Om absorbtion i jonosfären och om facklor och massautkast

Hur skiljer man mellan ett massautkast  och en fackla på NASA:s  bilder? Facklor ser  ut som ljusa flammor på solen. Massautkast (CME) ser ut som moln som försvinner ut i  rymden.  Bild från NASA/SDO/ESA/SOHO/Nune.
Hur skiljer man mellan ett massautkast och en fackla på NASA:s bilder? Facklor ser ut som ljusa flammor på solen. Massautkast (CME) ser ut som moln som försvinner ut i rymden.
Bild från NASA/SDO/ESA/SOHO/Nune.

– Av Kjell Ström PB3SM/SM6CPI –

D-regionen befinner sig på lägre höjd  i jonosfären än F-regionen, som vi normalt använder för refraktion (s k reflektion) vid kortvågstrafik. Den har dämpande inverkan på signalerna, som måste passera igenom den två gånger för varje F-hopp.
Dämpningen är högre vid lägre frekvenser och den uppvisar en daglig variation, som beror av belysningen med ljus från solen, vilket vi märker som en försämring av konditionerna på 160 och 80 meter under dagtid. Betydligt högre dämpningsnivåer kan uppstå vid olika mera dramatiska händelser på solen

Dataprogrammet D-RAP
Dataprogrammet D-RAP, D-Region Absorption Prediction, som drivs av NOAA:s geofysiska data centrum i USA, stävar efter att förutsäga konsekvenserna av sådana händelser på solen. Världskartan visar den sannolika effekten av t ex en fackla på solen så snart mätvärden finns.  Effektbilden är centrerad på den plats på jorden, som för tillfället befinner sig närmast solen och färgskalan indikerar den högsta frekvens, som påverkas. I högerspalten finns ett stapeldiagram som visar hur stor dämpningen är, där den är som störst. Den avtar alltså med avståndet från händelsernas centrum.

D-RAP ger också en uppskattning av hur länge störningen i utbredningen kommer att fortsätta.  En animerad bild av hur D-RAP reagerar vid ett utbrott av storleksordningen X5.7 kan man se här: http://www.ngdc.noaa.gov/stp/drap/images/2000_Jul_14_X5.7/2000_Jul_14_X5.7.html

Programmet visar även dämpning kring polerna, förorsakad av Aurora Borealis respektive Australis.

Artikel om skillnaden mellan facklor och massutkast
Här är en förklarande artikel om facklor och massautkast från Solen. Men just nu är det ett stort koronahål som plågar oss. Därifrån kommer en strid ström av partiklar med lite lägre hastighet och det kan komma att besvära oss ytterligare något dygn. Här är länken.

Author: SM7DZV