Garec 2015 inställd – Svara på kartläggningen ändå

Krister SM0FAG meddelar att konferensen GAREC-2015 blivit inställd. Den datainsamling Krister efterlyste  rörande klubbarnas aktiviteter rörande samband, speciellt nödsamband, brådskar därför inte längre, men behöver ändå genomföras.

Krister framhåller att vi för vår egen skull här i Sverige behöver vi mera information om vad som genomförs inom området. Ursprungligen var en tidsgräns för datainsamlingen satt till den 15 maj. Även om konferensen är inställd finns anledning för klubbarna att rapportera om sina aktiviteter till Krister. Det gör inget att rapporterna kommer in till det ursprungliga datumet, 15 maj.

Här är länken till Kristers ursprungliga upprop.

//Erik SM7DZV
nyhetsredaktör

Författare: SM7DZV