Distrikt 7

99 år fyller SM7ALI/Tage Lördagen den 24 November…..

Publicerat 23 november, 2018

Grattis på Födelsedagen

önskar

SSA Sveriges Sändareamatörer/Bo  Hasselquist – SM7HZK – DL7

Här sitter Tage med blomsterkvasten från SSA Sveriges Sändareamatörer Distrikt 7.

Bilden är tagen av hans  dotter Anne som firade sin pappas Födelsedag på Fredagen.

Tage är en av de äldsta Radioamatörerna som fortfarande är aktiv på olika band varje dag och har varit sedan 1945. Helt fantastiskt.

ETT STORT GRATTIS PÅ FÖDELSEDAGEN

DL7 (SM7HZK) Bo

Share

Av: DL7 (SM7HZK)Protokoll och lite bilder från SSA,s medlemsmöte på SK7OL i Klippan den 18 november…..

Publicerat 19 november, 2018

Vill tacka SK7OL för ett mycket fint och välplanerat medlemsmöte. Ett speciellt tack till SM7YES/Per och SM7XXA/Lars för att dessa personer ringde mig och planerade lite extra inför detta medlemsmöte bara någon dag innan och gjorde detta möte till ett av de bättre jag varit på som DL7. Dagens protokoll kommer att redovisas när dagens sekreterare och justeringsmän godkänt detta.

Det bjöds på nya frallor och gulaschsoppa innan mötet  och kaffe och goda kakor efter mötet.

Stort TACK!

Nedan kan Ni läsa protokollet:

D7-möte 18/11-2018 hos SK7OL i Klippan

Närvarande:  SM7NCI, SM7RTF,SM7VEV, SA7JMA, SM7ALA, SM7XXA, SM7LBB, SA7AKG, SM7OYD, SM7GKB, SA7ADV,SM7HXR, SM7YIC, SM7IPR, SM7JLE/SL7ZZP, SM7SPG, 5P0O, SM7YES, SM7KOJ, SA7HPD, SA7BCK, SM7NBO, SA7BXO, SM7HZK, Max Olsen, Barry Gunstone

1.Mötet öppnades av DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.

2.Mötets behöriga utlysning godkändes.

3.Inga tillägg till dagordningen och dagordningen godkändes.

4.Till ordförande för mötet valdes DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.

5.Till sekreterare för mötet valdes Anders Olsen SA7BXO.

6.Till att jämte ordförande justera dagens protokoll samt rösträknare valdes Leif Persson SM7NCI och Per Bruhn SM7YES

7.

  • DL7 förklarade att han har Skype möte med SSA,s Distriktsledare en gång i månaden och att han då framför frågor och förslag från medlemmar.
  • Det framkom ett samtycke att man bör söka intyg om högre uteffekt från PTS ifall man behöver att köra med högre uteffekt framöver.
  • DL7 förklarade att instegscertifikatet har fått blankt nej från PTS och deras jurister men medlemmar tycker ändå man skall kämpa för att få ett instegcertifikat för att ha möjlighet att få nya och yngre Radioamatörer till vår hobby.

8.

  • Önskemål från medlemmar om en bandplan i QTC. Bandplan finns också här: https://www.ssa.se/ dokument/bandplaner/
  • DL7 förklarade på mötet att han inte kan göra något åt de störande moment som finns på repeatrarna i Skåne utan det är klubbar och repeater-ägare som måste engagera sig genom att stänga ner berörd repeater, eller kontakta vederbörande som stör eller beter sig illa. Polisanmälan framkom också som ett alternativ att ta till vid behov.
  • Önskemål att Bulletinuppläsare bör finnas med i QTC med telefonnummer framkom också från medlemmarna.
  • Då SSA nuförtiden möts av PTS jurister vid möten, anser medlemmarna på mötet att SSA också bör bemöta PTS med egna jurister för att kunna besvara frågor och se om det finns utrymme i lagen för olika tolkningar i dessa ärenden. Det konstaterades att det är bra med nuvarande system med jurister i kontakterna mellan SSA och PTS för att minimera att privata intressen hos eventuella handläggare påverkar frågorna.
  • En SSA-medlem föreslog att om kostnaderna för SSA att ha med egna Jurister, skulle bli för höga kan SSA föreslå sina medlemmar om ett bidrag till dessa merkostnader eftersom detta är viktigt för att vår hobby skall kunna överleva och utvecklas många år framöver.
  • I PTSFS 2018-3 bör SSA föreslå att det tillkommer text om att utbildaren, som låter en icke licensierad blivande radioamatör köra radio, skall vara FYSISK närvarande. Även om detta är underförstått i den gamla lydelsen, och i alla tider också har varit praxis, vore det bra om detta tydliggörs extra noggrant, eftersom vi sett exempel på där man avsiktligt valt att misstolka detta och ”utbildaren” befunnit sig på annan plats.

Distriktsmötet avslutades med att DL7/Bo tackade alla för visat intresse och ett stort tack riktades till SK7OL Åby Radioklubb som ordnade detta trevliga D7 möte.

Mötessekreterare Anders Olsen SA7BXO

Mötesordförande Bo Hasselquist SM7HZK

Justeras:

Leif Persson SM7NCI                                          Per Bruhn SM7YES

——————————————————————————————————–

Klicka även på denna länk och läs: https://www.hamnews.se/2018/11/27/ssa-bor-skicka-jurister-till-kommande-moten-med-pts/#more-26386

——————————————————————————————————–

Nedan lite bilder från bl.a SM7KOJ:

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Nya bulletinuppläsare

Publicerat 1 november, 2018

Bullen räddad!

Distriktsledarna i sjätte och sjunde distriktet meddelar att man nu löst problemet med bulletinuppläsare för södra Sverige eftersom Lars, SM6NT framöver kommer att tillbringa mer av sin tid i Thailand. Dag, SM6FNP från Svenljunga och Bertil, SM7CZL från Eslöv  kommer att dela på uppdraget. Bulletinen går varje söndag kl 09:30 SNT på 3705 Khz.

hälsar DL6 – SM6YED

SM6EAT Roland
Share

Av: SM6EATMeddelande från DL6 och DL7…

Publicerat 21 oktober, 2018

SM6NT Lars är ju uppläsare av SK6SSA på 3.705 Mhz. Han slutar ju nu i november och jag Reino/6YED letar med ljus och lykta efter någon som kan efterträda honom. Finns någon eller några i  distrikt 7 som skulle vara intresserade och lämpliga och som kan tänka sig att ställa upp på detta uppdrag. Det går ju bra att dela på några stycken.

Jag har en som kan tänka sig att vara reserv eller ev. dela uppdraget med någon.

Tacksam för förslag på personer som vi kan kontakta.

Hör av Er i första hand till Reino Larsson SM6YED/DL6 reino@telia.com eller Bo Hasselquist SM7HZK/DL7 sm7hzk@telia.com

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Nya bilder under “RADIOBILDER”, “SM7HZK”, SM7GTD och “SM6- och SM7LZQ” 73 de -SM7AJZ…..

Publicerat 19 oktober, 2018

http://www.hoglandsringen.se/

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share