Kallelse till Distriktsmöte 5 Oktober Mora

Kallelse DL4 Distriktsmöte 5 oktober 2024 i Mora


10.00 Samling med kaffe och smörgås

11.00 Mötet börjar

eventuell programpunkt

14.30 ca. Avslut med kaffe och dopp

 

Platsen är vid båtklubbens lokal vid Sanda, se koordinater nedan.

Hjälp för inlotsning kan ske via repeater 145.750 eller 434.750

Vägen till båtklubben är flyttad så GPS kan visa fel, följ DL4 pilar.

WGS84 DD (LAT, LONG) 61.00150, 14.57221

 

Välkomna  SK4KO & DL4 SM4IVE

Author: SM4IVE