Arkiv: Dokument

SSA:s stadgar 2019

SSA:s kansli

Share

SSA-Informationspolicy 2016

Policyn finns bland dokumenten och du kan klicka här: dokumentsamling Gå därefter till Kansliet och sedan till SSA Informationspolicy. SSA:s kansli

Share

Förteckning över LED-produkter som SSA anmält till Elsäkerhetsverket

Efter mätningar har SSA idag anmält 12 undermåla LED-produkter till Elsäkerhetsverket. Produkterna uppvisar bister såväl rörande elsäkerhet som EMC. Klicka på respektive bild för att läsa anmälan eller studera mätresultat.     SM7DZV Erik

Share

IARU-möte Wien 2013

IARU HF Meeting 2013 Sammandrag av förhandlingarna (på svenska). SM6JSM Eric

Share

Förslag till Stadgar för amatörradioklubbar/föreningar

Dokumentet finns även som web-utgåva på denna sida. SSA:s kansli

Share