Nyheter

Grimeton sänder på FN-dagen den 24 oktober

Långvågsantennerna vid Grimeton/SAQ. Antennen bärs upp av sex antenntorn. Varje antenntorn är 127 m högt och tvärarmen är 46 m bred. Mellan tornen går åtta ledare (ursprungligen tolv ledare) för antennströmmen. Radiovågorna strålar ut från vertikala antennledare, en från varje torn. FOTO Erik  SM7DZV.

Långvågsantennerna vid Grimeton/SAQ. Antennen bärs upp av sex antenntorn. Varje antenntorn är 127 m högt och tvärarmen är 46 m bred. Mellan tornen går åtta ledare (ursprungligen tolv ledare) för antennströmmen. Radiovågorna strålar ut från vertikala antennledare, en från varje torn.
FOTO Erik SM7DZV.

 – Grimeton/SAQ  kommer troligen att sända med sin Alexanderson alternator den 24 oktober, på FN-dagen. Vi är inte hundraprocentigt säkra på att ha tillgång till antennen, eftersom en annan organisation använder den. 

– Sändningen kommer som vanligt att ske på 17,2 kHz klockan 10:00 UTC. Start och avstämning börjar 09:30 UTC. Meddelandet som sänds har skrivits av danska studenter.  Denna gång efterfrågas inga lyssnarrapporter. QSL kommer inte att besvaras.

– Vi räknar med att fortsätta med våra årliga sändningar på julaftonens morgon, den 24 december klockan 08:00 UTC. Avstämning påbörjas 07:30 UTC.

Vänliga hälsningar, 73
Lars/SM6NM

Possible extra Grimeton Radio/SAQ Transmission 24 October

There will hopefully be a transmission with the Alexanderson alternator on 17,2 kHz on “United Nations Day” October 24, 2014 at 10:00 UTC.

Start up and tuning from about 09:30 UTC. There will be a message written by students in Denmark. We are not one hundred per cent sure we have access to the antenna this day because of other organization using it.  This time we do not require any QSL-reports and will not verify.

We intend to continue with our annual transmission on Christmas Eve (morning), Dec 24, at 08:00 UTC with tuning up from 07:30 UTC.

Regards.
Lars/SM6NM


SAC-testen i Morgonpasset i P3

I morgonens upplaga av Morgonpasset i P3 talades det om helgens Scandinavian Activity Contest. Den intervjuade heter Henrik/SM6YZC. Henrik körde i M/M-klassen för SK6AW. Även klassens vinnare(?) SK3W omnämndes.

Lyssna 19 min in i klippet…

Tnx fer tips till Rickard SM6YOU och Adde SM0SHG


Senaste nytt kring 70MHz

Som jag nämnde i ett inlägg från IARU-mötet, har IARU genom Dave, EI3IO, lagt in ett förslag till CEPT WG FM om att European Common Allocation table (ECA) och footnote EU9 skall uppdateras med att amatörradio sekundärt kan tilldelas spektrum i bandet 69,9 till 70,5MHz.

SSA hade lämnat in ett förslag och var närvarande på det förberedande mötet hos PTS inför WG FM. SSA föreslog att PTS skulle stödja IARU’s förslag och på mötet fick jag besked från PTS att de skulle ställa sig neutrala till IARU’s förslag, men alltså inte rösta emot trots att det idag finns användare i det avsedda bandet. Dessa användare är också orsaken till att man endast tilldelar lokala och tidsbegränsade tillstånd vid speciella tillfällen. PTS ser inte att man kan tilldela några nationella frekvenser i dagens läge.

IARU-förslaget godtogs på WG FM-mötet (13 för och 3 emot) och ändringen i ECA table kommer genomföras i februari 2015. Eftersom användningen av 70MHz bandet sjunker bland existerande användare, samt försvaret inte verkar se några större problem till samexistens med amatörradio, borde en tilldelning till amatörradio kunna ske även i Sverige på sikt. Detta blir något SSA kommer ha på agendan vid framtida möten med PTS.

73′ /Mats, SM6EAN


Nyheten som nästan blev över:
Om kemipristagaren som också är radioamatör

När det i veckan tillkännagavs att William Moerner tillsammans med två andra forskare tilldelats Nobels kemipris 2014 framgick inte omedelbart att han också är radioamatör med signalen WN6I. På ARRL:s nyhetsavdelning kan man läsa mera om nobelpristagaren/radioamatören.

