Distrikt 7

Eksjö Radioklubb ….. Nytt under “SÄLJ o KÖP”…..

Publicerat 3 augusti, 2018

Klicka på denna länk: http://www.hoglandsringen.se/salu/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Nya fina bilder från Eksjö radioklubb…..

Publicerat 24 juli, 2018

Klicka på länken: http://www.hoglandsringen.se/radio/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Protokoll från D7 mötet på SK7BQ i Kristianstad…..

Publicerat 23 juli, 2018

Lite bilder tagna av SM7NJD/Åke från Öland:

 

Närvarande: SM7HXR, SM7HZK, SA7BXO, SM7CZV, SM7CGV, SM7NJD, SM7WVG, SM7GXR, SM7YES, SM7FFI, SM7HTP, SM7OED, SM7XZV, SM7NJD, SM7CZL, SA7IRA,SA7AXT, SM7WEJ, SM7BHM, SM7KBY, SM7WVZ

1.Mötet öppnades av DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.

2.Mötets behöriga utlysning godkändes.

3.Inga tillägg till dagordningen och dagordningen godkändes.

4.Till ordförande för mötet valdes DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.

5.Till sekreterare för mötet valdes Anders Olsen SA7BXO.

6.Till att jämte ordförande justera dagens protokoll samt rösträknare valdes Bengt Lindblom SM7FFI och Ann-Christin Hasselquist  SM7HXR.

DL7 redovisade på mötet framstegen som har gjorts när det gäller klubbarnas engagemang med att stänga ner repeatrar så fort det har varit missbruk och dåligt språk. Samtliga som var på mötet var helt överens om att dessa störande moment skall hållas efter och måste upphöra.

8.

  • DL7 meddelar att SM7ALI, Tage Karlsson i Röke, har hedrats av SSA.
  • DL7 meddelade att SSA:s årsmöte sker i Lindesberg under våren 2019.
  • DL7 meddelar att specialsignalen 7S18FWC finna att köra under fotbolls VM fram till den 15 juli.
  • Ölands radioamatörer meddelade att deras repeatersystem är hopkopplat med räddningstjänsten samt att SSA bulletinsändningarna har börjat sändas igen.
  • DL7 meddelar att han har ny mejladress sm7hzk@telia.com .
  • SM7YES fick lotten att anordna nästa DL7 möte.

Distriktmötet avslutades med att DL7/Bo tackade alla för visat intresse och ett stort tack riktades till SK7BQ Kristianstads Radioamatörer som ordnade detta trevliga D7 möte.

Mötessekreterare Anders Olsen SA7BXO

Mötesordförande Bo Hasselquist SM7HZK

Justeras:
Bengt Lindblom SM7FFI                                                      Ann-Christin Hasselquist SM7HXR

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Eksjö Radioklubb. Nytt under “NOSTALGI” -ajz…..

Publicerat 17 juli, 2018

Klicka på denna länk: http://www.hoglandsringen.se/nostalgi/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Välkommen till radiohelg på norra Öland — Vid Långe Erik och i Böda …

Publicerat 16 juli, 2018

Årets internationella fyrhelg äger rum den 18 och 19 augusti. Som vanligt håller vi till hos Kristina Österberg, Fyrvaktarns dotter på Långe Erik, Ölands Norra Udde.

Preliminärt program:
Samling med mat och samvaro:
Böda Hotell fredag 17 augusti klockan 18.00 De som så vill samlas, som traditionen bjuder, på Böda Hotell för en matbit och en stunds trivsam samvaro på fredagskvällen, den 17 augusti.

Radiotrafik Internationella Fyrhelgen 2018:
Lördag 18 augusti klockan 10.00 och hela dagen Söndag 19 augusti klockan 10.00 till 17.00 Lördagen och söndagen ägnar vi åt radiotrafik från Långe Erik. Passningslistor för radiooperatörerna sätter vi samman och fastställer på fredagskvällen. Det handlar naturligtvis om vilka som har möjligheter och hur mycken tid som var och en har till förfogande.
Söndagens auktion beräknas vara slut senast klockan 14, med gott om tid för dagsbesökare att hinna delta i aktiviteter vid Långe Erik.
Auktion Radioprylar:
Bödasågens Allhandel 19 augusti klockan 11.00 till 14.00. Sedan vår förra auktion har Ölands Radioamatörer fått ta emot en del radioprylar som vi kan auktionera bort den 19 augusti. Den 18 augusti genomförs Ironmantävlingen i Kalmar, och då är bron avstängd. Det lärde vi oss förra gången när vi hade auktion, och priserna blev därefter. Väldigt många saker såldes till rena vrakpriser. Det var naturligtvis bra för köparna men mindre bra för klubben som behöver pengar. Det är därför vi räknar med att hålla årets auktion så att den inte kolliderar med Ironman. Eftersom det är långt för många fastlänningar att ta sig till Böda, startar auktionen klockan 11. Den beräknas vara slut klockan 14.00

Välkomna alla! Ölands Radioamatörer

Styrelsen genom Erik SM7DZV Ordförande

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share