Distrikt 7

VM i Fotboll med specialsignaler…

Publicerat 23 april, 2018

Mellan den 1 Juni och 15 Juli 2018 har vi alla möjlighet att använda specialsignalen 7S18FWC i distrikt 7. Mer info om detta kommer senare och även i QTC.

Anledningen till denna signal är VM i fotboll i Ryssland som Sverige spelar i. Just nu är det 76 länder som anmält sig att köra med specialsignaler och många olika Diplom finns att hämta hem via en hemsida på nätet som kommer igång snart och heter: fwc18.halogs.net .

Loggarna kommer att laddas upp på LoTw coh för första gången ska SSA prova DARC,s service med QSL utskrift och distribution av korten direkt från Tyskland. Därför är filerna (ADIF eller Cabrillo) viktiga.

Ni som vill köra med denna signal på något band eller mode bokar upp 1 eller flera dagar Ni vill använda Er av denna signal och anmälan skall göras till DL7 Bo Hasselquist på bo.hasselquist@telia.com eller via 0766-550077 så tilldelar jag Er dagar som är lediga och endast en åt gången får köra med signalen de dagar som bokas. Alla band och moden är tillåtna.

Jag kommer att skriva in alla som anmäler sig på ett körschema så att signalen bara används av en radioamatör åt gången per dag.

Välkomna att anmäla Er.

 

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)SK7OA loppis/bakluckeloppis …

Publicerat 19 april, 2018

SK7OA loppis/bakluckeloppis söndagen den 26:e augusti 2018 mellan 11 och 16 vid klubblokalen. Möjlighet finns för de som vill att sälja från bakluckan. Enklare förtäring, kaffe, läsk, korv och våfflor kommer att finnas för försäljning. Mer info kommer löpande på SK7OA Facebooksida https://www.facebook.com/groups/sk7oa/ och hemsida http://www.sk7oa.com/joomla/

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)Artiklar under denna sidan D7….

Publicerat 18 april, 2018

Har fått förfrågan om ur man kan lägga ut info från klubbar etc. på denna sida. Ni skriver till mig på bo.hasselquist@telia.com så lägger jag ut allt Ni önskar i info väg på denna sida.

Alldeles för lite klubbar informerar om vad som händer i klubben och det är inte lätt för mig att gissa och skriva om vad som Ni vill ha med när jag inte får info från Er klubb.

Kom igen och informera om loppisar – auktioner – eller annat skoj som händer i Er klubb så vi får en lite mer levande sida på D7.

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)Påminnelse om möte med Ölands Radioamatörer…

Publicerat 10 april, 2018

Hej alla

Jag påminner om mötet med Ölands Radioamatörer nu på torsdag,

den 12 april klockan 18.30

i Scoutstugan Borgholm.

Förslag till dagordning bifogas. Skriv ut den, om du har möjligheter.

73

Erik Nyberg

Byrumsvägen 515, 387 73 Löttorp

0705 52 45 53

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)Text som lästes upp på Bullen idag över Hälsingborgsrepeatern av SK7DD,s ordförande SA7AKG Johan Bengtsson…

Publicerat 11 mars, 2018

Först vill jag SM7HZK/DL7 tacka klubbar som SK7DD och SK7BQ för den fina och snabba insats Ni gjort i ärendet om olämplig trafik på repeatrar i Skåne.

Nedan text lästes upp idag på Bullen över Hälsingborgsrepeatern av SK7DD,s ordförande SA7AKG/Johan:

Hej, detta är sa7akg, jag heter Johan Bengtsson och är ordförande i nordvästra skånes radiomatörer, sk7dd.

Det har kommit rapporter att det förekommer trafik på repeatern som anses olämplig på olika sätt.
Detta måste vi såklart komma till rätta med. Först tänkte jag klargöra vad som faktiskt gäller.

Definitionen på amatörradio är icke yrkes-mässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar,
bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte.

Detta är definitionen av amatörradio, förutom denna finns det även en hederskodex som alla radioamatörer bör hålla sig till,
där står bland annat att en sändaramtör skall:

• främja god trafikkultur och aldrig använda radio för att förstöra nöjet för andra.
• använda sådant språk att ett barn kan lyssna.
• visa vänlighet, medkänsla och hjälpsamhet på banden och i övriga kontakter med andra.
Det finns mer i hederskodexen men det kan var och en söka på själv.

För att få lov att sända på amatörradiobanden skall man vara licensierad radioamatör.
Det går även att sända under uppsikt av en licensierad radioamatör om man är under
utbildning för att bli radioamatör eller i förevisningssyfte. Vid dessa tillfällen
skall den licensierade radioamatörens signal eller en lämplig klubbsignal användas.
Det är aldrig tillåtet att hitta på en egen anropssignal och använda den vid sändning
utan att först få den godkänd och registrerad.

När man sänder ska man identifiera sig med sin anropssignal. Det förekommer ganska ofta
att repeatern öppnas utan att den som gör det identifierar sig. Det förekommer också
att folk pratar på repeatern, säkert i de flesta fall licensierade radioamatörer, utan
att dessa identifierar sig.

Fel kan alla göra, exempelvis av okunskap, stress eller ovana, så även jag.

Lite allmän uppskärpning efterfrågas, förhoppningsvis räcker det så, men om det visar sig att det
inte gör det så blir det fler åtgärder, vilket kan innefatta bland annat:
– nedstängning av repeatern när olämplig trafik pågår.
– störningsanmälan till PTS med efterföljande rättsliga konsekvenser.
– pejling av personer som inte identifierar sig.

Du som hör detta och inte är licensierad radioamatör. Det är inte så att vi vill utestänga dig från
att vara med, men du behöver vara med på de villkor som gäller, dvs utbilda dig till radioamatör så
är du välkommen att delta och det är möjligt att vara med även under utbildningsfasen, men det ska då
gå till på rätt sätt.

Frågor, synpunkter eller annat som tillför något i frågan kan tas med mig direkt, exempelvis via epost
till sa7akg@ssa.se eller telefon 0708 143 969, jag repeterar epost sa7akg@ssa.se eller telefon 0708 143 969

Tack för ordet

 

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)