Distrikt 0

DL0 besök på SK0QO, Gålö den 16/9-2015.

Publicerat 23 september, 2015

Nu har jag besökt de södra klubbarna och möttes på stugtröskeln av ordförande SM0FDO, som visade sitt nystädade shack, 2 fina radiostationer.

Dröm om att jag blev förvånad med full uppställning av stolar och ca 20 amatörer närvarande representerande 6 klubbar. Tidigare DL0, Robban TAE stöttade upp på första raden.

Vi hade en bra diskussion kring många punkter från klubbledarträffen. Först fick jag och SSA kritik för dels min tråkiga DL0 sida och dels för SSAs hemsida. Tyvärr blir nog inte texten roligare idag, men jag tar till mig budskapet att lägga in ett DL0 kalendarium på min sida, så att man får en bra översikt över vad som är på gång i distriktet och framför allt att man kan gå på varandras aktiviteter. Alla var eniga om att en bättre samverkan är bra och roligt. Det blir också mer attraktivt för föreläsare att komma och föreläsa för större grupper.

De södra klubbarna har två utbildningar, som redan är fullbokade och på gång att starta inom kort. Intresset att samverka kring utbildning med norra distriktet centralt i Stockholm var denna kväll minimalt.

En av de viktigaste frågorna under kvällen var hur värvar vi och aktiverar nya medlemmar, men också hur får vi igång personer som har en signal men har varit inaktiva länge. Diskussionen gick från publika fieldays för allmänheten till mer riktade insatser i redan halvt intresserade grupper. FRO lånar exempelvis ut handapparater till missing people, när de söker folk. Alla privatradioanvändare…Många använder radio i sina yrken brandmän, piloter, sjöräddningen mfl Klubbledarträffen tillsatte en grupp, som skall arbeta mer med rekrytering och komma med idéer. Intresserade är välkomna att höra av sig till mig eller gruppen direkt.

En gemensam önskan vara att modernisera SK0TMs QTH på tekniska museet, så att det var mer i tiden för blivande unga amatörer med exempelvis stora LCD skärmar med uppkoppling mot Ham Radio deLux.

Störningarna på 70 cm och 2 meters banden är ett stort problem. Här måste vi göra något. Först måste vi kartlägga vilka tider, frekvenser och vilka störningsmetoder som används. Man efterlyste ren juridisk information vad som gäller lagligt och vilka påföljder det kan ge. Vilka bevis krävs. SK0MG och Tellus har fått i uppdrag av SSA att anordna ett möte för personer som kan tänka sig att arbeta med denna fråga för att sedan gå vidare till SSA som för frågan vidare till PTS.

Tack för en trevlig kväll i klubbstugan på Gålö och tack till SK0MC/Leif som lotsade mig ur buskarna i mörkret för färd hem.

Nu ser vi fram emot SSAs stora möte för distriktsledare och styrelse i Sollentuna. Min vice DL0 Sven-Erik/ SM0WAV kommer att närvara.

Ann/ SM0ZEU/ DL0

 

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Överlevnadsdagen Waxholms Kastell 2015-09-13

Publicerat 13 september, 2015

Söndagkväll och dax att skriva ett par rader.

Överlevnadsdagen på Vaxholmskastell har gått av stapeln idag. Ett glatt gäng från Täby Sändaramatörer, TSA, ställde upp och hade i mitt tycke den bästa hörnan med film, live QSOn och information om vår hobby. Det finns dock saker vi kan tänka på i framtiden och lära av de andra utställarna. På plats fanns bland andra Röda Korset, amfibiekåren, sjöräddningen, brandförsvaret och missing people…

Alla hade för barn och oinvigna lätt information med endel take home gåvor. Brandförsvaret hade röda plasthjälmar till barnen förrutom bra information och tips till allmänheten. Amfibiekåren hade små ”överlevnadsfoldrar” i plast som var mycket fina att ha med i ryggsäcken på tur …

När mammor med barn kommer fram till vårt bord är det inte tjocka böcker om amatörradio eller antenn info eller prefixkartor de är intresserade av utan morsealfabetet och klickandet. Klicken betyder ju något eller hur! Jag tycker att man skall ha en plastnyckel och ett rolig morsekort att dela ut. Vi vet ju sedan tidigare att löda kontakter mellan lysdioder och ett batteri är kul.

