Nyheter

Vaxholms Kustradio firas – Radio Nord återuppstår

Vaxholms fästning, platsen för Täby Sändareamatörers fieldday den 23 augusti.

Vaxholms fästning är platsen för Täby Sändareamatörers fieldday den 23 augusti. Första turbåten till Vaxholms Kastell går 09.00 från kajplats 9. Söderhamnen.

Täby Sändaramatörer, TSA, kommer den 23 augusti 2014 att tillsammans med Vaxholms Fästnings Museum, Statens Fastighetsverk SFV och ett stort antal amatörradioföreningar i Stockholmsområdet att manifestera Vaxholms Kustradios, SAF, hundraårsjubileum på Vaxholms Kastell. Under aktiviteten kommer arrangörerna att med eventsignalen SE100SAF, att marknadsföra amatörradio med sändningar på telegrafi, i tidtypisk anda, från Kastellet.

 Förberedelserna för SAF´s ( Vaxholms Kustradio ) 100 års jubileum är nu i full gång. Försvarsminister Karin Enström kommer att hålla invigningstalet kl 10.00 den 23/8  tillsammans med några andra prominenta gäster (GD/SFV/Björn Persson, Vaxholm Kommunen etc.). SFV (Statens Fastighetsverk) har satt upp en minnestavla på Kastellet på platsen för gamla radiostationen för att hedra 100-årsminnet.

Radio Nord uppmärksammas och sänder
”Radio Nord Revival” http://radionordrevival.blogspot.se/ kommer att återuppstå denna lördag med deltagare och journalister som var med ute på båten Bonjour. Sändningen kommer att ske på mellanvåg och kortvåg. Förhoppningsvis startar sändningarna redan den 21/8. Radio Nord kommer att ha ett eget tält med mixerbord samt intervjumöjligheter. Bl.a. kommer försvarsministern att intervjuas.

Antenner över Vaxholms kustradio SAF Vy från färjan.

Antenner över Vaxholms kustradio SAF Vy från färjan.

Läs mer

Anders SM6GT, besöksvärd vid Väderöarna:
- Finns det någon som använt ett ”morsegevär?”

Anders SM6GT med morsegeväret_DSC_0505

Anders SM6GT provar ett ”morsegevär” som användes in på 50-talet av lotsarna på Väderöarnas Lotsutkik för samband med fartyg. På bilden har Anders fångat in Väderöbod i ”dioptern”.

Ute vid Väderöarnas lotsutkik hittade man nyligen ett gevär för ljussignalering. Geväret hade blivit kvarlämnat i ett av lotsutkikens förråd. I mynningen en kraftig lampa med reflektor ansluten till ett batteri på marken. Röret ovanpå stocken är ett riktrör.   Avtryckaren under stocken, en tryckknappar, är telegrafinyckeln!
  – Finns det någon som vet något om tillverkare och tillverkningsår, frågar Anders. ”Geväret” är i mycket gott skick men saknar uppgifter om fabrikat/tillverkare. ”Geväret” visas ute på Väderöarnas Lotsutkik utanför Fjällbacka i Bohuslän.

På Anders FaceBooksida finns målande beskrivningar av ljusmorse av Rikard SM1CQA, Lennart SM2EUO och Tore SM7LPM.

Anders SM7GT hans hustru Ulla-Britt tillhör en grupp värdar som ser till att Väderöarnas lotsutkik hålls i stånd, öppen och tillgänglig för besökare. Anders fråga till Sveriges radiooperatörer är om någon av er möjligen kan ha använt ett sådant ”morsegevär”.

Väderöarnas lotsutkik_DSC_0495

Väderöarnas lotsutkik med värdarnas tjänstebostad – SMHI-stugan på två gånger två meter.

-Vi har varit värdar fem gånger sedan 2012 och brukar ligga ut fyra dagar per gång, berättar Anders. Vi bor i den lilla SMHI-stugan (2x2m) som väderobservatören vilade i mellan sina väderobservationer  var tredje timme. SMHI-stugan är två gånger två meter och ligger alldeles nedanför tornet. Att vara värd på Väderöarna är en trevlig uppgift – speciellt när det som senast var strålande väder med ca 300 båtar runt öarna! Massor med folk letar sig upp på berget och många kommet upp för att se solnedgången! Längst bortifrån var nog ett gäng från Australien!

