Lär dej använda Verktygslådan: Soleruption störde kortvågstrafiken i morse

Flare 2015-04-21
En graf hämtad ur verktygslådan visar effekterna av morgonens andra solfackla, från klockan 1040 UTC. Bild från NOOA.

— Av Erik SM7DZV —

Uppdatering 2015-04-21 kl 1928
Solaktiviteten idag är mycket kraftig. Hittills idag har fem flares, eller solfacklor, noterats. Den kraftigaste av dessa kom klockan 1544 UTC och var av storleksordningen M4.
Besök NOOA (se Verktygslådan) för att få en bild av rymdvädret just nu.

Uppdatering 2015-04-21 kl 1405
Den solfackla / flare vi rapporterade om i vår ursprungliga artikel från i morse överträffades kraftigt av ytterligare en som kom klockan 1040 UTC. Bilden är från den flare som kom 1040 UTC.

===

Ursprunglig text:
En kraftig flare sänkte i morse konditionerna på kortvåg. 40-metersförbindelserna inom Sverige var normala fram till cirka 0840 (0645 UTC). Plötsligt dog konditionerna så gott som helt. Under Ölandsringens QSO på 80 meter efter klockan 0900 sjönk plötsligt signalstyrkorna från S9 och S9+ till S2 och som bäst S5.

Redaktionen fick för någon vecka sedan synpunkter från en läsare som förklarade att radioamatörer han talat med sade  sig inte förstå hur man använder Verktygslådan på ssa.se. Här är ett bra tillfälle att läsa och lära.

Verktygslådan
Verktygslådans uppsättning av olika internetlänkar är till för att hjälpa radiooperatörer On-The-Air att bedöma bland annat konditioner och vågutbredning. Förutsatt att man är inne på ssa.se kan man gå till Verktygslådan i högerspalten på förstasidan. Gå till andra raden i Verktygslådan, Rymdväder NOOA, och klicka på den.

Under Rubriken Radio Communications Dashboard, på svenska Instrumentbräda för radiokommunikation,   hittar du uppe till höger grafen D Region absorbation prediction. Nedtill i grafen finns en symbol för att starta en videolänk. Klicka på den så laddas data för de sex senaste timmarna ned varefter videon som visar effekter av uv- och röntgenstrålning startas. Diagrammet till höger visar den samtidiga dämpningen i D-skiktet vid olika frekvenser. Som alltid påverkar D-skiktets dämpning de låga frekvenserna mest, en självklarhet för den som försökt köra 160-meter under dagtid. I grafen som visar dämpningen i D-skiktet ser man därför hur dämpningen avtar med ökande frekvens.

Wiki om solfacklor
Det var en solfackla, en flare, som orsakade de kraftigt försämrade konditionerna i morse på 40-metersbandet, 7 MHz, och ännu kraftigare på 80-metersbandet, 3,5 – 3,8 MHz. Wikipedia vet berätta om solfacklor, flares:

”En flare påverkar alla lager i solens atmosfär (fotosfär, korona och kromosfär) och värmer plasma till tiotals miljoner kelvin vilket accelererar elektroner, protoner och tyngre joner till hastigheter nära ljusets. Utbrottet skapar även stora mängder elektromagnetisk strålning i många våglängder från radiovågor ända upp till gammastrålning. De flesta flareutbrott sker i de aktiva områdena runt solfläckar där kraftiga magnetfält förbinder koronan med solens inre. Utbrotten sker över tidsperioder så korta som mellan några få minuter och några tiotals minuter och drivs av frigörandet av magnetisk energi som lagrats i koronan. Särdeles kraftiga utbrott kan ge upphov till koronamassutkastningar.

Röntgenstrålning och ultraviolett strålning från dessa utbrott kan påverka jordens jonosfär och på så sätt störa radioförbindelser över stora avstånd. Radiostrålning i våglängder på några tiotals meter kan påverka radar och annan apparatur som arbetar med liknande våglängder.”

Ljusets hastighet
UV- och röntgenstrålning går med ljusets hastighet. Effekterna av en solfackla påverkar därför jorden efter cirka åtta minuter. Effekterna kan därefter klinga ut förhållandevis snabbt. Jämför graferna för dagens solutbrott.

Röntgenstrålning 2015-04-21
I grafen ses utbrottet som en tagg, till höger på tidsaxeln. KÄLLA: NOOA.

Den flare som inträffade i morse var av storleken M1, den minsta av det som betecknas som medelstora solfacklor. UV-strålningen som uppmättes ledde till kraftig dämpning i D-skiktet, framför allt på låga låga frekvenser. Det var den kraftiga dämpningen som ledde till att kortvågsförbindelserna på 40 och 80 försämrades så dramatiskt.

Norrsken
Den som vill studera norrsken kan utnyttja den nedre vänstra grafen, på samma länk i Verktygslådan. Klicka på videosymbolen för att starta nedladdning av data och studera sedan grafen som visar norrskenets utbredning.

Läs artikel av Kjell PB3SM
Länk till artikel om dämpning i jonsfären och solaktiviteter av Kjell PB3SM / SM6CPI. Tidigare publicerad på ssa.se den 25 september 2014.

Author: SM7DZV