Kaj SM7ALZ 75 år 23 april 2015

Torsdagen den 23 april 2015 firar vi vår medlem Kaj Harvinder, SM7ALZ, som fyller 75 år. Han fick sitt T-certifikat #10015 den 3 augusti 1972 och syntes för första gången i E:22an som kom ut 1 november 1975. Kaj bodde 1972 i Malmö men har sedan mer än 40 år bott i Svedala c:a två mil sydost om Malmö. Här nedan ser ni ett QSL från den 2 december 1982 då Kaj hade ett QSO med Ernfrid SM7AIO (nu SM4) på 2 meter FM. Ett stort grattis till Kaj på födelsedagen!

ALZ_m 82

Suffixet ALZ är intressant då det faktiskt är fem personer som innehaft det! Första gången ALZ dyker upp i en callbok är den 15 februari 1950, då SM5ALZ tilldelats en O F Oscarsson som bodde på Arméns Signalskola i Stockholm. 1954 heter innehavaren S I Andersson, SM6ALZ, Göteborg. I 1963 års callbok heter innehavaren Olle Sydow som bodde i Bromma. Han var med sista gången i 1970 års E:22, men vi vet nu att redan 1972 delade Televerket ut signalen på nytt, SM7ALZ, till Kaj som fortfarande innehar den. Innehavare nummer fem? Jo, det är SA5ALZ, Lars i Vittinge.

Idag på morgonen har jag fått kompletterande uppgifter angående den förste ALZ:

“Betr SM5ALZ O F Oscarsson, Arméns Signalskola Sthlm, måste det nog vara radioassistenten Olle Oscarsson på gamla StabSbS radiodetaljen i Uppsala som jobbade under kn Kjell Larsson. Kjell o Olle ställde upp och reputbildade FRO avtalspersonal från mil NN för 35 år sedan i Uppsala”

Tack för informationen Anders – SM6GT!

 

Författare: SM6JSM