Distrikt 7

Så var det dags för ny provförrättning…

Publicerat 24 mars, 2017

Den 2/4 i Tyringe har vi årets första provförrättning.

Provförrättare blir SM7GMI Lars Blücher och bisittare SA7BXO Anders.

Lycka till!

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Hur man använder sin anrops signal….

Publicerat 15 mars, 2017

Många har frågat mig om hur man använder sin anrops signal när man är borta…utomlands eller kör remote. Jag ställde frågan till SM5PHU/Jonas SSA,s vice ordförande och han har idag kommit med en mycket bra redogörelse för hur man anropar.

Läs nedan svaret från SM5PHU:

Hej Bo!
Som du ser nedan, har vi diskuterat frågan internt lite grand och försökt komma fram till någon slags rekommendation.

Det är egentligen ingen skillnad på om man fjärrstyr en station, eller om man kör den lokalt på plats.
Det är bara ett par saker som är reglerade:

För det första säger PTS att man ska ha en egen anropssignal samt att man ska identifiera sig i början och slutet av varje QSO, och däremellan med jämna mellanrum.

För det andra bör anropssignalen bör indikera var sändaren och antennen är placerade, inte var operatören sitter. Om jag skulle fjärrstyra min egen station i Sverige från exempelvis Kanarieörana, blir jag SM5PHU, inte EA8/SM5PHU.

Vad som inte längre är reglerat, men som kanske gäller som praxis:
Om jag fjärrstyr en station i något annat distrikt än mitt hemmadistrikt, blir jag exempelvis SM7PHU om jag har en fast installation på mitt lantställe i distrikt 7. Alternativt kan jag använda signalen SM5PHU/7, eller rent av SM5PHU även om jag befinner mig utanför distrikt 5. PTS har sagt att de inte bryr sig om distriktssiffran.

Om man kör från en klubbstation, är det den stationsansvarige som avgör om man måste använda klubbsignalen eller om man får använda sin egen anropssignal. Om du Bo kör från SVARKs klubbstation, borde du vara SK7AX, alternativt SM7HZK/7 om stationsansvarige tillåter det senare. Precis samma sak gäller om du  sitter på plats i Axamo och kör stationen lokalt.

Om man kör från en annan enskild amatörs station, gäller samma sak, alltså att stationens ägare bestämmer vilken anropssignal som ska användas. Här är det nog mer naturligt att använda sin egen. Om t.ex Mats/7BUA lånade din station i Moheda kanske han skulle identifiera sig som SM7BUA/7.

Hoppas att jag inte rört till det nu…

73,

Jonas/SM5PHU

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Årsmötet på Eksjö Radioklubb klart för denna gången…

Publicerat 11 mars, 2017

Så har det varit Årsmöte på Eksjö Radioklubb. Många medlemmar närvarande och glädjande att så många damer fanns med. Ordföranden SM7AJZ lämnade sin post efter ett antal år som ordförande och ny blev SM7JCR Roger.

Efter sedvanliga mötesförhandlingar blev det en bildresa genom Albert Engströms liv och leverne som blev mycket uppskattat. Sen blev det lotteridragning och 600 lotter hade sålts och mängder med vinster delades ut till glada vinnare. Bl.a. delades ut 2 handapparater till lyckliga vinnare. Kaffe/läsk/öl och smörgåsar/kakor bjöds det på under kvällen.

Nedan lite bilder som togs av DL7/SM7HZK som var närvarande med XYL/Anki/SM7HXR och våra båda flickor. Bo/Dl7  rapporterade lite från SSA om vad som händer och har hänt senaste tiden bl.a med instegscertifikatet och nya delegationsbeslutet.

Dl7 tog också upp frågan om “medvetna störningar” på radion som förekommer ibland och uppmanade alla att vi skall ha ordning och reda på banden och inte anklaga varandra vem det är som man tror stör och nämna namn på olika personer som man tror är inne och stör ut trafiken och ha vårdat radiospråk och vara vänner i denna fina hobby. Alla var överrens om att det skall köras trevlig radio…vara vänner…och inte sprida en massa anklagelser eller “spy galla” om varandra eller nämna namn på personer som MAN TROR är inne och stör. Till denna fina hobby tillhör vänskap/kamratskap…ordning och reda och ett vårdat radiospråk.

Fler bilder och text kommer snart på hemsidan: http://hoglandsringen.se/index.html

Länk till fler bilder från SM5SUH: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMQ02S_OByhtWtM&id=E90FE1FE9C33C886%217403&cid=E90FE1FE9C33C886

Vill tacka för en MYCKET trevlig kväll uppe i Eksjö.

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Höglandsringen…

Publicerat 2 mars, 2017

Välkommen till Höglandsringen. Varje dag kl 08.30 på 3615.
Eksjö Radioklubb träffas varje tisdag kl 1830 i klubblokalen.
Välkomna.
DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)SK7RN…Inför årsmötet på lördag:

Publicerat 1 mars, 2017

Valberedningen sammanträdde i går eftermiddag. Här är deras förslag till val av styrelse.
73
Erik
SM7DZV

SK7RN ÖLANDS RADIOAMATÖRER FÖRSLAG TILL VAL VID ÅRSMÖTE 2017-03-04

Valberedningens förslag:
– Punkt 12 föredragningslistan: – Fastställa antalet ledamöter och ersättare i styrelsen:
Valberedningen föreslår nio ordinarie ledamöter (oförändrat från föregående år) samt fyra ersättare (utökat med en).
Punkt 13 föredragningslistan: Val av styrelse:
Ordförande: SM7DZV Erik Nyberg omval 2 år
Kassör: SM7CJQ Kenneth Byrskog nyval 2 år
Val av ordinarie styrelseledamöter:
SM7NJD Åke Johansson omval 2 år
SM7UHX Jonas Agerhed omval 2 år
SM7CIL Arne Gegerfelt omval 2 år
Val av ersättare i styrelsen:
SM7MQE Enar Nilsson omval 1 år
SM7WSS Leif Karlsson omval 1år
SM7ESK Sven Åhlin omval 1 år
SM7YTH Örjan Tollbom nyval 1 år
Ledamöter valda av årsmötet 2016. Ett år kvar av mandatperioden:
Vice ordförande: SM7VVY Tommy Abrahamsson
Sekreterare: SM7RWX Birger Eriksson
Ordinarie styrelseledamöter:
SM7YTC Christian Kemna SM7VPF Olle Alåsen
Valberedningen består av
Kristina Österberg, sammankallande, samt
SM7HDZ Björn Demant

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share