Distrikt 7

Eksjö Radioklubb. Ny bild under “RADIOBILDER” -7ajz……

Publicerat 15 augusti, 2018

http://www.hoglandsringen.se/radio/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Nya bilder under “ÖVRIGA BILDER” på Eksjö Radioklubbs hemsida…best 73 de SM7AJZ…

Publicerat 6 augusti, 2018

Klicka på nedan länk:

http://www.hoglandsringen.se/bilder/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Eksjö Radioklubb ….. Nytt under “SÄLJ o KÖP”…..

Publicerat 3 augusti, 2018

Klicka på denna länk: http://www.hoglandsringen.se/salu/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Nya fina bilder från Eksjö radioklubb…..

Publicerat 24 juli, 2018

Klicka på länken: http://www.hoglandsringen.se/radio/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Protokoll från D7 mötet på SK7BQ i Kristianstad…..

Publicerat 23 juli, 2018

Lite bilder tagna av SM7NJD/Åke från Öland:

 

Närvarande: SM7HXR, SM7HZK, SA7BXO, SM7CZV, SM7CGV, SM7NJD, SM7WVG, SM7GXR, SM7YES, SM7FFI, SM7HTP, SM7OED, SM7XZV, SM7NJD, SM7CZL, SA7IRA,SA7AXT, SM7WEJ, SM7BHM, SM7KBY, SM7WVZ

1.Mötet öppnades av DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.

2.Mötets behöriga utlysning godkändes.

3.Inga tillägg till dagordningen och dagordningen godkändes.

4.Till ordförande för mötet valdes DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.

5.Till sekreterare för mötet valdes Anders Olsen SA7BXO.

6.Till att jämte ordförande justera dagens protokoll samt rösträknare valdes Bengt Lindblom SM7FFI och Ann-Christin Hasselquist  SM7HXR.

DL7 redovisade på mötet framstegen som har gjorts när det gäller klubbarnas engagemang med att stänga ner repeatrar så fort det har varit missbruk och dåligt språk. Samtliga som var på mötet var helt överens om att dessa störande moment skall hållas efter och måste upphöra.

8.

  • DL7 meddelar att SM7ALI, Tage Karlsson i Röke, har hedrats av SSA.
  • DL7 meddelade att SSA:s årsmöte sker i Lindesberg under våren 2019.
  • DL7 meddelar att specialsignalen 7S18FWC finna att köra under fotbolls VM fram till den 15 juli.
  • Ölands radioamatörer meddelade att deras repeatersystem är hopkopplat med räddningstjänsten samt att SSA bulletinsändningarna har börjat sändas igen.
  • DL7 meddelar att han har ny mejladress sm7hzk@telia.com .
  • SM7YES fick lotten att anordna nästa DL7 möte.

Distriktmötet avslutades med att DL7/Bo tackade alla för visat intresse och ett stort tack riktades till SK7BQ Kristianstads Radioamatörer som ordnade detta trevliga D7 möte.

Mötessekreterare Anders Olsen SA7BXO

Mötesordförande Bo Hasselquist SM7HZK

Justeras:
Bengt Lindblom SM7FFI                                                      Ann-Christin Hasselquist SM7HXR

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share