-Det här är ett fint exempel på hur amatörradio kan stimulera personer med tekniskt intresse till fortsatta enastående framsteg, säger Tore Andersson, SM0DZB, SSA:s ordförande. SSA gratulerar Wil WN6I till hans enastående arbete och pris.


Befälets order: ”Se till att han inte åker nånstans.”
SMFF-amatör kvarhållen och fotograferad av militär

 

Den beväpnade soldaten i mitten av bilden bevakar Jan SM6CJJ. Övriga soldater grupperade för att hindra överfall utifrån.

Den beväpnade soldaten i mitten av bilden bevakar Jan SM6CJJ. Övriga soldater grupperade för att hindra överfall utifrån

- Av Erik Nyberg SM7DZV -

Uppdaterad 2014-10-11 klockan 0100. Uppdaterad 2014-10-12 klockan 13:58.  Uppdaterad 2014-10-12 klockan 21:52. Uppdaterad 16 oktober 2014  klockan 22:24


”Se till att han inte åker nånstans.”  Det är ordern den med automatkarbin beväpnade soldaten mitt i vägen har fått av sitt befäl. Övriga medlemmar av gruppen har för säkerhets skull intagit igelkottsgruppering, beredda på anfall från alla håll. I femton minuter höll de ställningarna och bevakade objektet innan ett högre tillkallat befäl kom fram i bil.

Bevakningsobjektet var radioamatören Jan Johansson SM6CJJ, som var ute i ett Natura 2000-område och körde SMFF. Skälet till den militära insatsen var att en enhet ur Skaraborgs Regemente, P4 i Skövde, stött på – just det – en radioamatör ute i skogen.

– Jag hade hållit på omkring en timme när militärfordonen kommer fram, berättar Jan. Ett långhårigt befäl kommer fram och frågar vad jag håller på med. Jag förklarar att jag håller på att köra amatörradio. Befälet verkar osäker och ringer en högre chef, som lovar att komma till platsen. Jag får order att stanna kvar där jag är och befälet ger soldaten mitt i bilden order att ”se till att han (dvs, jag) inte ger sig iväg”.

Jan SM6CJJ under radiotrafik från ett annat naturreservat.

Jan SM6CJJ under radiotrafik från ett annat naturreservat.

Krävde legitimation
-Efter omkring en kvart kommer det högre befälet, som kräver att få se legitimation och frågar vad jag håller på med. Jag förklarar en gång till. Den första gruppen får därefter åka iväg medan jag börjar plocka ihop utrustningen.

– Jag tycker om att fotografera, och jag brukar filma platserna jag kör från, berättar Jan. Sedan lägger jag ut inspelningen på Youtube så att mina motstationer både kan se hur platserna jag kört från ser ut och höra hur dom själva har låtit. Jag hade gjort likadant den här gången så kameran stod fullt synlig. Jag blev då tillsagd att jag inte fick fotografera befälen, vilket jag inte heller gjorde.

Blev själv fotograferad av militärbefälet
-Medan jag håller på att plocka ner utrustningen upptäcker jag att det högre befälet, som stannat kvar på platsen, sitter där inne i sin civilmålade vita bil och fotograferar eller filmar mej med sin mobiltelefon. Jag gick då fram till honom och sa att dom hade förbjudit mej att filma och frågade varför han nu satt och fotograferade mej. Då slutade han, tog ned mobiltelefonen/kameran och åkte utan ett ord därifrån.

Läs mer


Nya regler för grundsignaler

- Av Eric Lund SM6JSM -

Efter flera års personliga möten i PTS lokaler och förhandlingar via e-mail har PTS producerat ett dokument med titeln ”Anropssignaler för amatörradio”. Hela promemorian hittar ni under Dokument => Anropssignaler på hemsidan.

På den tiden PTS/Televerket Radio delade ut signaler följdes ett system där signaler delades ut i bokstavsordning. När SSA tog över utdelandet av signaler följdes samma turordning. Nu har PTS lämnat följande instruktion: ”För att ge möjlighet till anropssignaler som känns mer personliga eller som önskas av den sökande, behöver inte personliga anropssignaler tilldelas i bokstavsordning.”

