Amatörradiokurs…

Nu går det att boka plats på SVARK:s amatörradiokurs.

Kursen startar torsdagen den 15 oktober kl 18.30 på Huskvarnavägen 40 i Jönköping.

Kursen genomförs 10 gånger i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Rosenlund under hösten och 10 gånger i SVARK:s klubbhus i Axamo, där bland annat praktiska övningar sker under våren 2016.

Kostnad för kursen är 650 kr inklusive medlemskap i SVARK. Är du redan medlem i SVARK, eller om du är studerande är kostnaden annan.

Följ länken till Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping för anmälan.

http://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/kurser/amatorradio-11153/

Kontakta undertecknad för mer information.

SM7NDX, Jan

070-5093534

DL7 (SM7HZK) Bo
Share