Traditionsenlig sändning från Grimeton på julafton

Långvågsantennen i Grimeton
Foto: Wikipedia

En tioårig tradition fortsätter även i år med sändning från världsarvet Grimetons radiostation utanför Varberg. Med anropssignalen SAQ kommer ett telegrafimeddelande att sändas på VLF 17,2 kHz klockan 09:00 på julafton.

Avstämning med Alexandersonalternatorn inleds någon halvtimme dessförinnan.

I samband med sändningen kommer radiostationen att hålla öppet för besökare. På grund av ombyggnadsarbeten kan man den här gången dock inte aktivera signalen SK6SAQ på amatörbanden.

Lyssnarrapporter kan skickas vie e-post till info@alexander.n.se eller via SSA QSL-byrå. Det går även bra att skicka lyssnarraporter direkt till

Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner,
Radiostationen Grimeton 72
SE-432 98 GRIMETON
SWEDEN

Mer information finns att läsa på webbplatsen www.alexander.n.se.

Webbredaktionen tackar Lars SM6NM för tipset.

Author: SM5PHU