Vi behöver helt enkelt lättsammare informationsmatrial för allmänheten.

Det som slog mig på denna dag var att alla som var där använde egentligen någon form av radio i sin arbetsuppgift, men troligen var väldigt få radioamatörer. Missing people hade 20-30 comradioapparater och fick tilldelat sig en kanal av FRO, men personerna visste inget om radiotrafik egentligen. Här har vi väl en jätte uppgift att fånga dessa människor med enkel radiotrafik kunskap samt lättare teknisk basförståelse för hur en radio fungerar. Här har vi en utmaningen och eventuellt nya framtida radioamatörer.

På onsdag besöker jag SK0QO på Gålö, vilket jag ser fram emot.

Glöm inte att fylla i, SM0WAV/ Sven-Eriks frågeformulär, som är utskickat till klubbledarna, då han behöver informationen inför SSAs möte i slutet av september.

73 de SM0ZEU/Ann/DL0

TSA gänget:

TSA gänget överlevnad 20150913

Sjöräddningen och SA0BYA/Viktor

Överlevnadsdag sjöräddningen

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)DL1 & DL0 träffades för en fika stund på Tofta /SM1 i Juli

Publicerat 3 september, 2015

SM1CQA + SM1ZEU Tofta 201507

> DL1 och DL0 plus XYL hade en pratstund på Tofta över en kopp kaffe med bullar och kakor! Gotland imponerar då man redan kommit långt med planerna kring SSA:s årsmöte 2017 på Fårö. Jag och SM1CQA Rickards hustru Kristina var mycket eniga om att skall vi kunna få radioverksamheten att växa och föryngras måste alla XYL/YL uppmuntras till att känna att hobbyn är en familjeangelägenhet.

> Damerna måste tycka att det är skoj med QSO:n i tid och otid, kablar här och där för att inte tala om antenner av olika slag, som täcker in balkonger och tomter. Den nya generationen har då kanske lättare att få ett intresse för amatörradion. Jag och Kristina kommer att ha ett XYL/YL möte och aktivitet både på årsmötet 2016 och 2017.

> Som ganska ny radioamatör måste jag imponeras av SM1CQA/Rikards liv fyllt av radioaktivitet på hobby plan samt professionellt och militärt. Jag hoppas innerligt att det blir en spännande radiohistoriskt anekdotisk tidsresa som föredrag på årsmötet 2016! Som distriktsledare för DL0 och DL1 diskuterade vi utbildning och examinering!

> Väl mött amatörer och XYL/YL 73 de SM0ZEU/Ann

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Överlevnadsdag den 13 september på Vaxholms kastell med TSA

Publicerat 2 september, 2015

Överlevnadsdag den 13 september på Vaxholms kastell

TSA är med på minimässan som representant för amatörradion i krissituation.

Nedan finner Ni agendan för denna spännande dag.

Ta med XYL/XL och barnen/barnbarnen och gör en utflykt till Vaxholms kastell

 

12.00  Kronuddens taxibåt avgår från kajplats 9 för besökare, de kan välja mellan att gå till museet där minimässa och ”Spökjakt” för barn startar eller att gå till Strömmas konferensavdelning och lyssna på föredrag allt ingår i samma biljett. 12.20 Museichef Erik Himmelstrand välkomnar i Strömmas konferenssal.

12.35 ”Krishantering-psykosocialt stöd vid katastrofer” Föredragshållare: Röda Korset.

12.55 ”Vad man bör ha för utrustning hemma vid en krissituation” Föredragshållare: Civilförsvaret i Vaxholm/ Frivilliga resursgruppen.

13.15 ”Överlevnadstips i skog och mark” Föredragshållare: Överlevnadsinstruktör Ola Kjellnäs från Amfibieregementet.

