Distrikt 7

Auktionen på SK7HW 2017…

Publicerat 26 april, 2017

Lördagen 6 Maj klockan 12:00 hålls auktion på den vanliga platsen Östregårdsskolans gymnastiksal sankt Anneväg.  Dörrarna öppnas för visning vid 10:00.

Se mer på hemsidan: http://www.sk7hw.org/

 

w.sk7hw.org

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Vårloppis i Halmstad…

Publicerat 17 april, 2017

Lördagen den 13 maj 2017 anordnar HSA en vårloppis i Halmstad

Gör ett besök hos oss mellan kl 11. 00 – 14.00

Platsen blir Hemvärnets lokal Skedalahed.

Se karta på vår hemsida sk6sp.se

Andra klubbar och radioamatörer är välkomna.

Det finns bord att hyra:

Inne i klubblokalen pris 50:-

Utanför klubblokalen(vid bra väder) pris 25:-

Anmälan senast Söndagen den 7 maj 2017

 sm6ee/Kjelle

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Hej alla…Det blev fel datum i rubriken i mitt förra påminnelsemejl.

Publicerat 5 april, 2017

Som tur hade Ni ögonen med Er.

Rätt mötesdatum är Torsdagen den  6 April .

73.Erik – SM7DZV

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Info till Ölands Radioamatörer 2017-04-06…

Publicerat 4 april, 2017

Detta info nu uppdaterat till rätt datum enligt Erik/7dzv

Medlemmarna i Ölands kallas/inbjuds till öppet styrelsemöte

på torsdag den 2017-04-06 klockan 18.30
i Scoutstugan Borgholm

Dagordning bifogas.

Vi har tre viktiga frågor att avhandla:

– Utbyggnad, driftsättning och bemanning av vårt krisnät

– Hur ska vi få stöd  för våra kostnader för krisnätet från företag, föreningar och privatpersoner. Som vi ser av klubbens budgetförslag och budgetrestriktioner är frågan akut.

– Beslut om klubbens budget för 2017.

För att vi ska kunna dimensionera fikapausens förtäring är vi tacksamma ifall du vill meddela i förväg ifall du räknar med att komma eller ifall du skulle råka vara förhindrad. Svara på detta mejl på enklaste vis.

Notera
Öppet styrelsemöte betyder, som alla vet, att alla medlemmar är välkomna att närvara och aktivt delta i mötet.
Eftersom vi har tre ytterst viktiga frågor på dagordningen är det angeläget att alla som har möjligheter att delta också  kommer till mötet.

Välkomna alla!
Erik, SM7DZV

Info om repeatern i Mörbylånga: Vi har nu fått tillbaka radiostationen och hoppas repeatern ska vara driftsatt till nästa helg, den 15 april.

Föredragningslista vid styrelsemöte 2017-04-06
1 Mötet öppnas
2 Förteckning av närvarande och röstberättigade.
3 Val av en protokolljusterare att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
4 Fastställande av dagordning
5 Föregående protokoll
6 Komplettering av valberedning. Förslag på en ytterligare ledamot behövs.
7 Rapporter
i. Ekonomiska rapporter
ii. Fysisk utbyggnad repeaternätet. Återstående arbeten. Driftsättningsdatum
iii. SK7RN Krisnät, bemanning
iv. Myndighetskontakter med anledning av krisnätsåtagandet
8 Fråga om företagsstöd för Krisnätet
9 Beslut om budget fram till nästa årsmöte.
10 Övriga frågor
i. Samåkning auktion i Växjö
ii. Eventuellt
11 Förhandlingarna avslutas


DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Provförrättning för nya blivande Radioamatörer…

Publicerat 26 mars, 2017

I slutet på April kommer det att hållas provförrättning för en del elever från Svark i Jönköping på SK7HW i Växjö.

Ni som missat på tidigare uppskrivningar eller Ni som läst själva hemma är välkomna att anmäla Er till denna provförrättning.

Anmäl Er i god tid till 0766-550077 eller sm7hzk@ssa.se Bo Hasselquist så proven kan beställas i god tid innan provet.

Exakt tid kommer att meddelas snarast.

Välkomna!

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share