En Översikt av Sweden-Hub: Ett Nav för Sammanlänkade Radioamatörer

Varje onsdag och lördag samlas radioamatörer från olika delar av Sverige och världen för att delta i en ring på Sweden-Hub. Denna aktivitet, organiserad med SSA-Bulle (på lördagar), lockar vanligtvis cirka 20 inloggade deltagare och utgör en central del av veckans radioschema för många entusiaster. Basen för dessa möten är ett Wires-X-rum med namnet Sweden-Hub (WiresX-ID 27781), men det omfattar även flera andra kommunikationsnätverk, vilket gör det till en mångsidig och tillgänglig plattform för alla radioamatörer.

Sammanlänkade Nätverk

Sweden-Hub fungerar inte bara genom Wires-X, utan länkar också samman flera andra nätverk, vilket ger en bred tillgänglighet och flexibilitet. Här är en översikt över de nätverk som är kopplade till Sweden-Hub:

  • YSF (BrandMeisters Fusion-nät): Detta nätverk är tillgängligt under namnet Sweden-hubb med YSF-ID 89207. Det möjliggör för användare av Yaesu System Fusion att delta i ringen.
  • D-Star: För D-Star-användare är ringen tillgänglig via ID XLX-010J, vilket gör det möjligt för D-Star-radioamatörer att delta utan problem.
  • DMR: DMR-nätverket är integrerat med Sweden-Hub via ID 240216 (TG240216 (BrandMeister)). Detta öppnar upp för användare av Digital Mobile Radio att vara med.
  • SvxLink: För de som använder SvxLink är anslutningen möjlig via rum-ID 240216, vilket ytterligare breddar deltagarbasen.
  • EchoLink: EchoLink-användare kan delta via SM5GXQ, vilket ger möjlighet för deltagande även från datorer och mobila enheter utan behov av specialiserad radioutrustning.

Veckovisa Möten

Sweden-Hub organiserar två ringar varje vecka:

  • Onsdagar klockan 20:00
  • Lördagar klockan 20:00

Lördagens ring sänds också ut via SK7RNs (Ölandsringens nät), vilket ytterligare ökar tillgängligheten för radioamatörer. Under denna ring fungerar EchoLink-anslutningen till SK7RFN, vilket gör det enkelt för användare att ansluta oavsett var de befinner sig.

Betydelsen av Sweden-Hub

Sweden-Hub spelar en viktig roll i att sammanföra radioamatörer från olika nätverk och teknologier, vilket främjar gemenskap och informationsutbyte inom hobbyn. Genom att erbjuda en plattform som stödjer flera olika kommunikationsstandarder och nätverk, säkerställer Sweden-Hub att alla intresserade kan delta, oavsett vilken typ av utrustning de använder.

För radioamatörer som söker en regelbunden och engagerande aktivitet är Sweden-Hub-ringen på onsdagar och lördagar ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter, dela erfarenheter och utbyta information. Med sitt breda stöd för olika nätverk och protokoll, fortsätter Sweden-Hub att vara en central nod i det svenska radioamatörsamhället.

Tack till SA0CNS Mats för uppslaget till denna artikel!

73 de SA3BPE

Author: SA3BPE