Bandplaner

SM2DCU, Olof haft vänligheten att sammanställa dessa två bandplaner. Olof har noggrannt studerat IARU Region 1 föreskrifter samt NRAU för VHF och UHF för att de skall överensstämma med fastställda rekommendationer.
Olof skriver i sitt följebrev:
”Jag ansvarar inte för att bandplanerna är 100 % korrekta, men i alla fall närapå. Dom kan fungera som lathundar för såväl nya radioamatörer som för gamla ”rävar” som alltid tror att dom har rätt!

Print Friendly, PDF & Email
Share