13.35 – 13.55 ”Hur man hittar en försvunnen person” Föredragshållare: Missing People Sweden

13.40 En taxibåt avgår från kajplats 9 i Vaxholm för dem som önskar starta sin minimässa senare d.v.s. kl.14.30. Ni möts av vår personal vid Kastellets hamn och får all information ni behöver samt möjlighet att fika.

14.00 – 14.15 ”Hur man söker information vid kris och katastrofer” Föredragshållare: Krisinformation.se

14.30 Minimässa på museet med Sjöpolisen, Brandkåren, Täby Sändaramatörer, Kustjägare visar kustjägarrummet, Överlevnadsbutiken, samt även alla organisationer som hållit föredrag har möjlighet att ha bord i minimässan d.v.s. Röda Korset, Civilförsvaret, Missing People Sweden och Krisinformation.se

15.15–15.30 Erik Himmelstrand & Anders Joninger gör en guidad visning av museet 30 min.

17.00 Sista båten avgår från Kastellet.

Angående överfart: Kronuddens Taxi & Charterbåtar trafikerar Vaxholm – Kastellet var 20:e minut under museets öppettider från hotellhörnan, kajplats 9. OBS! Det kan förekomma störningar i trafiken p.g.a. byggnation av kajerna för den nya linfärjan som skall trafikera Vaxholm-Kastellet. Tydliga skyltar är då placerade vid kajplats 9 ifall avgångsplatsen måste flyttas några hundra meter, men detta kommer inte påverka turtätheten/avgångarna till museet/ Kastellet

Under minimässan visar bl.a. Täby sändaramatörer komradio, Sjöräddningssällskapet delger vad man kan göra när man hamnar i sjönöd, Sjöpolisen berättar om sjövett och Kustjägar-veteranerna visar utställningen ”Kustjägarrummet”, Brandkåren delger hur man skall agera vid en brand

se vidare www.vaxholmsfastning.se

BRA TIPS tycker jag DL0/SM0ZEU/Ann 

VÄLKOMNA önskar Erik Himmelstrand,museichef

 

 

 

 

 

 

 

 

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)DL0 möte 2015-08-27

Publicerat 31 augusti, 2015

 

Nu är sensommaren här och alla klubbar börjar dra igång sina verksamheter. Vi har nu haft vårt första DL0-möte, som blev en lyckad kväll med många bra idéer. Utökad samverkan mellan klubbarn kände alla sig ”taggade” för. Alla var eniga om att klubbarna kan vara mer aktiva på att inbjuda varandra till föredrag mm. Först ut blir SK0QO med ämnet ”Fria frekvenser” den 3/9.

SK0TM/Tekniska Museet berättade om sina öppna hus kvällar på onsdagar, vilka drar många besökare. (Pga renoveringar på museet kommer detta igång först i november igen) Ideer o förslag kom upp , att om man ska rikta sig till en yngre publik på SK0TM skulle man kunna visa radiokomunukation på en stor LED Tv skärm (typ Hamradio delux program)

FRO i Norrtälje rapporterade bekymmer med medlemstalet, då de tyvärr tappat under året några starka aktiva medlemmar. FRO Norrtälje,Christer, tog på sig ansvaret att tillsammans med Tore på SK0UX och Niklas på SK0ZA komma med idéer och förslag på en fielday hösten 2016 eller våren 2017. Diskussioner pågick om målgrupper, plats etc.

Alla klubbar hälsades välkomna att hjälpa TSA att arrangera SSAs årsmöte den 22-23 april 2016. Förslag till korta föredrag emottas tacksamt av TSAs ordförande Claes/SM0MPV. Ideer och utkast kan skickas till sm0mpv@ssa.se.

Mötet beslutade att i SM0AOM/Carl-Arne och SM0OTX/Gunnars regi på årsmötet anordna en utställning och föredrag om Collins Radio Company som har haft ett avgörande inflytande på amatörradions utveckling fråm 1930-talet och framåt inklusive den militära radiodelen.