Rutiner för den som klarat certifikatproven
SSA inför i konsekvens med PTS promemoria, paragraf 1.6 och 1.7, följande rutin som gäller med omedelbar effekt:
Efter godkänd provtagning och inbetalade avgifter bör den nye amatören kontakta SSA kansli i Sollentuna (telefon 08-58570273 eller therese@ssa.se) och tillsammans med Therese komma överens om en anropssignal. Formatet är SA + distriktssiffra + ett suffix bestående av tre bokstäver. Ingen annan kombination kan godkännas för grundsignaler.

Välj anropssignal med stor omsorg!

- Välj anropssignal med stor omsorg, uppmanar Eric SM6JSM. Prova att uttala signalen både på svenska och engelska, och sov gärna på saken innan du  bestämmer dej.

– Välj anropssignal med stor omsorg, uppmanar Eric SM6JSM. Prova att uttala signalen både på svenska och engelska, och sov gärna på saken innan du bestämmer dej.

Att tänka på vid val av signal: Förhasta er inte vid val av någon ”fancy” signal, utan välj med omsorg. Boka gärna en signal hos Therese men vänta några dagar med att bestämma er definitivt. Väljer ni er signal med utgångspunkt från ert namn eller era initialer är det väl normalt inget större problem, men prova gärna med att högt uttala signalen på både svenska och engelska, och om ni kan, eller ämnar lära er telegrafi, undersök hur väl signalen passar på telegrafi. Kort sagt – välj signal med stor omsorg.

Det blir nu möjligt att byta grundsignal
PTS öppnar i promemorian ”Anropssignaler för amatörradio”, som vi erhöll den 19 september 2014, för möjligheten att byta grundsignal. Paragraf 1.8 lyder ordagrant så här:

”För att underlätta för de som anser sig ha fått en olämplig teckenkombination, som t.ex är svår att uttala i telefoni eller sända med telegrafi, har PTS inget att invända mot att dessa ges möjlighet att byta sin befintliga anropssignal till valfri ledig anropssignal i prefixserien SA och med tre bokstäver i suffixet.”

Här är reglerna som gäller vid byte av grundsignal
Följande regler gäller vid byte av grundsignal: En amatör som önskar byta grundsignal måste kontakta SSA (Therese) på telefon 08-58570273 eller therese@ssa.se. Ange skälet till grundsignalsbytet och meddela vilken anropssignal ni önskar. Om den är ledig ombeds ni att betala in engångsavgiften (samma som för ny signal). SSA skriver ut ett nytt intyg med den nya signalen. I SM Callbook kommer både den gamla och nya signalen vara sökbar.

Nya signalen: SA + distriktssiffra + tre bokstäver
Den nya signalen måste bestå av prefixet SA + distriktssiffra + suffix bestående av tre bokstäver. Ingen annan kombination är tillåten.

Inga SM-signaler får delas ut
Märk väl att befintliga SM-signaler endast kan bytas mot en SA-signal. Inga SM-signaler får delas ut.

Ställ frågor om regler till signal@ssa.se
Eventuella frågor om reglerna mailas till signal@ssa.se! Frågor om lediga signaler till Therese enligt ovan.

 


Annonsera klubbens aktiviteter i Kalendern

Utnyttja förmånen att gratis annonsera klubbens aktiviter i Kalendern på ssa.se. Skriv manuskript (inklusive gatuadress) och skicka in en lämplig bra bild (inklusive bildtext). Gatuadressen behövs för att platsen ska anges rätt på kartan.

Signaleffekt. Gör att ögat stannar kvar i artikeln. Ska aldrig läggas nere till höger.

Signaleffekt. Gör att ögat stannar kvar i artikeln. Ska aldrig läggas nere till höger, men gärna nere till vänster.

Bilden och bildtexten behövs därför att det ibland sägs att en bild säger mer än tusen ord. Viktigare än så är att bilden utgör en så kallad signaleffekt, en hake som gör att ögat stannar kvar och som gör, att den som ögnar igenom webbplatsen eller tidningen kanske uppmärksammar artikeln eller notisen och läser den.

Låt gärna en kopia av det ni skickar in till QTC eller Bulletinen också gå till ssa.se. Skicka bidraget till din distriktsledare (eller den han utsett), så kan alla läsa det i kalendern också. I nödfall brukar webbredaktionen också hjälpa till.
73
//Erik SM7DZV