Lotsplatsen på Väderöarna var i drift från 1754 till och med 1966. Staten, som äger anläggningen avsåg att riva utkiken som inte längre bedömdes ha något militärt värde. Det var i början av 2000-talet. Det var då föreningen Väderöarnas Lotsutkik bildades. Föreningen fick ett 20-årigt avtal om dispositionsrätt till utkiken. Första insatsen var att börja renovera Lotsutkiken. Sedan 2012 visas den upp för besökare. Är flaggan hissad är anläggningen öppen för besökare, enklare kan öppettiderna inte annonseras.
Länk till föreningens hemsida på nätet.
Läs mer

Radiomuseet i Kälarne återinvigt
Radioentusiaster träffade radioentusiast

Sune Kvist tar emot gåvan “Telehistoria” av SI9AMs ordförande SM3FJF/Jörgen Planschen “Telehistoria” placerades därefter i fönstret ovanför kvinnas som sitter och telegraferar. Foto: SM3HKN Kenneth

Sune Kvist tar emot gåvan “Telehistoria” av SI9AMs ordförande SM3FJF/Jörgen
Planschen “Telehistoria” placerades därefter i fönstret ovanför kvinnas som sitter och telegraferar.
Foto: SM3HKN Kenneth

 

SM3LIV/Ulla passar på att “prya” som expedit i den tidsanpassade radioaffären.
SM3LIV/Ulla passar på att “prya” som expedit i den tidsanpassade radioaffären.

 Tisdagen den 1 juli återinvigdes Radiomuseet i Kälarne. Tidigare har museet legat i Hammarstrand, men stängdes under några år p.g.a. att lokalen (skolannexet) blev vattenskadad och att Ragunda kommun då valde att riva byggnaden. Sökandet efter ny lämplig lokal påbörjades och ny plats blev Kälarne gamla skola.
Vid återinvigningen överlämnade SI9AMs ordförande SM3FJF/Jörgen blommor och en historisk plansch “Telehistoria” med morsealfabetet till museets ägare, radioentusiasten Sune Kvist.

Lördagen den 5 juli bjöd SI9AM in till besök/demonstration på radiomuseet. Tolv radioamatörer träffade radioentusiasten Sune Kvist med XYL Karin, som hälsade alla välkomna. Med stort engagemang berättade Sune om uppkomsten och samlandet av radiomottagare från 1910-20 talet och framåt. Ca 800-900 föremål finns nu i Kälarne gamla skola. En tidsresa genom 100 år, där de besökande radioamatörerna fick förklarat hur rundradion startade 1919. Läs mer

Rohde & Schwarz går in i SSA:s arbetsgrupp om EMC-frågor

 

Exempel på laboratoriemiljö vid EMC-mätning.  FOTO: Rohde & Schwarz

Exempel på laboratoriemiljö vid EMC-mätning.
FOTO: Rohde & Schwarz

Uppdaterad 2014-06-22 kl 1200.
För en knapp månad sedan beslutade SSA:s styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med fokus på EMC-problem. Responsen blev större än vad SSA hade vågat hoppas. Två företag har anmält att de vill ingå i gruppen liksom, hittills,  sex kompetenta SSA-medlemmar.

Rohde & Schwarz är det mest namnkunniga av de två  företag som anmält att de vill delta i arbetet. Rohde & Schwarz har arbetat många år inom området och utvecklat verktyg som idag används i ledande EMC-mätplatser över hela världen.

- Det är glädjande att både företag inom branschen och många kunniga medlemmar har anmält sitt intresse att delta i arbetsgruppen, säger SSA:s ordförande Tore Andersson SM0DZB i en kommentar. Vi har nu sex medlemmar som på ett eller annat sätt lovat bidra med kunnande och arbete inom gruppen.  Flera av dessa arbetar professionellt med EMC-problematik. Läs mer