen också hjälpa till.
73
//Erik SM7DZV