Själv planerar jag också att arbeta aktivt för att alla XYL/YL skall känna sig mer delaktiga. Jag tror att det är grunden för att Ni gubbar kan få vara mer aktiva om familjen kan vara delaktig i hobbyn. Detta kommer sannolikt också ge en föryngrig av medlemmarna. Ett särskilt program kommer att annordnas på årsmötet för XYL/YL. Planera redan nu för en spännanmde helg i Stockholm med er respektive den 22-23/4-16!

Vi tillsatte också en arbetsgrupp för rekrytering och marknadsföring ,med Gunnar/SM0OTX från TSA som sammankallande. Diskussion om målgrupper uppstod. Kanske skall vi inte rikta in oss på de allra yngstra först utan börja med 40-50 åringarna som har kunskap, mer tid och kanske ekonomiska möjligheter, när det gäller riggar etc ?

Här är ju kursverksamheten AO-förstås. Kanske är inte bara traditionella kurser aktuella utan reaktiveringskurser, web-kurser mm. Samverkan kring utbildning i distriktet är mycket viktigt både när det gäller bra ledare, tillgång på bra centrala lokaler och lämpliga tider.

Vad beträffar kommande aktiviteter kan nämnas att TSA som representant för radioamatörerna är med på ”överlevnadsdagen” på Vaxholms kastell i regi av Vaxholms kastells museum söndagen den 13/9 tilssammans med andra hjälporganisationer som Röda korset, Missing People, Amfibieregementet, mfl

Själv planerar jag att besöka QO den 16/9, vilket ska bli trevligt.

Vid Pennan

DL0/SM0ZEU/Ann

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)DL0-möte: I början av oktober arrangerades distriktets klubbledarträff på SSA:s huvudkontor. Här kommer kortfattat det som avhandlades.

 • Ny deltagare
  Anders SA0CCA, är ny på mötet, informerade om Huddinge Sändaramatörers aktiviteter. Man har ringar på både fredagar och onsdagar. 60-70 personer brukar checka in!!
  Fredagar:
  20:00             29.150 FM
  20:40             144.325 USB
  21:15             3762-3770
  Onsdagar:
  145.450 FM
  50.170 USB
 • SSA informerar
  Delegationsbeslutet från PTS, är inte avklarat ännu. Kvarstår frågor kring datalagring och ny lagstiftning om personuppgifter.
  Instegscertifikat finns redan i Tyskland och Nederländerna. SSA arbetar med detta i Sverige.
  Kurslitteratur, konceptboken uppdateras och kommer att komma ut på remiss till bland annat medlemmarna. En webversion kommer att finnas för utbildning.
  SSA årsmöte 2018 arrangeras i Eskilstuna
  Provtillfällen, nästa möjligen i början av november och därefter ett tillfälle i början av december.
 • Amatörradiokurser
  Följande kurser kommer att arrangeras:

  • SK0MT, 15:e januari 2018
  • SK0QO, start lördag, 7:e oktober
  • SK0MG, startar i dag, 5:e oktober.

  Nästa provtillfälle är i december.

 • Telegrafikurs
  Två CW-kurser arrangeras:
  – norra gruppen hos SK0MT med 17 deltagare
  – södra gruppen hos SK0QO har i skrivande stund 8 anmälda, start 16:e oktober
  Konstaterades att kurserna är ett resultat av diskussionerna på distriktsledarmötena. Planeringen har gått utmärkt bra, stort tack till Tore SM0DZB.
 • Digital repeater på SK0MT
  Arbetet med projektet fortskrider enligt planerna. Repeatern har signalen SK0RMT. Planerna är att den skall vara klar till årsskiftet. Kurt SK0UCC m.fl. jobbar aktivt med att konfigurera systemet.
 • AMPRNet
  Björn SA0BXI informerade: AMPRNet är ett accessnät till SUNET (”SUNET kopplar upp alla i utbildningssverige”). För att AMPRNet skall fungera över tid önskar man klubbar som medlemmar och aktörer, då enskilda entusiaster inte i längden alltid blir ett hållbart system.
  Ulf SA0MEI fick i uppdrag att se till att AMPRNet kommer med i diskussionerna om samverkan mellan SSA och FRO.
 • Nästa möte arrangeras 23:e januari hos SK0MT
Share