Distrikt 7

Kursförslag från SSA……..

Publicerat 7 oktober, 2018

Här kommer det ett förslag från ett av SSA:s styrelsemöten för att öka utbildningsaktiviteten i klubbarna.

Förslaget är att ge bidrag till klubbar som har certifikatutbildning.
Beloppet kommer att baseras på antalet deltagare efter avslutad kurs.

Storlek på beloppet är inte bestämd än. Vi vill först o främst pejla intresset hos klubbar som idag inte har någon utbildningsverksamhet om ett bidrag från SSA per kursdeltagare skulle göra att fler klubbar börjar med en sådan kursverksamhet.?

Jag vill att alla intresserade klubbar i Distrikt 7 mejlar:  sm7hzk@telia.com om intresse finns för att vara med om detta och om det skulle innebära ökad kursverksamhet för att utbilda nya Radioamatörer.

//73-Bo Hasselquist/7HZK – DL7

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Nya bilder under “RADIOBILDER” de – SM7AJZ…Eksjö Radioklubb…

Publicerat 28 september, 2018

http://www.hoglandsringen.se/radio/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Distriktsmöte på SK7OL – Åby Radioklubb…

Publicerat 8 september, 2018

Söndagen den 18 november 2018 kl. 14,00 har vi distriktsmöte i 7:de distriktet.

Mötet anordnas tillsammans med Åby Radioklubb SK7OL på Agentastället vid väg 21 i Klippan. Adressen är Skytteskogsvägen – Klippan.

Kaffe/kaka serveras.

Ett bra tillfälle för Radioamatörer att besöka SK7OL och höra lite om deras verksamhet.

Välkomna.

// Bo Hasselquist – SM7HZK/DL7

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Lite bilder från Tångahed och Eksjö Radioklubb…

Publicerat 6 september, 2018

lhttp://www.hoglandsringen.se/radio/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Info/ kallelse till öppet styrelsemöte med Ölands Radioamatörer torsdagen den 6 september 2018….

Publicerat 5 september, 2018

Alla medlemmar och intresserade inbjuds till öppet styrelsemötet med Ölands Radioamatörer torsdagen den 6 september 2018. Vi håller till i IOGT/NTO-lokalen Östra Kyrkogatan 5 Borgholm. (Parkera bakom kyrkan. Huset ligger diagonalt över korsningen nordost om parkeringen.)

Mötet börjar klockan 18.30. Vi har fått förslag/möjligheter om att hyra en möjlig klubblokal i IOGT/NTO-huset. Vi kommer därför att besöka lokalen och senare avgöra ifall vi klarar av att hyra den.

Dagordning
Här kommer dagordning för styrelsemötet i morgon kväll:
ÖLANDS RADIOAMATÖRER FÖREDRAGNINGSLISTA VID STYRELSEMÖTE (FÖRSLAG) 2018-09-05

Föredragningslista vid styrelsemöte 2018-04-12
1 Mötet öppnas

i. Parentation ii. Förteckning av närvarande och röstberättigade.

iii. Val av en protokolljusterare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. iv. Val av sekreterare för mötet v.

Fastställande av dagordning

2 Fyllnadsval av sekreterare fram till nästa årsmöte

3 Föregående protokoll 4 Rapporter i. Information om Birger Erikssons SM7RWX begravning den 14 september i Ljuders kyrka.

ii. Årets verksamhet fram till nu.

1. Amatörradiokursen, uppföljningsheat.

2. Ej utförda uppgifter enl föregående styrelsemöte a. Klubbens eget informationsmaterial 3. Beställning personliga namnbrickor, t-tröjor, jackor/västar, QSL iii. Ekonomi 1. Ekonomisk redovisning

2. Medlemsläge. Beslut om åtgärder.

3. Inkommen faktura från Sveaskog 4. Betalningar webbhotell – SK7RN och SOCWA iv. Klubbens repeaternät

1. – Pågående arbeten

2. Ölands nödradionät. v. Repeatern SK7RFL i Algutsrum på 145.600 (R0)

1. Lägesrapport

2. Ekonomi

3. Sändning av SSA-bulletinen på söndagar klockan 09.00. vi. Extern information, hemsida och Facebook.

vii. PTS beslut om nya föreskrifter för amatörradio i Sverige.

5 Fråga om hyra av klubblokal i Borgholm i. Besök på platsen i samband med fikapaus.

6 Närmast förestående aktiviteter i. Ölands Skördefest

1. Medhjälpare till Enar vid Försvarsdagen i Stora Rör 29 september.

2. Medhjälpare till Erik 26 – 30 september.

ii. JOTA 20 och 21 oktober.

iii. Genomgång av planerade/beslutade aktiviteter fram till nästa årsmöte.

7 Fråga om eventuellt distriktsmöte i slutet av maj eller början av juni 2019

Övriga frågor

9 Nästa möte

10 Förhandlingarna avslutas

Välkomna alla
73
Erik

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share